Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

10.02.2016 — 11:44
Події

Капітальні інвестиції

у січнічервні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3856,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 1,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 60,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 34,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 208,1 млн.грн капітальних інвестицій (5,4% загального обсягу).

У нематеріальні активи вкладено 1,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 69,2% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 8,4%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5%  капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (35,5%), сільського, лісового та рибного господарств (31,3%).

 

 

Житлове будівництво в Хмельницькій області

у січні–червні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. прийнято в експлуатацію 96,2 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що в 2,3 раза менше, ніж у січні–червні 2017р.

Більше половини (53,0%) загального обсягу прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 47,0% – в одноквартирних будинках.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 50,5 тис.м2 загальної площі, або 52,5% загального обсягу.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 1115 квартир. Середній розмір квартири становив 86,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 150,1 м2, у міських поселеннях – 80,9 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 7,5 тис.м2, що на 15,6% менше порівняно з січнем–червнем 2017р.

 

 

Перший заступник начальника                                                     Л. ПАСТУХОВА

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–червні 2018 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2018р. становила 1269,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 4553 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 4655 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 102 особи.

Протягом січня–червня 2018р. на Хмельниччині народилось 5284 немовляти, зареєстровано 9939 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,0%), друге – новоутворення (12,8%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).

 

 

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–липні 2018 року

 

У січні–липні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 105,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,2%, у господарствах населення – 100,8%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 145,8 тис.га, що на 15,1% більше, ніж на початок серпня 2017р. Виробництво зерна становило 777,5 тис.т, що на 10,1% більше, ніж торік. Ріпак зібрано на площі 57,8 тис.га (на 45,4% більше, ніж на 1 серпня 2017р.), валовий збір становив 192,7 тис.т (на 45,7% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 119,4 тис.т картоплі, що на 6,1% менше відносно 1 серпня 2017р.; зібрано 55,4 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 0,9% більше) та 36,8 тис.т плодоягідної продукції (в 1,5 раза більше).

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 49,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,4% менше, ніж у січні–липні 2017р., вироблено 373,3 тис.т молока (на 2,3% більше) та 577,1 млн.шт яєць (на 17,1% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 248,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 132,8 тис. корів, свиней – 336,1 тис., овець та кіз – 33,6 тис., птиці свійської – 9,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до до 1 серпня 2017р. зменшилась на 2,7%, у т.ч. корів – на 1,9%, свиней – на 1,5%, овець та кіз – на 3,4%, а чисельність птиці зросла на 5,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 0,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–липень 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. зросли на 11,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,8%, тваринництва – на 13,7%. У липні 2018р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 4,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,5%, продукції тваринництва – на 1,4%.

На 1 серпня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 576,9 тис.т зерна (на 1,0% більше проти 1 серпня 2017р.), у т.ч. 399,6 тис.т пшениці, 103,3 тис.т кукурудзи, 53,3 тис.т ячменю, 3,2 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 271,7 тис.т зерна (на 10,4% менше), у т.ч. 161,2 тис.т пшениці, 75,2 тис.т кукурудзи, 22,9 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 305,2 тис.т зерна (на 14,0% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,6 тис.т, що в 4,1 раза менше, ніж на відповідну дату 2017р.

 

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–липні 2018 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2018р. у порівнянні з січнем–липнем 2017р. становив 94,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2017р. зменшився на 15,9%.

У переробній промисловості в січні–липні 2018р. виробництво продукції зменшилось на 0,1%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 14,9%, машинобудуванні – на 6,9%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 11,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,0%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції у порівнянні з січнем–липнем 2017р. становили 86,6%.

 

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–липні 2018 року

 

У січні–липні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1282,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 126,5%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,4 раза. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 17,6%, нежитлових – на 6,9%.

Дві третини (66,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 7,5% – м. Нетішина та 7,4% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 58,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 34,9% та 6,3% відповідно.

 

Перший заступник начальника                                                     Л. ПАСТУХОВА

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в липні 2018 року

 

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в липні 2018р. відносно попереднього місяця становив 99,2% та 99,3% відповідно, з початку року – 103,1% та 103,6%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в липні п.р. порівняно з червнем знизились на 2,0%. Найбільше подешевшали фрукти та овочі – на 18,5% та 11,8% відповідно. На 3,6–0,4% зменшились в ціні яйця, сало, свинина, сметана, вершкове масло, кондитерські вироби з цукру, молоко. Водночас на 3,1–0,4% подорожчали молочні суміші для дитячого харчування, рис, цукор, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, соняшникова олія, сіль, м’ясо птиці, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 2,0%, а саме: на тютюнові вироби – на 2,4%, алкогольні напої – на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,4%, що пов’язано із сезонним зниженням цін на одяг на 4,9%, взуття – на 3,8%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% вплинуло підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 11,9%, плати за оренду житла – на 1,5%.

Через подорожчання послуг санаторно-курортних установ на 6,6% у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,2%.

Ціни на транспорт у цілому зменшились на 0,1% за рахунок здешевлення палива та мастил на 0,4%.

Серед інших товарів та послуг тривало сезонне підвищення цін на послуги пансіонатів (на 13,2%); дещо (на 0,1%) подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги перукарень, ювелірні вироби.

 

Перший заступник начальника                                                     Л. ПАСТУХОВА

 

Про підсумки сівби під урожай 2018 року

у господарствах Хмельницької області

 

 

Під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1183 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 923 тис.га (78% загальних площ), у господарствах населення – 260 тис.га (22%). У порівнянні з попереднім роком загальна посівна площа збільшилась на 10 тис.га (1%), в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 9 тис.га (1%).

У структурі посівних площ, як і в попередні роки, найбільша частка (48%, або 573 тис.га) припадає на зернові та зернобобові культури, їх посіви зросли на 22 тис.га, або 4%. У поточному році пшениці посіяно 230 тис.га (20% всіх посівів), кукурудзи – 206 тис.га (17%), ячменю – 97 тис.га (8%), гречки – 12 тис.га (1%). Розширено площі під квасолею (на 20%), зернобобовими культурами, без квасолі (на 13%), кукурудзою (на 8%), ячменем (на 7%), пшеницею (на 3%); водночас скорочено площі посівів проса (в 3,1 раза), жита (в 2,2  раза), гречки (на 32%), вівса (на 2%).

Культурами технічної групи зайнято 426 тис.га (36% всіх посівів), що на 1% менше, ніж торік. Найбільше посіяно сої – 169 тис.га, що на 12% менше, ніж під урожай 2017р., соняшнику – 158 тис.га (на 8% більше), ріпаку та кользи – 65 тис.га (на 25% більше), буряків цукрових фабричних – 30 тис.га (на 17% менше).

Під картоплею в області зайнято 67 тис.га (6% загальної посівної площі), овочами відкритого ґрунту – 11 тис.га (1%), кормовими культурами – 104 тис.га (9%). При цьому в поточному році більше посаджено картоплі (на 0,4 тис.га, або 1%), овочів (на 0,2 тис.га, або 2%), менше кормових культур (на 5 тис.га, або 5%).

Слід зазначити, що основними виробниками зернових та технічних культур є сільськогосподарські підприємства (в них зосереджено відповідно 83% та 97% посівних площ цих культур), картоплі та овочів – господарства населення (відповідно майже 100% та 97%).

 

 

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області

у червні 2018 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2018р. становила 7741 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в червні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12154 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (10990 грн), промисловості (8196 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (8152 грн), освіти (8138 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10734 грн) і перевищував середньообласний показник на 38,7%.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 45,0–64,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2018р. порівняно з травнем 2018р. збільшилась на 8,6%, відносно червня 2017р. – на 12,7%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 липня п.р. становила 7,4 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 81,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 15,2% – на економічно активних підприємствах та 3,8% – на економічно неактивних підприємствах.

Вчасно не отримали заробітну плату 135 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 8313 грн, що на 7,4% більше, ніж середня заробітна плата за червень 2018р.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

 

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–травні 2018 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–травня 2018р. у порівнянні з січнем–травнем 2017р. становив 92,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–травня 2017р. зменшився на 16,7%.

У переробній промисловості в січні–травні 2018р. виробництво продукції збільшилось на 2,6%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 14,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,0%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 13,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,9%, машинобудуванні – на 4,3%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–травня 2017р. зменшились на 21,1%.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–травні 2018 року

 

У січні–травні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 629,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 106,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,9 раза. Водночас будівництво будівель скоротилося на 14,7%, у т.ч. житлових – на 17,2%, нежитлових – на 12,2%.

Більше половини (61,8%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 10,0% – м. Нетішина та 9,9% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 68,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 22,9% та 8,2% відповідно.

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у квітні 2018 року

 

У квітні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 322,6 млн.грн (176,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 62,7 млн.грн.

На кінець квітня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 101,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,1 млн.грн, за постачання природного газу – 5,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 4,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 76,7 млн.грн.

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

Про основні показники Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по Хмельницькій області

на 1 квітня 2018 року

 

Станом на 1 квітня 2018р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 28,7 тис. юридичних осіб та 1,4 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (22 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,2 тис. (25% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 4,0 тис. (14%).

За січень–березень 2018р. в ЄДРПОУ області взято на облік 344 юридичні особи (1,2% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (44% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (18%), адміністративного та допоміжного обслуговування й сільського, лісового та рибного господарств (по 13%). Із створених за цей період юридичних осіб 44% становили господарські товариства, 25% – об’єднання громадян, 9% – приватні підприємства.

Разом з тим у січні–березні 2018р. знято з обліку в ЄДРПОУ 94 юридичні особи, з них найбільше – у м. Хмельницькому (понад третину від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих майже половину становили підприємства та господарські товариства.

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 905 іноземних засновників із 67 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Кіпру – 11%, Польщі та Російської Федерації – по 10%.

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в березні 2018 року

 

Індекс споживчих цін по області в березні 2018р. відносно попереднього місяця становив 100,6%, по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) – 101,1%, з початку року – 103,1% та 103,5% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в березні п.р. зросли на 0,7%. Найбільше (на 6,1%) подорожчали овочі, з них буряк, капуста білокачанна, морква – на 39,8–29,7%. На 3,1–0,7% підвищились ціни на борошно пшеничне, пшоно, рибу та продукти з риби, хліб, фрукти, соняшникову олію, свинину, рис, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби. Водночас на 2,8–0,2% зафіксовано зниження цін на молоко, м’ясо птиці, сметану, цукор, яйця, крупи манні. Відчутніше подешевшали гречана крупа та сало (відповідно на 7,0% та 4,4%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,4%, а саме: на тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 1,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,7%: одяг – на 8,1%, взуття – на 7,0%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% вплинуло збільшення плати за оренду житла на 0,9%, утримання та ремонт житла – на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,9%, з них товари для підтримки чистоти – на 2,5%, домашній текстиль – на 2,4%, побутова техніка – на 1,0%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,3% зумовлено здешевленням автомобілів на 3,2%, палива та мастил – на 2,4%. Разом з тим на 2,9% та 1,4% подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому транспорті.

Серед інших товарів та послуг на 1,3–0,3% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, охорони здоров’я, відпочинку та культури.

 

 

Про ведення мисливського господарства в Хмельницькій області

в 2017 році

 

У 2017р. в області площа мисливських угідь, які були надані в користування, становила 1,4 млн.га, з неї 78% – площа польових угідь, 19% – лісових та 3% – водно-болотних.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства відносно 2016р. збільшились на 17,5% і становили 10338,8 тис.грн. З Держбюджету кошти на ці цілі не виділялись, як і у 2016р.

На охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування мисливських угідь витрачено 3174,3 тис.грн (на 10,6% більше, ніж у 2016р.), з яких більше половини (55,2%) спрямовано на біотехнічні заходи зі збереження і відтворення диких тварин, 43,7% – на охорону диких тварин та боротьбу з браконьєрством, 0,8% – на облік диких тварин.

Загальні надходження від ведення  мисливського  господарства  збільшились з   5456,2 тис.грн у 2016р. до 6741,0 тис.грн у 2017р.

У 2017р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (5 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (86 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (438 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4,1 тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 125 оленів, 65 лосів, із хутрових звірів – 44 тис. зайців,  14 тис. ондатр, 8 тис. білок, 6 тис. куниць, 4 тис. тхорів, по 3 тис. лисиць і бобрів, більше, ніж 2 тис. борсуків та 1 тис. видр, із пернатої дичини –    105 тис. качок, у т.ч. 78 тис. крижнів, 103 тис. голубів, 83 тис. лисух, 46 тис. куликів, 35 тис. перепілок, 26 тис. норців великих, 25 тис. курочок водяних, 9 тис. куріпок, 2 тис. гусей, майже 2 тис. лебедів та 0,8 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2016р.  зменшилось  поголів’я копитних тварин (на 7,3%) та хутрових звірів (на 1,8%), натомість збільшилась кількість пернатої дичини (на 6,3%).

Для збільшення  кількості мисливських тварин в області діяло 6 розплідників, вольєрів, ферм для штучного  розведення копитних тварин, на утримання яких протягом 2017р. витрачено  238,7 тис.грн (роком раніше –  147,5 тис.грн).

 

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні–березні 2018 року

 

 

У січні–березні 2018р. індекс продукції тваринництва становив 96,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,8%, у господарствах населення – 99,2%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 22,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,2% менше, ніж у січні–березні 2017р., вироблено 118,1 тис.т молока (на 0,3% більше) та 267,4 млн.шт яєць (на 0,6% більше).

У січні–березні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти відповідного періоду минулого року на 19,3%, у т.ч. птиці свійської, овець та кіз – наполовину, свиней – на 5,0%, проте великої рогатої худоби збільшився на 0,3%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 108,2% (у січні–березні 2017р. – 124,6%).

За січень–березень 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–березнем 2017р. збільшився на 32 кг і становив 1431 кг.

За розрахунками, на 1 квітня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 239,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 132,2 тис. корів, свиней – 321,0 тис., овець та кіз – 30,1 тис., птиці свійської – 7,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 квітня 2017р. зменшилась на 5,8%, у т.ч. корів – на 3,5%, свиней – на 6,1%, овець та кіз – на 7,8%, птиці – на 11,0%.

У господарствах населення утримувалось 70,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,6%, свиней – 50,2%, овець і кіз – 91,0%, птиці всіх видів – 28,5%.

 

Про лісогосподарську діяльність у Хмельницькій області

в 2017 році

 

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали у користуванні або власності ліси, в 2017р. було вироблено продукції (робіт та послуг) лісового господарства на 697,7 млн.грн (у фактичних цінах), що на 20,8% більше, ніж у попередньому році. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 99%.

Рубки лісу були проведені на площі 15352 га, що на 10,4% більше, ніж у 2016р. У результаті проведених рубок заготовлено 878,2 тис.м3 деревини, що на 3,8% більше, ніж у 2016р., у т.ч. від рубок головного користування – 343,8 тис.м3 (на 12,4% більше), інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства, 532,4 тис.м3 (на 1,1% менше).

У загальних обсягах заготовленої деревини 782 тис.м3 становила ліквідна деревина, з якої 280 тис.м3 – лісоматеріали круглі, 344 тис.м3 – дрова для опалення та 158 тис.м3 – дров’яна деревина для технологічних потреб.

У 2017р. відтворення лісів проведено на 1,8 тис.га земель лісового фонду (на 9,9% менше, ніж у попередньому році), в т.ч. садіння і висівання лісу – на 1,5 тис.га, природне поновлення – на 0,3 тис.га.

Протягом минулого року в лісах області сталося 8 пожеж, в результаті яких лісовому господарству завдано збитків на 3,2 тис.грн.

Внаслідок незаконного вирубування лісів нанесено шкоди на суму 1836,2 тис.грн., що в 2 рази менше, ніж у 2016р.

 

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–лютому 2018 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2018р. становила 1272,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 1488 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1529 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 41 особа.

Протягом січня–лютого 2018р. на Хмельниччині народилось 1816 немовлят, зареєстровано 3345 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,6%), друге – новоутворення (12,1%), третє – зовнішні причини смерті (5,0%).

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–березні 2018 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2018р. у порівнянні з січнем–березнем 2017р. становив 96,9%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2017р. зменшився на 15,9%.

У переробній промисловості в січні–березні 2018р. виробництво продукції збільшилось на 8,5%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 29,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 11,5%, машинобудуванні – на 5,3%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 25,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–березня 2017р. зменшились на 16,5%.

 

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в січні–березні 2018 року

 

У січні–березні 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 1,3 тис.т живої ваги сільськогосподарських тварин (на 0,4% менше, ніж за січень–березень 2017р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 30,8%, свиней – 69,2%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої ваги великої рогатої худоби становила 29365,9 грн (у січні–березні 2017р. – 24779,0 грн), свиней – 37384,6 грн (26316,8 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 0,6 тис.т власно вирощених тварин (на 14,4% більше, ніж за відповідний період 2017р.).

За січень–березень 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 32,1 тис.т молока (на 26,4% менше, ніж за січень–березень 2017р.), у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 13,8 тис.т (на 41,5% менше), у господарствах населення – 18,3 тис.т (на 8,6% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах переважало молоко першого (52,2%) та другого ґатунку (26,3%), у господарствах населення – молоко другого ґатунку (93,4%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–березні 2018р. становила 6421,1 грн проти 6531,9 грн у січні–березні 2017р.

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–березні 2018 року

 

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 274,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 98,7%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель  на 13,6% та 5,8% відповідно. Водночас будівництво будівель скоротилося на 4,6%, у т.ч. житлових – на 12,3%.

Більше половини (55,2%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 13,7% – м. Нетішина та 10,3% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 84,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 9,8% та 6,0% відповідно.

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в грудні 2017 року

 

Індекс споживчих цін по області в грудні 2017р. відносно попереднього місяця становив 100,9%, по Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) – 101,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Найбільше (на 8,3% та 6,4%) подорожчали овочі та яйця. На 4,4–1,1% підвищились ціни на сметану, сири, молочні суміші для дитячого харчування, кисломолочну продукцію, яловичину, молоко, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна та цукру, хліб, пшеничне борошно, сало. Водночас на 5,4–0,7% подешевшали гречані крупи, цукор, м’ясо птиці, риба та продукти з риби, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,7%.

Дешевшими на 2,8% стали одяг і взуття, зокрема, одяг – на 3,6%, взуття – на 1,9%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено зростанням вартості утримання та ремонту житла, тарифів на гарячу воду та опалення, плати за оренду житла (на 0,7–0,2%). Поряд з цим на 2,2% знизились тарифи на водопостачання.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,5% вплинуло збільшення вартості послуг лікарень та фармацевтичної продукції (на 0,9% та 0,5% відповідно).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,6%, а також купівлі транспортних засобів на 2,2% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,0%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за користування мережею Інтернет та послуги мобільного зв’язку (на 1,7% та 1,5% відповідно).

З початку року індекс споживчих цін по області становив 113,8%.

 

Про основні показники Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по Хмельницькій області

на 1 січня 2018 року

 

Станом на 1 січня 2018р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 28,4 тис. юридичних осіб та 1,3 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована в містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області.

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються приватні підприємства (5,6 тис.) та товариства з обмеженою відповідальністю (7,0 тис.), частка яких в загальній сукупності юридичних осіб на початок 2018р. становила 44%.

Упродовж 2017р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1235 юридичних осіб (4% від загальної кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (майже половина від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (25%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (17%) та адміністративного та допоміжного обслуговування (12%). Із створених за цей період юридичних осіб 44% становили господарські товариства, 31% – об’єднання громадян, 8% – приватні підприємства.

Разом з тим у 2017р. знято з обліку в ЄДРПОУ по Хмельницькій області 662 юридичні особи, з них найбільше – у м. Хмельницькому (близько п’ятої частина від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих четверту частину становили підприємства та господарські товариства.

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 902 іноземні засновники із 66 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Кіпру, Російської Федерації – по 11% та Польщі – 10% .

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в 2017 році

 

 

За попередніми даними в 2017р. індекс продукції тваринництва становив 104,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,7%, у господарствах населення – 100,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 95,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,7% менше, ніж у 2016р., вироблено 596,8 тис.т молока (на 1,2% більше) та 1297,9 млн.шт яєць (на 26,5% більше).

У 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти 2016р. на 6,3%, у т.ч. свиней – на 11,3%, птиці свійської – на 3,5%, а великої рогатої худоби зріс на 3,0%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 111,2% (у 2016р. – 110,4%).

За 2017р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з 2016р. збільшився на 198 кг і становив 6001 кг.

За розрахунками, на 1 січня 2018р. у всіх категоріях налічувалося 230,7 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 133,6 тис. корів, свиней – 331,1 тис., овець та кіз – 26,9 тис., птиці свійської – 6,9 млн. голів. Кількість птиці в порівнянні до 1 січня 2017р. зменшилась на 24,4%, корів, овець та кіз – на 1,7%, великої рогатої худоби – на 0,1%, проте поголів’я свиней збільшилося на 0,6%.

У господарствах населення утримувалось 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 80,2%, свиней – 54,2%, овець і кіз – 91,1%, птиці всіх видів – 36,1%.

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

 

 

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–листопаді 2017 року

 

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1696,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 116,0%.

У січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшилось будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель на 48,0% та 26,9% відповідно, водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 19,9%.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 8,3% – м. Кам’янця-Подільського,  5,5% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 64,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 27,8% та 7,9% відповідно.

 

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–листопаді 2017 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2017р. у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. становив 103,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2016р. зменшився на 7,4%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2017р. виробництво продукції збільшилось на 7,4%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 47,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 4,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції в машинобудуванні на 4,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,5%,  виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–листопада 2016р. зменшились на 3,9%.

 

 

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–жовтні 2017 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2017р. становила 1276,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 9275 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (6590 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 живонароджених.

Протягом січня–жовтня 2017р. на Хмельниччині народилось 9719 немовлят, зареєстровано 16309 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (13,0%), третє – зовнішні причини смерті (5,2%).

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

 

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–листопаді 2017 року

 

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 106,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,5%, у господарствах населення – 105,5%.

Індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 107,4%.

Під урожай 2018р. озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 291,3 тис.га (на 16,0 тис.га, або 5,1% менше, ніж торік), у т.ч. зернові культури на зерно – на 229,7 тис.га (на 1,3 тис.га, або 0,5% менше), ріпак на зерно – на 59,1 тис.га (на 14,6 тис.га, або 19,7% менше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці становила 93,5% (під урожай 2017р. – 90,9%), ячменю – 5,2% (6,9%), жита – 1,3% (2,2%).

Індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 104,5%.

За січень–листопад 2017р. реалізовано на забій 79,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 559,0 тис.т молока (на 1,2% більше) та 1200,2 млн.шт яєць (на 25,7% більше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. налічувалося 235,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 133,8 тис. корів, свиней – 338,9 тис., овець та кіз – 28,6 тис., птиці всіх видів – 7,4 млн. голів. У порівнянні до 1 грудня 2016р. поголів’я птиці зменшилось на 18,9%, свиней – на 2,3%, овець та кіз – на 1,6%, корів – на 1,0%, великої рогатої худоби – на 0,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 17,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,9%, продукції тваринництва – на 3,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшились на 23,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, продукції тваринництва – на 33,4%. У листопаді 2017р. порівняно з жовтнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 2,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,8%, продукції тваринництва збільшились на 9,7%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1081,4 тис.т зерна (на 16,8% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 472,9 тис.т пшениці, 165,1 тис.т ячменю, 402,8 тис.т кукурудзи, 6,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 145,1 тис.т, що на 33,7% більше, ніж на відповідну дату 2016р.

 

 

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в листопаді 2017 року

 

Індекс споживчих цін по області в листопаді 2017р. відносно попереднього місяця становив 101,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,0%. Третій місяць поспіль найбільшого підвищення зазнають ціни на яйця, яке у листопаді становило 13,3%. На 8,2–2,1% подорожчали сметана, молоко, масло, сири, сало, кондитерські вироби з борошна, хліб. Водночас на 9,5–0,8% подешевшали гречані крупи, цукор, фрукти, свинина, м’ясо птиці, риба та продукти з риби, овочі, кондитерські вироби з цукру.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,6%, а саме: на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,2%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% зумовлено зростанням плати за оренду житла (на 2,0%) та тарифів на опалення (на 0,8%).

Головним чинником збільшення цін на транспорт у цілому (на 1,8%) залишається здорожчання палива та мастил (на 3,6%).

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 2,2%.

Серед інших товарів та послуг на 1,9–0,2% збільшились ціни у сфері охорони здоров’я, відпочинку та культури, на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

З початку року індекс споживчих цін по області становив 112,8%.

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька