Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

07.12.2017 — 14:11

Cоціально-економічне становище області у cічні – жовтні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2017р. становила 1277,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 8223 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (5743 особи), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 живонароджених.

Протягом січня–вересня 2017р. на Хмельниччині народилось 8764 немовляти, зареєстровано 14507 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,8%), друге – новоутворення (12,9%), третє – зовнішні причини смерті (5,1%).

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 316,2 тис. домогосподарств (на 117,9 тис., або в 1,6 раза більше порівняно з січнем–жовтнем 2016р.), з них у міських поселеннях – 188,5 тис., у сільській місцевості – 127,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. становила 153,2 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 92,8 млн.грн, у сільській місцевості – 60,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 360,6 грн, що на 13,4% менше в порівнянні з жовтнем 2016р.

Крім того, в січні–жовтні 2017р. 29,4 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 81,1 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      9,4 млн.грн, у сільській місцевості – 71,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2805,4 грн.

Упродовж січня–жовтня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2846,0 млн.грн (102,2% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 613,3 млн.грн.

На кінець жовтня 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 170,7 млн.грн, за електроенергію – 63,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових   територій – 41,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 12,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,0 млн.грн.

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

 Кількість зареєстрованих безробітних упродовж жовтня 2017р. зменшилась на 10,3% і на кінець місяця становила 8,6 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 56,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з вереснем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня п.р. становив 1,1% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,0% та 1,3% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж жовтня 2017р., становила 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2106,0 грн, що на 34,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. зменшилась на 2,1% і на кінець місяця становила 2,0 тис.од (на кінець жовтня 2016р. – 0,8 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець жовтня 2017р. спостерігався на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 30,2% від загальної кількості заявлених вакансій, ще 24,4% – на кваліфікованих робітників з інструментом, 15,7% – на працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,7%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець жовтня 2017р. зменшилося із 5 осіб до 4 осіб і коливалося від 1 особи у м.Хмельницькому, Шепетівському районі й м.Шепетівці до 42 осіб у Чемеровецькому районі.

 Доходи населення

 У січні–жовтні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5736 грн, що в 1,8 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 46,6% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 раза та 1,7 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 57,6% та 67,4% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 128,1%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017р. становила 5,6 млн.грн, або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р., при цьому 91,5% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На початок листопада 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали  заробітну  плату  134 особи. Кожному з них не виплачено в середньому  по 3581 грн, або 58,1% від середньої заробітної плати за жовтень 2017р.

 Правосуддя та злочинність

(за даними прокуратури Хмельницької області)

 Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 10575 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 5,4% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 18 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 38 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 4 зґвалтування та замахи на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила  5304,  шахрайств  – 955,  грабежів – 200,  хабарництва  – 39, розбоїв – 35.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–жовтні 2017р. становила 8603 особи, із числа яких 3065 – жінки, 281 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 123 особи – неповнолітні та 51 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,1%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 37,8% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 342 особи, з яких 18,4% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 147 осіб, з числа яких 8,8% умисно вбито, 6,1% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 2468 осіб, які вчинили злочини, з них 311 – жінки, 129 – неповнолітні та малолітні. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,4% вчинили злочин у групі, 9,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,8%, безробітних – 7,9%.

 Діяльність підприємств

 За січень–вересень 2017р. фінансовий результат діяльності великих і середніх підприємств до оподаткування становив 970,3 млн.грн прибутків (за січень–вересень 2016р. − 396,6 млн.грн збитків).

Прибуток становив 1426,2 млн.грн і проти відповідного періоду минулого року збільшився на 38,2%. Збитків допущено на суму 455,9 млн.грн (в 3,1 раза менше, ніж за січень–вересень 2016р.).

Частка збиткових підприємств за січень–вересень 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилась на 0,8 в.п. – до 24,2%.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (72,7%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2017р. становив 16301,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно з вереснем збільшився на 3,9%, з жовтнем 2016р. зменшився на 3,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2017р. становив 9122,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу січня–жовтня 2016р. У жовтні 2017р. його обсяг становив 1023,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2016р. зменшився на 3,9%, проти вересня 2017р. збільшився на 3,9%.

 Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6726,8 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 15,6% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 51,8% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,7%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 52,0% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 30,5%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик – 6,2%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,0% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (25,9%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (25,2%), промисловості (24,3%), будівництва (8,8%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 2230,8 млн.грн (33,2% від загального обсягу).

Сільське господарство

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 104,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,7%, у господарствах населення – 105,7%.

Станом на 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 429,4 тис.га, що на 10,3% менше, ніж на відповідну дату 2016р. Збирання проведено на 78,5% площ, посіяних під урожай 2017р. (на 1 листопада 2016р. – на 88,8% посіяних площ). Виробництво зерна становило 2560,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 5,8% менше, ніж на початок листопада минулого року. При цьому в середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 59,6 ц зерна (на 2,9 ц більше, ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – по 64,1 ц (на 3,8 ц більше), господарствами населення – по 44,0 ц (на 1,8 ц більше).

Виробництво ріпаку та кользи (165,4 тис.т) порівняно з минулорічним зросло на 27,0% як за рахунок збільшення зібраної площі на 12,3%, так і підвищення урожайності з 1 га зібраної площі на 13,0%, або 3,7 ц.

Виробництво сої (393,1 тис.т) зменшилось проти початку листопада 2016р. на 9,9% за рахунок низьких темпів збирання (площа збирання скоротилась на 17,8%), разом з тим середня врожайність збільшилася на 9,6% (2,2 ц) до 25,1 ц з 1 га.

Виробництво буряку цукрового фабричного (1155,6 тис.т) порівняно з минулорічним зросло на 29,0%, що зумовлено збільшенням зібраної площі (на 8,4%) та урожайності на 19,0% (по 524 ц з 1 га проти 441 ц торік).

Усіма категоріями господарств накопано 1385,1 тис.т картоплі, що на 4,9% більше відносно 1 листопада 2016р., зібрано 259,2 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 17,3% більше) та 213,0 тис.т культур плодоягідних (на 12,0% більше).

За січень–жовтень 2017р. реалізовано на забій 68,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,2% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 520,4 тис.т молока (на 1,7% більше) та 1088,7 млн.шт яєць (на 20,8% більше).

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. налічувалося 245,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 134,6 тис. корів, свиней – 338,7 тис., овець та кіз – 31,5 тис., птиці всіх видів – 8,5 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 листопада 2016р. збільшилась на 1,2%, великої рогатої худоби – на 0,4%, проте зменшилося поголів’я птиці на 5,2%, свиней – на 4,2%, корів – на 0,7%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 11,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,4%, продукції тваринництва – на 5,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшились на 24,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,9%, продукції тваринництва – на 33,2%. У жовтні 2017р. порівняно з вереснем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 4,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,4%, продукції тваринництва збільшились на 1,6%.

На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 929,1 тис.т зерна (на 33,2% менше проти 1 листопада 2016р.), у т.ч. 557,4 тис.т пшениці, 189,3 тис.т ячменю, 143,5 тис.т кукурудзи, 7,1 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 172,3 тис.т, що на 31,5% більше, ніж на відповідну дату 2016р.

Промисловість

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2017р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. становив 102,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2016р. зменшився на 10,3%. За січень–жовтень 2017р. видобуто 588,3 тис.т пісків природних, 643,2 тис.т вапняку, флюсу вапнякового та іншого вапнякового каміння для виготовлення вапна та цементу, 2553,1 тис.т гранул, щебеню (каміння дробленого), крихти та порошку, гальки, гравію.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 7,2%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 46,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 16,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 2,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,4%. Поряд із цим зменшився випуск продукції в машинобудуванні на 1,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,7%.

За січень–жовтень 2017р. вироблено 2,1 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 4,2 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 3,1 тис.т виробів ковбасних, 3,4 тис.т олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 13,4 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 8,5 тис.т масла вершкового, 1,3 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 4,1 тис.т сирів сичужних та плавлених, 85 тис.т борошна, 139,2 тис.т цукру білого кристалічного бурякового.

У січні–жовтні 2017р. вироблено 120,7 тис.шт костюмів та комплектів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 122,6 тис.шт жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, жіночих та дівчачих, 226,5 тис.шт суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 41,6 тис.шт котлів центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску, з чорних металів, 4 тис. шт причепів та напівпричепів для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–жовтня 2016р. зменшились на 4,3%. За січень–жовтень 2017р. вироблено 11852,7 млн.кВт.год електроенергії, що на 845,0 млн.кВт.год (6,7%) менше, ніж за січень–жовтень 2016р. Виробництво електроенергії атомною електростанцією зменшилось на 854,7 млн.кВт•год (6,7%).

У січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 30,7 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 20,2 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (33,4%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,4%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (16,0%).

В області 31,6% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 17,5% – м.Нетішина, 12,2% – Кам’янець-Подільського району.

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1409,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 112,8%.

Збільшилось будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель на 44,1% і 23,9% відповідно, водночас скоротилось будівництво житлових будівель  на 19,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 65,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 25,8% та 8,6% відповідно.

Майже дві третини (65,1%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію 275,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 11,2% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Понад три чверті (71,7%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 27,1% – в одноквартирних будинках та 1,2% – у гуртожитках.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 3,6 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 73,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 120,3 м2, у міських поселеннях – 70,3 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 12,8 тис.м2, що в 1,6 раза більше порівняно з січнем–вереснем 2016р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об’єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинки культури на 205 місць, дошкільні заклади на 150 місць, операційну на 3 ліжка та амбулаторно-поліклінічні заклади на 115 відвідувань за зміну, стадіон на 2,6 тис. місць та ігровий майданчик площею 937 м2.

Серед виробничих об’єктів і потужностей прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, елеватори та зерносклади механізовані на 7,2 тис.т та 53,7 тис.т одночасного зберігання відповідно, комплексний пункт по переробці та зберіганню насіння на 12,0 тис.т одночасного зберігання, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин та реманенту площею 555,0 м2, а також будівлі торгових центрів, універмагів, магазинів торговою площею 10,5 тис.м2, їдальні, кафе, закусочні, а також ресторани і бари на 154 та 20 посадочних місць відповідно та інші.

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1369,7 млн.ткм, або 95,2% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 7145,9 тис.т вантажів, або 95,7% від обсягу січня–жовтня 2016р.

У січні–жовтні 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 930,3 млн.пас.км, що на 0,4% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 92,4 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 31,1 млн. пасажирів (на 5,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 323,2 млн.дол. США і 306,4 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився в 1,6 раза (на 116,7 млн.дол.), імпорт – на 28,1% (67,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 16,8 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,05.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 114 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 147,6 млн.дол., або 45,7% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 44,1 млн.дол. (42,7%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Чехії, Іспанії, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Туреччини, Індії, Грузії, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–вереснем 2016р. збільшилась частка зернових культур; насіння і плодів олійних рослин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; цукру і кондитерських виробів з цукру; продукції борошномельно-круп’яної промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини; керамічних виробів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 172,2 млн.дол., або 56,2% від загального обсягу та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 50,6 млн.дол. (41,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Саудівської Аравії, Російської Федерації, Білорусі, Туреччини.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; виробів з чорних металів; добрив; зернових культур. Зменшилась частка механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів.

У січні–вересні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 19,2 млн.дол. США і 9,3 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 26,9% (4,1 млн.дол.), імпорт – на 17,3% (1,4 млн.дол.). Додатне сальдо становило 9,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,07.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 61 країни світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 17,4 млн.дол., або 91,0% від загального обсягу експорту, та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 25,8%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Бельґія, Польща, Велика Британія, Італія, серед інших країн світу – США.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів (55,6%) і транспортні послуги (40,2%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 7,2 млн.дол.,або 77,6% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 3,9%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Польща, Франція, Фінляндія, Нідерланди, Чехія, Бельґія, серед інших країн – Російська Федерація, Швейцарія, Білорусь.

Основу структури імпорту становили ділові послуги (28,1% від загального обсягу імпорту) та послуги, пов’язані з подорожами (22,8%).

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017р. становив 174,6 млн.дол. США, в розрахунку на одну особу населення – 135,7 дол. США.

Інвестиції надійшли із 35 країн світу. Переважна частина іноземних інвестицій (61,9%) належить інвесторам з Нідерландів. До найбільших країн-інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

На підприємствах промисловості зосереджено 74,2% загального обсягу прямих інвестицій в області, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,7%, сільського, лісового та рибного господарства – 5,9%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 4,7%.

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснило одне підприємство.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін за січень–жовтень п.р. становив 111,5%.

Приріст цін на продукти харчування та безалкогольні напої становив 14,9%. Зростання цін спостерігалось на більшість продуктів харчування. Наполовину дорожчою відносно початку року стала свинина. Вагомо (39,5–12,6%) додали в ціні сало, фрукти, яловичина, м’ясо птиці, хліб, кисломолочна продукція, молоко, сири, масло. Крім того, на 8,5–2,9% зросли ціни на кондитерські вироби з борошна та цукру, макаронні вироби, пшеничне борошно, овочі, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Поряд з цим суттєво подешевшали гречані крупи – на 21,7%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 21,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 33,1%, алкогольні напої – на 13,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 11,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій в 1,7 раза, водопостачання, електроенергію, каналізацію – на 34,4–21,1%. На 9,1–1,2% збільшилась вартість оренди житла, його утримання і ремонту, природного газу.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,6% вплинуло подорожчання консультативних та стоматологічних послуг – відповідно на 13,3% та 7,6%. Ціни на фармацевтичну продукцію збільшились на 1,7%.

У сфері транспорту підвищення цін становило 11,3%. Вартість проїзду автодорожнім пасажирським транспортом зросла на 17,5%, а саме: у міському транспорті – на 34,4%, міському маршрутному таксомоторі, приміському та міжміському автобусах – на 16,0–14,5%. Також дорожчими на 12,8% стали паливо та мастила, на 5,5% – проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Підвищення рівня тарифів на послуги з пересилання письмової кореспонденції в межах України призвело до подорожчання поштових послуг в 1,7 раза. На 6,7–6,6% зросла абонентна плата за користування мережею Інтернет, місцевим телефонним та мобільним зв’язком. Водночас дешевшим на 4,1% стало телефонне обладнання. В цілому у сфері зв’язку приріст цін (тарифів) дорівнював 6,2%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 3,9%, у т.ч. плата за кабельне телебачення збільшилась на 25,8%, туристичні послуги – на 14,1%, послуги спортивних установ – на 6,1%. Зниження цін зафіксовано на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації (на 1,1%).