Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

29.12.2017 — 14:13

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 29.12.2017 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 693,4 млн.грн., що становить 107,1% до показників, затверджених обласною радою на 2017 рік.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 6435,2 млн. грн. або 98,6 % до плану на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  1310,2 млн. грн. або  100,0 % до плану на січень-грудень, з них:

– медичної субвенції – 840,2 млн.грн.;

– освітньої субвенції – 200,0 млн.грн.;

­- додаткової дотації – 217,3  млн.грн.;

– базової дотації – 52,7 млн.грн.;

– субвенцій на виконання державних програм соціального захисту – 4952,8 млн. грн. або 99,2% до плану на звітний період;

– інших субвенцій – 172,2 млн. гривень.

Одержані обласним бюджетом доходи дозволили забезпечити фінансуванням видатки обласного бюджету в сумі 6794,8 млн.грн., з них:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ,  виплату стипендій, оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

– іншіх видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Субвенції на виконання державних програм соціального захисту в повному обсязі спрямовано бюджетам районів та міст обласного значення, що дозволило профінансувати:

– видатки області на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях,  в сумі   1846,5 млн.грн.;

– пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 3106,3 млн.гривень.