Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

10.02.2016 — 11:44
Події

Демографічна ситуація в Хмельницькій області

в січні–квітні 2017 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 травня 2017р. становила 1281,3 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–квітня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 3921 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні–квітні 2017р. було його природне скорочення (3059 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–квітня 2017р. на Хмельниччині народилось 3821 немовля, кількість померлих становила 6880 осіб. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,5%), друге – новоутворення (11,6%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні–травні 2017 року

 

У січні–травні 2017р. індекс продукції тваринництва становив 101,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,8%, у господарствах населення – 101,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 40,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,3% більше, ніж у січні–травні 2016р., вироблено 235,1 тис.т молока (на 1,6% більше) та 457,4 млн.шт яєць (на 7,5% менше).

У січні–травні 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти відповідного періоду минулого року на 11,5%, у т.ч. птиці – на 37,1%, свиней – на 2,4% великої рогатої худоби – на 1,5%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 118,2% (у січні–травні 2016р. – 107,4%).

З початку року в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився на 91 кг і становив 2439 кг.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. у всіх категоріях налічувалося 261,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 137,0 тис. корів, свиней – 329,9 тис., овець та кіз – 37,6 тис., птиці всіх видів – 10,1 млн. голів. Кількість птиці в порівнянні до 1 червня 2016р. збільшилась на 34,8%, овець та кіз – на 4,1%, великої рогатої худоби – на 0,1%, проте поголів’я свиней зменшилося на 1,3%, корів – на 1,0%.

У господарствах населення утримувалось 72,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,9%, свиней – 55,4%, овець і кіз – 91,2%, птиці всіх видів – 26,0%.

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

 

Утворення та поводження з відходами  в Хмельницькій області

в 2016 році

 

Протягом 2016р. в області утворилось 1,3 млн.т відходів (на 35,3% більше порівняно з 2015р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 1,1 млн.т (на 43,7% більше), у домогосподарствах – 0,2 млн.т (на 3,7% менше). Переважну їх частину (99,8% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,2%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр у 2016р. від економічної діяльності підприємств та організацій і домогосподарств області утворено 63,0 т відходів (у 2015р. – 46,6 т), на одну особу – 1,0 т (0,7 т).

Упродовж 2016р. загальний обсяг утилізації відходів становив 450,1 тис.т (на 30,1% більше, ніж у 2015р.), у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 35,0 т, що на 21,2% менше порівняно з попереднім роком. У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2016р. становила 34,6% (у 2015р. – 36,0%).

На кінець 2016р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах області накопичилось 8,5 млн.т відходів.

 

 

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у Хмельницькій області

в 2016 році

 

Упродовж 2016р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 217 млн.грн, половина з яких була використана на очищення зворотних вод. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 83% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, та 17% – капітальні інвестиції. Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (90%).

За рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів було освоєно 35% капітальних інвестицій і здійснено 5% поточних витрат.

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2016р. пред’явлено екологічних платежів на суму 21,1 млн.грн, 93% зазначених коштів було сплачено протягом року.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–квітні 2017 року

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 291,0 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з січнем–квітнем 2016р. становив 84,4%.

У січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. будівництво будівель скоротилося на 20,6%, у т.ч. житлових – на 33,2%, нежитлових – на 1,2%. Водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 12,7%.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 9,1% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 13,7% та 4,1% відповідно.

 

Про фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Хмельницької області у січні–березні 2017 року

Фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування за січень–березень 2017р. становив 317,2 млн.грн прибутків проти 1134,5 млн.грн збитків за відповідний період 2016р.

Прибутковими підприємствами одержано 643,5 млн.грн прибутків, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–березень попереднього року. Протягом січня–березня 2017р. збитково працювало 33,7%. Ними одержано 326,3 млн.грн збитків, що в 4,6 раза менше, ніж за січень–березень 2016р.

 

Капітальні інвестиції

у січніберезні 2017 року

 

У січні–березні 2017р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 1787,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 34,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 52,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,2%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 51,7% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 33,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 3,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (27,0%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (26,2%), промисловості (17,7%), будівництва (10,4%).

 

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області

в квітні 2017 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в квітні 2017р. становила 5519 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8673 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6648 грн), сільського, лісового та рибного господарств (6498 грн), промисловості (6287 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8846 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,6 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 59,6–66,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. зменшилась на 2,2%, відносно квітня 2016р. – збільшилась на 32,5%.

Порівняно з 1 квітня 2017р. загальна  сума  заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 5,6% і на 1 травня п.р. становила 6,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (74,6%) припадала на підприємства промисловості, 10,7% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 68 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 11 – м.Хмельницького,  10 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 91,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 8,9% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 163 особи економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3406 грн, або 61,7% від середньої заробітної плати за квітень 2017р.

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у січні–квітні 2017 року

 

Упродовж січня–квітня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2189,6 млн.грн (111,1% нарахованих за цей період сум).

При цьому на кінець квітня 2017р. заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становила 34,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,6 млн.грн. Водночас за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого опалення та гарячого водопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

Крім того, у січні–квітні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 259,8 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець квітня становила 57,4 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку в квітні 2017р. становили 906,1 грн (у квітні 2016р. – 635,3 грн).

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у Хмельницькій області

в 2016 році

 

Упродовж 2016р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 217 млн.грн, половина з яких була використана на очищення зворотних вод. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 83% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, та 17% – капітальні інвестиції. Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (90%).

За рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів було освоєно 35% капітальних інвестицій і здійснено 5% поточних витрат.

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2016р. пред’явлено екологічних платежів на суму 21,1 млн.грн, 93% зазначених коштів було сплачено протягом року.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–квітні 2017 року

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 291,0 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з січнем–квітнем 2016р. становив 84,4%.

У січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. будівництво будівель скоротилося на 20,6%, у т.ч. житлових – на 33,2%, нежитлових – на 1,2%. Водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 12,7%.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 9,1% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 13,7% та 4,1% відповідно.

 

Про фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Хмельницької області у січні–березні 2017 року

Фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування за січень–березень 2017р. становив 317,2 млн.грн прибутків проти 1134,5 млн.грн збитків за відповідний період 2016р.

Прибутковими підприємствами одержано 643,5 млн.грн прибутків, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–березень попереднього року. Протягом січня–березня 2017р. збитково працювало 33,7%. Ними одержано 326,3 млн.грн збитків, що в 4,6 раза менше, ніж за січень–березень 2016р.

 

Капітальні інвестиції

у січніберезні 2017 року

 

У січні–березні 2017р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 1787,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 34,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 52,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,2%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 51,7% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 33,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 3,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (27,0%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (26,2%), промисловості (17,7%), будівництва (10,4%).

 

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області

в квітні 2017 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в квітні 2017р. становила 5519 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8673 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6648 грн), сільського, лісового та рибного господарств (6498 грн), промисловості (6287 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8846 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,6 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 59,6–66,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. зменшилась на 2,2%, відносно квітня 2016р. – збільшилась на 32,5%.

Порівняно з 1 квітня 2017р. загальна  сума  заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 5,6% і на 1 травня п.р. становила 6,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (74,6%) припадала на підприємства промисловості, 10,7% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 68 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 11 – м.Хмельницького,  10 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 91,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 8,9% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 163 особи економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3406 грн, або 61,7% від середньої заробітної плати за квітень 2017р.

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у січні–квітні 2017 року

 

Упродовж січня–квітня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2189,6 млн.грн (111,1% нарахованих за цей період сум).

При цьому на кінець квітня 2017р. заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становила 34,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,6 млн.грн. Водночас за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого опалення та гарячого водопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

Крім того, у січні–квітні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 259,8 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець квітня становила 57,4 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку в квітні 2017р. становили 906,1 грн (у квітні 2016р. – 635,3 грн).

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

Демографічна ситуація в Хмельницькій області

в січніберезні 2017 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2017р. становила 1282,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 2890 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні–березні 2017р. було його природне скорочення (2341 особа), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–березня 2017р. на Хмельниччині народилось 3003 немовляти, кількість померлих становила 5344 особи. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).

 

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів у Хмельницькій області

у січні–березні 2017 року

 

У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 79,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 28,5% менше, ніж у січні–березні 2016р.

Більше двох третин (67,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 28,7% – в одноквартирних будинках та 3,9% – у гуртожитках.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 59,6 тис.мзагальної площі, або 75,1% загального обсягу.

У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 1,0 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 70,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 153,8 м2, у міських поселеннях – 67,3 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 4,3 тис.м2, що на 35,7% більше порівняно з січнем–березнем 2016р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об’єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинок культури на 105 місць та амбулаторію на 75 відвідувань за зміну.

 


Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–квітні 2017 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2017р. у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. становив 101,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2016р. зменшився на 15,4%.

На підприємствах переробної промисловості в січні–квітні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 1,8%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 34,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 28,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 2,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у машинобудуванні  на 9,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 5,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–квітня 2016р. збільшились на 1,4%.

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області в квітні 2017 року

 

На споживчому ринку області в квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 0,8%, України – на 0,9%, з початку року по області та Україні – на 4,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 8,5–2,1% подорожчали свинина, фрукти, морозиво, овочі, яловичина, хліб, цукор, на 1,8–0,6% – рис, соняшникова олія, борошно пшеничне, кондитерські вироби з борошна, м’ясо птиці, безалкогольні напої, сало, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 20,0%) подешевшали яйця, на 2,5–0,5% – гречані крупи, масло вершкове, молоко, кисломолочна продукція, сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, а саме: тютюнові вироби – на 1,9%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття зросли в ціні на 1,5%, з них одяг – на 2,2%, взуття – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,3% через підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 3,1%, послуги з утримання та ремонту житла – на 1,2%, плати за оренду житла – на 1,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6%, зокрема, на 1,7% – на амбулаторні послуги, на 0,5% – на фармацевтичну продукцію.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 1,1% пов’язано з подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 1,9%), а також палива та мастил (на 1,5%). Разом з тим дещо подешевшали автомобілі (на 0,2%).

У сфері зв’язку зростання цін на 3,2% пов’язано з підвищенням граничних тарифів на послуги поштового зв’язку та абонентної плати за послуги мобільного зв’язку (на 42,4% та 4,8% відповідно).

Серед інших товарів та послуг на 1,2–0,5% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

Розповсюдженість тютюнопаління

серед населення Хмельницької області

 

Відомо, що ще в 2012 році Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)”. Даним нормативним актом було введено додаткові обмеження щодо місць тютюнопаління та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень було неоднозначним, оскільки частка курців була вагомою. Яка ж наразі складається ситуація щодо розповсюдженості тютюнопаління в країні в цілому, та на Хмельниччині зокрема?

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен восьмий мешканець нашої області у віці старше 12 років (по Україні – майже кожен п’ятий). Слід зазначити, що навіть з таким не зовсім втішним показником наші краяни виявились найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну, і Хмельниччина посіла перше місце серед регіонів. Лідером тютюнопаління в Україні стала Дніпропетровська область, де чверть населення вищевказаного віку має пристрасть до тютюнових виробів.

Серед курців Хмельниччини майже половина курять вже понад 20 років (по Україні – понад третину). Стаж від року до п’яти має кожен десятий наш краянин (по Україні – 13%). Три курці з п’яти спалювали за добу по 16 цигарок і більше.

Цікаво, як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом цигарок? Як показали останні результати опитування, в нашій області міська родина на тютюнові вироби в середньому за місяць витрачала майже 100 грн, сільська дещо менше – 93 грн. Якщо до витрат на тютюн додати ще витрати на алкоголь, то ця сума (139 грн у місяць) виявилась лише на 6 грн меншою від щомісячних витрат середньостатистичної родини нашої області на охорону здоров’я. Водночас це аж у 6 разів перевищує наші витрати на освіту та майже в 4 рази більше, ніж витрати на відпочинок і культуру.

Таким чином, як засвідчило спостереження, на шкоду здоров’ю ми поки що витрачаємо майже стільки ж коштів, як на його збереження та в рази більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні–квітні 2017 року

 

У січні–квітні 2017р. індекс продукції тваринництва становив 100,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,4%, у господарствах населення – 101,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 33,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше, ніж у січні–квітні 2016р., вироблено 170,7 тис.т молока (на 1,6% більше) та 354,7 млн.шт яєць (на 8,8% менше).

У січні–квітні 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти відповідного періоду минулого року на 9,3%, у т.ч. птиці – на 35,1%, великої рогатої худоби – на 1,0%, проте свиней зменшився на 0,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 117,1% (у січні–квітні 2016р. – 104,3%).

З початку року в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився на 81 кг і становив 1893 кг.

За розрахунками, на 1 травня 2017р. у всіх категоріях налічувалося 259,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 136,5 тис. корів, свиней – 355,0 тис., овець та кіз – 37,0 тис., птиці всіх видів – 9,5 млн. голів. Кількість птиці в порівнянні до 1 травня 2016р. збільшилась на 29,2%, свиней – на 10,0%, овець та кіз – на 4,8%, проте поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 0,1%, у т.ч. корів – на 1,3%.

У господарствах населення утримувалось 72,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 80,1%, свиней – 49,5%, овець і кіз – 90,3%, птиці всіх видів – 24,4%.

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області

в березні 2017 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в березні 2017р. становила 5598 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2017р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8011 грн), промисловості (7076 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6333 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (5727 грн), сільського, лісового та рибного господарств (5674 грн), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5631 грн), інформації та телекомунікацій (5625 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11256 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 61,4–66,8% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. збільшилась на 8,6%, відносно березня 2016р. – на 25,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 квітня п.р. становила 6,6 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (71,3%) припадала на підприємства промисловості, 10,1% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 64 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 15 – м.Хмельницького, та 9 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 85,9% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 14,0% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 280 осіб економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3299 грн, або 58,9% від середньої заробітної плати за березень 2017р.

 


Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у січні–березні 2017 року

 

Упродовж січня–березня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1722,1 млн.грн (100,7% нарахованих за цей період сум).

При цьому на кінець березня 2017р. заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становила 30,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,4 млн.грн. Водночас за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець березня 2017р. відсутня.

Крім того, в січні–березні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 215,1 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець березня становила 56,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку в березні 2017р. становили 1406,1 грн.

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–березні 2017 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2017р. у порівнянні з січнем–березнем 2016р. становив 100,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2016р. збільшився на 14,0%.

На підприємствах переробної промисловості в січні–березні 2017р. виробництво продукції зменшилось на 2,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – більше, ніж наполовину, машинобудуванні – на 8,1%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 2,9%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 1,9 раза, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 31,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 8,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–березня 2016р. збільшились на 2,7%.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–березні 2017 року

 

У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 208,2 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з січнем–березнем 2016р. становив 88,3%.

У січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. будівництво будівель скоротилося на 15,0%, у т.ч. житлових – на 21,8%, нежитлових – на 5,1%. Водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 5,7%.

Дві третини (66,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 10,7% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 83,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 13,8% та 2,9% відповідно.

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

Як ми оцінюємо своє здоров’я та чи доступні нам медичні послуги?

 

Здоров’я – це сукупність фізичних та духовних якостей людини, які є основою її довголіття, дозволяють реалізувати свій духовний потенціал, створити щасливу сім’ю, народити дітей. Все це є фундаментом для побудови міцної держави, тому питання можливостей збереження та поліпшення здоров’я людей завжди актуальні.

З метою вивчення думки населення країни в цілому та Хмельниччини зокрема про стан свого здоров’я, а також про рівень доступності медичних послуг органами державної статистики в жовтні 2016 року проведено опитування серед домогосподарств, що брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя.

Результати опитування продемонстрували, що більше 40% населення області оцінили стан свого здоров’я як “добрий”, майже половина – як “задовільний”, кожен десятий мешканець вважав його “поганим”.

Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похвалитися мешканці Львівської та Чернівецької областей, де майже дві третини вважали себе здоровими. Водночас найбільш хворобливими виявилися мешканці Чернігівщини, серед яких кожен шостий скаржився на поганий стан здоров’я.

На Хмельниччині протягом року, що передував опитуванню, 96% домогосподарств потребували медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. Дві третини населення хворіли протягом цього періоду. Кожен третій мешканець області мав хронічні захворювання. Найпоширенішими хворобами вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою переважна більшість наших краян (дев’ять із десяти) зверталися до поліклініки, вісім із ста відвідали сімейного лікаря. Кожен сотий мешканець області віддав перевагу платним медичним установам та приватно практикуючим лікарям.

Доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей родин. Слід зазначити, що серед домогосподарств, які потребували медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, чотири із ста не змогли задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності переважна більшість домогосподарств, як і в попередні роки, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я. Серед осіб, які повідомили, що протягом року лежали в лікарні, 83% змушені були брати з собою ліки, 42% – постільну білизну, 57% – їжу і лише кожен шостий не брав нічого із перерахованого.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань народжуваності дітей. За його підсумками на Хмельниччині 9 із 10 жінок у віці 15 років і старші, за своє життя народжували дітей. Серед них 43% народили по двоє дітей, дещо менше (40%) – по одній, кожна шоста – це багатодітна мама, що народила трьох і більше дітей. Первістка, як повідомили жінки, в основному народжували у віці 20–24 років.

Про ведення мисливського господарства в Хмельницькій області

в 2016 році

 

У 2016р. в області площа мисливських угідь, які були надані в користування, становила 1,5 млн.га, з неї 79% – площа польових угідь, 18% – лісових та 3% – водно-болотних.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства відносно 2015р. збільшились на 20,6% і становили 8799,5 тис.грн. З Держбюджету кошти на ці цілі не виділялись, тоді як у 2015р. було виділено 32,3 тис.грн.

На охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування мисливських угідь витрачено 2869,2 тис.грн (на 29,2% більше, ніж у 2015р.), з яких переважаючу  частку (56,9%) спрямовано на біотехнічні заходи зі збереження і відтворення диких тварин, 37,2% – на охорону диких тварин та боротьбу з браконьєрством, 5,6% – на упорядкування мисливських угідь та  0,3%  –  на облік диких тварин.

Загальні надходження від ведення  мисливського  господарства  збільшились з  4961,5 тис.грн у 2015р. до 5456,2 тис.грн у 2016р.

У 2016р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (6 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (88 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (412 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4 тис. козуль, 1,7 тис. кабанів, 113 оленів, 60 лосів, із хутрових звірів – 45 тис. зайців,  13 тис. ондатр, 8 тис. білок, 6 тис. куниць, по 4 тис. лисиць і тхорів, більше, ніж по 2 тис.  бобрів і борсуків та 1 тис. видр, із пернатої дичини – 101 тис. качок, у т.ч. 72 тис. крижнів, 93 тис. голубів, 79 тис. лисух, 31 тис. перепілок, 25 тис. курочок водяних, 2 тис. гусей, майже 2 тис. лебедів та 0,5 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2015р.  зменшилось  поголів’я копитних тварин (на 5,6%) та хутрових звірів (на 0,7%), натомість збільшилась кількість пернатої дичини (на 1,0%).

Для збільшення  кількості мисливських тварин в області діяло 5 розплідників, ферм по штучному  розведенню копитних тварин, на утримання яких протягом 2016р. витрачено  147,5 тис.грн (роком раніше –  229,2 тис.грн).

 

Про лісогосподарську діяльність у Хмельницькій області

в 2016 році

 

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали у користуванні або власності ліси, в 2016р. було вироблено продукції (робіт та послуг) лісового господарства на 578 млн.грн (у фактичних цінах), що на 22,8% більше, ніж у попередньому році. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 99%.

Рубки лісу були проведені на площі 13902 га, що на 1,4% менше, ніж у 2015р. У результаті проведених рубок заготовлено 846,1 тис.м3 деревини, що на 7,0% більше, ніж у 2015р., у т.ч. від рубок головного користування – 305,8 тис.м3 (на 12,4% менше), інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства, – 538,2 тис.м3 (на 22,2% більше).

У загальних обсягах заготовленої деревини 751 тис.м3 становила ліквідна деревина, з якої 263 тис.м3 – лісоматеріали круглі, 336 тис.м3 – дрова для опалення та 152 тис.м3 – дров’яна деревина для технологічних потреб.

У 2016р. відтворення лісів проведено на 2,0 тис.га земель лісового фонду (на 9,1% більше, ніж у попередньому році), в т.ч. садіння і висівання лісу – на 1,6 тис.га, природне поновлення – на 0,4 тис.га

Протягом минулого року в лісах області сталося 13 пожеж, в результаті яких лісовому господарству завдано збитків на 8,7 тис.грн.

Внаслідок незаконного вирубування лісів нанесено шкоди на суму 3826,5 тис.грн., що майже в 3 рази більше, ніж у 2015р.

 

Про стан тваринництва в господарствах Хмельницької області

в січніберезні 2017 року

 

У січні–березні 2017р. індекс продукції тваринництва становив 101,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,1%, у господарствах населення – 101,6%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 22,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,8% менше, ніж у січні–березні 2016р., вироблено 117,8 тис.т молока (на 2,1% більше) та 265,8 млн.шт яєць (на 4,6% менше).

У січні–березні 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти відповідного періоду минулого року на 7,1%, у т.ч. птиці – на 27,3%, великої рогатої худоби – на 1,6%, проте свиней зменшився на 1,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 124,6% (у січні–березні 2016р. – 105,0%).

З початку року в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшився на 74 кг і становив 1399 кг.

За розрахунками, на 1 квітня 2017р. у всіх категоріях налічувалося 253,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 137,0 тис. корів, свиней – 342,0 тис., овець та кіз – 32,7 тис., птиці всіх видів – 8,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 квітня 2016р. збільшилось на 1,1%, свиней – на 0,8%, овець та кіз – на 4,8%, птиці –  на 22,1%, проте поголів’я корів зменшилося на 0,3%.

 

 

Демографічна ситуація в Хмельницькій області

в січнілютому 2017 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2017р. становила 1283,3 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 1957 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні–лютому 2017р. було його природне скорочення (1676 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 54 живонароджених.

Протягом січня–лютого 2017р. на Хмельниччині народилось 1964 немовляти, кількість померлих становила 3640 осіб. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,3%), друге – новоутворення (11,1%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області в березні 2017 року

 

На споживчому ринку області в березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 1,4%. На 6,7–2,5% подорожчали фрукти, цукор, кисломолочна продукція, хліб, майонез, овочі, на 1,7–0,7% – безалкогольні напої, масло вершкове, молочні суміші для дитячого харчування, маргарин, яловичина, рис, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, м’ясо птиці. Водночас подешевшали на 0,5–1,5% сало, соняшникова олія, молоко, найбільше (на 6,7%) – яйця.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 2,9%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,3%, з них взуття – на 7,8%, одяг – на 7,1%.

Підвищення тарифів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на 49,6%, на електроенергію на 28,1% призвело до зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 7,4%.

Унаслідок подорожчання проїзду в міському транспорті та міжміському поїзді (на 20,9% та 4,5% відповідно) ціни на транспорт у цілому підвищилися на 0,8%. Разом з цим на 0,7% знизилися ціни на автомобілі.

У сфері зв’язку зростання цін на 1,5% пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1%, підвищенням абонентної плати за користування мережею Інтернет та мобільним зв’язком на 1,8% та 1,7% відповідно.

Серед інших товарів та послуг на 1,0–0,2% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері охорони здоров’я, відпочинку та культури, освіти.

З початку року індекс споживчих цін по області становив 104,1%

 

 

Основні показники Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по Хмельницькій області

на 1 квітня 2017 року

 

Станом на 1 квітня 2017р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 28 тис. юридичних осіб та 1,3 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (38% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області.

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, частка яких в загальній сукупності юридичних осіб на початок квітня 2017р. становила 44%.

За січень–березень 2017р. в ЄДРПОУ області взято на облік 355 юридичних осіб (1,3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (більше половини від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (19%), адміністративного та допоміжного обслуговування та надання інших видів послуг (по 17%). Із створених за цей період юридичних осіб 47% становили господарські товариства, 26% – об’єднання громадян, 9% – приватні підприємства.

Разом з тим у січні–березні 2017р. знято з обліку в ЄДРПОУ 164 юридичні особи, з них найбільше – у м. Хмельницькому (16% від загальної кількості ліквідованих) та Чемеровецькому районі (13%). Серед ліквідованих 13% становили підприємства та господарські товариства.

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 857 іноземних засновників із 64 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Кіпру – 13%, Російської Федерації – 12% та Польщі – 11% .

 

 

 

 

 

Заступник начальника Л.Б. Прилуцька

 

 

Заробітна плата та стан її виплати в Хмельницькій області

в лютому 2017 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в лютому 2017р. становила 5052 грн, що в 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 18,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в лютому 2017р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (7522 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6121 грн), промисловості (5804 грн),  інформації та телекомунікацій (5324 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (9777 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза. Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, перебував у межах 62,5–79,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. зменшилась на 0,3%, відносно лютого 2016р. збільшилась на 27,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 березня п.р. становила 3,2 млн.грн, або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (54,3%) припадала на підприємства промисловості, 21,1% – будівництва, 12,2% – транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльністі. З кожних 100 невиплачених гривень 41 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського та 19 – Ярмолинецького районів, 22 – м.Хмельницького.

У структурі загальної суми заборгованості 51,1% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 48,1% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 147 осіб економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 10477 грн, що в 2,1 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2017р.

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у січні–лютому 2017 року

 

Упродовж січня–лютого 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1161,8 млн.грн (89,7% нарахованих за цей період сум).

На кінець лютого 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 62,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,7 млн.грн, за газопостачання – 10,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,5 млн.грн. Водночас, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець лютого 2017р. відсутня.

Крім того, у лютому 2017р. населенням сплачено за електроенергію 54,9 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець лютого становила 51,1 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку у лютому 2017р. становили 1918,7 грн (у лютому 2016р. – 548,1 грн).

 

 

 

 

 

Перший заступник начальника Л.М. Пастухова