Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

02.02.2016 — 12:28
Релігія та національні меншини

Релігія та національні меншини

Станом на 1 січня 2017 року релігійна мережа Хмельницької області представлена 16 віросповідними напрямами (40 – церков, конфесій та течій), в межах яких діють 1955 релігійних організацій, в тому числі 1890 релігійних громад, 5 єпархіальних православних управлінь, 1 дієцезія РКЦ, 1 провінція (управління) Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії ордену отців маріян Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії РКЦ, 1 управління Українського регіону Згромадження Сестер Францисканок Місіонерок Марії РКЦ, 4 обласних об’єднання протестантських церков, 1 духовний центр «Родове вогнище рідної православної віри», 1 духовний центр «Об’єднання синів і дочок України рідної української національної віри», 24 монастирів, 7 духовних навчальних закладів, 2 братства, 18 місій, 391 недільна школа, виходить 17 періодичних духовних видань.

Релігійною мережею найбільш охопленими залишаються Кам’янець-Подільський (155 релігійних організацій), Дунаєвецький (144), Волочиський (112), Чемеровецький (103) райони та міста Хмельницький (130) і Кам’янець-Подільський (77).

Понад 98% релігійних організацій Хмельницької області є християнськими за своєю суттю.

Найбільш розповсюдженим за конфесійною ознакою на території регіону є православ’я, яке нараховує 1339 релігійних організацій, що становить 68,5% від їх загальної кількості.

За православними ідуть протестантські церкви, які нараховують 343 релігійні організації (17,5%),  та представники католицького віросповідання – 233 релігійні організації (11,9%).

Найчисельнішою з православних церков на Хмельниччині є Українська православна церква, яка у трьох єпархіях (Хмельницькій, Кам’янець-Подільській і Шепетівській) нараховує 990 релігійних організацій.

Активно продовжує свою діяльність в області Українська православна церква – Київського патріархату.

На даний час Хмельницька єпархія УПЦ-КП нараховує 259 релігійних організацій (1 єпархіальне управління та 258 релігійних громад).

Українська автокефальна православна церква нараховує у регіоні 80 релігійних організацій. Релігійні громади УАПЦ зареєстровані у 14 районах та 4 містах обласного значення.

На Хмельниччині зареєстровані та діють релігійні організації інших православних деномінацій, які представлені нечисленними згромадженнями, зокрема:

– 5 громад Руської православної старообрядницької церкви (Білокриницька згода);

– 1 громада – Руської древлєправославної церкви (Новозибківська згода);

– 4 незалежні православні громади.

Католицьке віросповідання представлено у регіоні трьома юрисдикціями.

Найчисельнішою в області з поміж католицьких церков залишається Римсько-католицька церква, яка нараховує 154 релігійні організації (7,9% релігійної мережі області, 66,1% католицького напрямку).

Українська греко-католицька церква станом на 01.01.2017 в області діє 78 релігійних організацій УГКЦ (76 релігійних громад, 2 монастирі (12 ченців). На даний час УГКЦ не представлена лише у 4-х північних районах області: Ізяславському, Славутському, Шепетівському та Старокостянтинівському.

Лише однією релігійною громадою представлена в області Вірменська католицька церква в Україні (м. Хмельницький).

Протестантські релігійні організації представлені в області 18 конфесіями (всього 343 релігійних організацій).

Найбільш масово серед протестантських церков в області представлені релігійні організації баптистів, в першу чергу Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, що нараховує 167 релігійних організацій, з яких: 1 обласне об’єднання, 159 релігійних громад, 6 місій, 1 навчальний заклад, 1 періодичне видання, 60 недільних шкіл, 114 священнослужителів. Також, в області зареєстровані та діють 2 незалежні релігійні громади баптистів.

Другими за кількістю є релігійні організації християн віри євангельської в особі: Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської-п’ятидесятників, що нараховує 68 релігійних організацій, втому числі 1 обласне об’єднання, 1 місія, 66 релігійних громад, 55 священнослужителів, 43 недільні школи. Крім цього, в області зареєстровано та діє 1 релігійна громада Центру божої церкви християн віри євангельської (в пророцтвах), а також 11 інших релігійних організацій християн віри євангельської, в тому числі Хмельницький обласний центр об’єднаної церкви християн віри євангельської, до складу якого входять 4 місії.

Релігійні організації адвентистів представлені в області виключно 43 релігійними громадами Подільської конференції Української уніонної церкви адвентистів сьомого дня, службу несуть 13 священнослужителів.

Харизматичний напрямок протестантизму в області представляють: Українська християнська євангельська церква (всього 10 організацій), до складу якої входить 1 обласне об’єднання, 1 місія, 2 навчальних заклади (навчається 32 особи), 6 релігійних громад 4 недільних школи; 1 релігійна громада Об’єднання незалежних харизматичних християнських церков України (повного євангелія) та 8 незалежних релігійних громад повного євангелія.

В області діє 8 релігійних громад євангельських християн, одна з яких входить до складу Асоціації місіонерських церков євангельських християн України.

Сталою залишилася кількість релігійних громад Свідків Єгови (всього в області зареєстровано 14 релігійних громад, проте, діє більше 30 груп). Організація присутня у 5 районах і всіх містах обласного підпорядкування.

Крім цього, протестантський напрямок також в області представляють релігійні громади: лютеран (2), одна з яких не діюча, реформаторів (2), Новоапостольської церкви в Україні (4), назарян (1) та Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (1).

Іслам в області представлений 3 зареєстрованими релігійними громадами, з яких діючою є лише 1, що входить до складу Духовного управління мусульман України.

В області діє 20 релігійних громад іудейського спрямування, 14 з яких входить в  об’єднання іудейських релігійних організацій, 1 громада прогресивного іудаїзму, 2 – месіанського іудаїзму та 3 незалежні іудейські релігійні громади.

Етно-конфесійні релігійні організації представлені 3-ма громада Української єпархії Вірменської апостольської церкви.

Також, в області діють нові релігійні організації, в тому числі: 12 язичницького спрямування, з яких духовний центр «Об’єднання синів і дочок України рідної української національної віри», духовний центр «Родове вогнище рідної православної віри», Православна рідновірська академія віровідання та 9 релігійних громад; 2 громади орієнталістського походження (Товариства Свідомості Крішни, Всесвітньої чистої релігії (Сахаджа-йога)).

Релігійні організації всіх церков, конфесій, напрямків і течій Хмельниччини обслуговують 1066 священнослужителів (з них 35 іноземці), що складає 56,4% від загальної кадрової потреби.

Зокрема,  916-ма громадами УПЦ опікуються 531  священнослужитель, що складає 58% від потреби, УПЦ-КП – 115 (51,8%), УАПЦ – 21 (27,6%), РКЦ – 104 (88,9%), протестантські конфесії в середньому забезпечені священнослужителями на 85%.

Для задоволення культових потреб станом на 01 січня 2017 року релігійні організації області використовують 1625 культових будівель та приміщень, пристосованих молитовні, з них: 530 – пристосовані, 1422 – будівель та приміщень перебуває у власності релігійних організацій, 203 – у користуванні, в тому числі на умовах оренди.

В цілому, рівень забезпечення релігійних організацій культовими спорудами становить близько 83,1%.

Упродовж 2016 року релігійна ситуація в області залишалася стабільною і прогнозованою. Звернень щодо міжконфесійних конфліктів та суперечок у сфері майнових відносин у 2016 році не надходило.

Керівництвом обласної та районних держадміністрацій проведено низку зустрічей з керівниками релігійних конфесій, на яких обговорювалися актуальні проблеми державно-церковних стосунків, вишукувалися шляхи їх ефективного розв’язання.

Керівники релігійних конфесій постійно залучалися до участі в урочистих заходах з нагоди відзначення державних свят, пам’ятних подій, інших святкових дат, мітингах-реквіємах, конференціях і «круглих столах» з актуальних питань державно-церковних відносин, захисту суспільної моралі.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року у Хмельницькій області мешкають представники 90 національностей і народностей – це 87,3 тис. осіб (6% від загальної кількості).

З-поміж них найчисельнішими є: росіяни – 50,6 тис. осіб (3,6%), поляки – 23 тис. (1,6%), білоруси – 2,7 тис. (0,2%), євреї – близько 1,5 тис. (0,1%), вірмени – 1,2 тис. осіб (0,1%), молдовани і румуни – близько 1 тис. (0,1%). Дещо меншими за чисельністю є етнічні групи азербайджанців, грузинів, німців, башкирів, болгарів, чехів, угорців тощо.

За даними Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області станом на 01.01.2017 зареєстровано та діє 67 громадських організацій національних меншин.

З них 21 громадських об’єднань національних меншин мають обласний статус, 31 – міський, 15 – районний.

На виконання Закону України «Про національні меншини», плану роботи управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, діяльність управління всебічно спрямована на реалізацію в області єдиної державної політики щодо міжетнічних відносин гарантованих державою прав на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Переважна більшість громадських організацій національних меншин області займається благодійною діяльністю та при своїх організаціях створюють благодійні фонди.

Також при громадських організаціях національних меншин діють гуртки художньої самодіяльності, вокальні та хореографічні самодіяльні колективи, які допомагають зберегти і пропагувати культурну й національну спадщину. Представники громадських організацій національних меншин постійно залучаються до участі в заходах, які проводяться на загальноміських, обласних та регіональних рівнях.

За результати проведення моніторингу стану міжетнічних відносин на Хмельниччині, протягом останніх років випадків ксенофобії, міжетнічної і расової нетерпимості в області не зафіксовано.