Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

10.02.2016 — 11:43
Щомісячна доповідь

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ

У CІЧНІ–ЛИПНІ 2017 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2017р. становила 1279,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 5867 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (4413 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–червня 2017р. на Хмельниччині народилось 5718 немовлят, кількість померлих становила 10131 особу. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,5%), друге – новоутворення (12,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 193,1 тис. домогосподарств (на 53,6 тис., або 38,4% більше порівняно з січнем–липнем 2016р.), з них у міських поселеннях – 111,9 тис., у сільській місцевості – 81,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2017р. становила 127,7 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 73,7 млн.грн, у сільській місцевості – 54,0 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2017р. становив 115,0 грн, що на 43,1% менше в порівнянні з липнем 2016р.

Крім того, в січні–липні 2017р. 25,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 69,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      8,1 млн.грн, у сільській місцевості – 60,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної в липні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2654,2 грн.

Упродовж січня–липня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2469,8 млн.грн (105,0% нарахованих за цей період сум).

На кінець липня 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 109,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових   територій – 44,1 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання –  22,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,7 млн.грн.

 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

 

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж липня 2017р. зменшилась на 5,3% і на кінець місяця становила 11,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 50,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з червнем 2017р. не змінився і на кінець липня п.р. становив 1,5% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,2% та 1,7% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж липня 2017р., становила 9,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1999,6 грн, що на 37,5% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. зменшилась на 8,0% і на кінець місяця становила 1,8 тис.од (на кінець липня 2016р. – 0,6 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець липня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (30,7%), на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування  та машин (21,8%),  працівників  сфери  торгівлі та послуг (16,0%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) протягом липня 2017р. залишилося на рівні попереднього показника – 6 осіб і коливалося від 1 особи у м.Хмельницькому до 107 осіб у Чемеровецькому районі.

 

Доходи населення

 

У січні–липні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5594 грн, що в 1,7 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 46,5% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 раза та 1,6 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 58,1% та 69,4% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 128,3%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 серпня 2017р. становила 5,8 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2017р., 93,9% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На початок серпня 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали  заробітну  плату  78 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 3654 грн, або 52,5% від середньої заробітної плати за липень 2017р.

 

Правосуддя та злочинність

(за даними прокуратури Хмельницької області)

 

Протягом січня–липня 2017р. обліковано 8074 кримінальні правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що майже відповідає рівню відповідного періоду 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–липня 2017р. обліковано 13 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 24 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 3 згвалтування та замахи на згвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила  4093,  шахрайств  – 882,  грабежів – 149,  хабарництва  – 34, розбоїв – 28.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–липні 2017р. становила 6714 осіб, із числа яких 2354 – жінки, 230 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 90 осіб – неповнолітні та 34 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,0%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 36,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 246 осіб, з яких 11,4% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 76 осіб, з числа яких 10,5% умисно вбито, 6,6% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 1644 особи, які вчинили злочини, з них 196 – жінки, 99 – неповнолітні та малолітні. У загальній кількості виявлених осіб 27,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, більше половини з яких мали незняту або непогашену судимість, 10,6% вчинили злочин у групі, 10,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,5%, безробітних – 8,0%.

 

Діяльність підприємств

 

За січень–червень 2017р. фінансовий результат діяльності великих і середніх підприємств до оподаткування становив 1039,6 млн.грн прибутків (за січень–червень 2016р. − 101,4 млн.грн збитків).

Прибутки становили 1290,9 млн.грн і проти відповідного періоду минулого року збільшився в 1,7 раза. Збитків допущено на суму 251,3 млн.грн (в 3,5 раза менше, ніж за січень–червень 2016р.).

Частка збиткових підприємств за січень–червень 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року не змінилась (26,7%).

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у сфері водопостачання, каналізації, поводження з відходами і постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (66,7%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2017р. становив 10709,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,3% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 7,7%, з липнем 2016р. – на 7,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2017р. становив 5992,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,2% більше від обсягу січня–липня 2016р. У липні 2017р. його обсяг становив 930,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2016р. збільшився на 7,4%, проти червня 2017р. – на 7,7%.

 

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3876,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 27,2% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 53,9% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,5%.

У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 52,0% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 34,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик – 4,4%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 7,6% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (27,4%), сільського, лісового та рибного господарства (25,2%), промисловості (21,2%), будівництва (9,8%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 1399,8 млн.грн (36,1% від загального обсягу).

Сільське господарство

 

 

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 88,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 80,1%, у господарствах населення – 101,3%.

Через несприятливі погодні умови у поточному році жнива розпочато пізніше традиційних термінів. Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 126,7 тис.га, що на 48,2% менше, ніж на відповідну дату 2016р. Збирання проведено на 23,1% площ, посіяних під урожай 2017р. (на 1 серпня 2016р. – на 63,6% посіяних площ), виробництво зерна становило 706,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 45,3% менше, ніж на початок серпня минулого року. При цьому у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 55,8 ц зерна (на 3,0 ц більше), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 58,8 ц (на 4,5 ц більше), господарствами населення – 43,1 ц (на 1,0 ц більше).

Ріпак і кользу зібрано на площі 39,9 тис.га (на 0,8% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), що становить 76,9% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 87,9%); валовий збір становив 132,2 тис.т (на 17,2% більше), середня врожайність – 33,2 ц з 1 га (на 18,1% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 127,1 тис.т картоплі, що на 7,4% більше відносно 1 серпня 2016р., зібрано 54,9 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 2,5% більше) та 24,3 тис.т плодоягідної продукції (на 19,4% більше).

За січень–липень 2017р. реалізовано на забій 50,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,0% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 365,0 тис.т молока (на 1,9% більше) та 696,2 млн.шт яєць (на 5,6% більше).

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. налічувалося 255,2 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 134,9 тис. корів, свиней – 341,2 тис., овець та кіз – 34,8 тис., птиці всіх видів – 8,7 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 серпня 2016р. збільшилась на 3,0%, птиці –  на 1,9%, проте поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 0,5%, корів – на 1,5%, свиней – на 1,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшились на 29,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,8%, тваринництва – на 32,9%. У липні 2017р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції збільшились на 4,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,5%, продукції тваринництва – на 1,6%.

На 1 серпня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 571,2 тис.т зерна (на 43,7% менше проти 1 серпня 2016р.), у т.ч. 343,9 тис.т пшениці, 120,5 тис.т ячменю, 60,8 тис.т кукурудзи, 2,2 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 6,8 тис.т, що на 22,7% більше, ніж на відповідну дату 2016р.


Промисловість

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2017р. у порівнянні з січнем–липнем 2016р. становив 103,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2016р. зменшився на 15,1%.

У переробній промисловості в січні–липні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 6,8%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 42,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 14,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,8%, машинобудуванні – на 0,9%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 4,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–липня 2016р. збільшились на 1,0%.

У січні–липні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,1 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 13,6 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (37,6%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,1%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (14,6%).

В області 31,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 20,0% – м.Нетішина, 11,5% – Кам’янець-Подільського району.

Будівництво

 

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 753,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 100,3%.

Збільшилось будівництво нежитлових будівель та інженерних споруд  на 19,3% та 13,9% відповідно. Водночас скоротилось будівництво будівель на 4,0%, у т.ч. житлових – на 21,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 75,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 14,9% та 10,1% відповідно.

Майже дві третини (65,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 232,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 37,8% більше, ніж у січні–червні 2016р. Понад три чверті (75,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 23,3% – в одноквартирних будинках та 1,3% – у гуртожитках.

У цілому по області прийнято в експлуатацію 3,1 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 71,1 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 116,6 м2, у міських поселеннях – 68,5 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 9,3 тис.м2, що вдвічі більше порівняно з січнем–червнем 2016р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об’єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинки культури на 205 місць, дошкільні заклади на 100 місць, операційну на 3 ліжка та амбулаторно-поліклінічні заклади на 115 відвідувань за зміну.

Серед виробничих об’єктів і потужностей прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, силосні та сінажні споруди на 6,3 тис.м3, елеватори та зерносклади механізовані на 7,2 тис.т та 53,7 тис.т одночасного зберігання відповідно, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин та реманенту площею 256,0 м2, а також будівлі фірмових та торгових центрів, універмагів, магазинів торговою площею 9,4 тис.м2, їдальні, кафе, закусочні на 70 посадочних місць та інші.

Транспорт

 

У січні–липні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 942,9 млн.ткм, або 95,2% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 4677,9 тис.т вантажів, або 97,0% від обсягу січня–липня 2016р.

У січні–липні 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 659,5 млн.пас.км, що на 3,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 64,9 млн. пасажирів, що на 2,3% більше, ніж у січні–липні 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 21,7 млн. пасажирів (на 6,4% більше обсягу відповідного періоду попереднього року).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 193,7 млн.дол. США і 188,4 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт збільшився в 1,5 раза, імпорт – на 35,1%. Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,03.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 107 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 80,9 млн.дол., або 41,8% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 30,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Індії, Молдови, Республіки, Єгипту, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки.

Основу товарної структури експорту становили зернові культури; електричні машини; насіння і плоди олійних рослин; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; текстильні матеріали та текстильні вироби; цукор і кондитерські вироби з цукру; пластмаси, полімерні матеріали; жири та олії тваринного або рослинного походження; меблі.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 103,5 млн.дол., або 55,0% від загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2016р. на 42,0%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, Індії.

Основу товарної структури імпорту області становили механічні та електричні машини; пластмаси, полімерні матеріали; засоби наземного транспорту, крім залізничного; палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; текстильні матеріали та текстильні вироби; вироби з чорних металів.

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 11,7 млн.дол. США і 5,9 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися на 14,2% (1,4 млн.дол. та 0,8 млн.дол. відповідно). Додатне сальдо становило 5,8 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,00.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 56 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 10,6 млн.дол., або 90,4% від загального обсягу експорту, та збільшився проти січня–червня 2016р. на 11,4%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Бельґія, Польща, Велика Британія, Італія.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів (52,4%) і транспортні послуги (42,3%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 4,9 млн.дол., або 83,3% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти січня–червня 2016р. на 9,9%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельґія, серед інших країн – Швейцарія, Російська Федерація, Білорусь.

Основу структури імпорту становили ділові послуги (32,1% від загального обсягу імпорту) та послуги, пов’язані з подорожами (23,5%).

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2017р. становив 167,4 млн.дол. США, в розрахунку на одну особу населення – 130,1 дол. США.

Інвестиції надійшли із 35 країн світу. Переважна частина іноземних інвестицій (60,7%) належить інвесторам з Нідерландів. До найбільших країн-інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

На підприємствах промисловості зосереджено 73,4% загального обсягу прямих інвестицій в області, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 6,0%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 4,9%.

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснило одне підприємство.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін за січень–липень п.р. становив 108,2% (за січень–липень 2016р. – 105,8%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 11,7%. Найбільше (44,2–41,4%) подорожчали овочі, фрукти, свинина. На 21,0–11,7% зросли в ціні яловичина, сало, м’ясо птиці, хліб, цукор, рис, на 8,9–4,2% – пшоно, кисломолочна продукція, крупи ячні, риба та продукти з риби, сири, кондитерські вироби з борошна та цукру, пшеничне борошно, безалкогольні напої, макаронні вироби. Подешевшали відносно початку року яйця та гречані крупи (на 43,5% та 13,1% відповідно).

Зростання цін на тютюнові вироби було майже в 4 рази вищим, ніж на алкогольні напої (відповідно на 24,4% та 6,4%). Загалом алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 13,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,3%, у т.ч. на утримання будинків та прибудинкових територій – в 1,7 раза, водопостачання – на 31,1%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 18,4%.

У сфері охорони здоров’я відчутно подорожчали послуги санаторно-курортних установ (на 20,2%) та консультативні послуги (на 12,0%), на 5,7–0,3% – стоматологічні та діагностичні послуги, послуги лікарень, фармацевтична продукція. Загальне зростання цін у цій сфері становило 1,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 6,7% пов’язано зі збільшенням вартості транспортних послуг (на 15,3%), зокрема, проїзду залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом (на 16,5% та 15,4% відповідно). Крім того, дорожчими стали обслуговування та ремонт власних транспортних засобів, курси водіїв, паливо та мастила – на 14,6–4,8%.

Вартість послуг освіти зросла на 1,9% через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 16,5%.

Серед інших товарів та послуг суттєво подорожчали фінансові послуги, послуги перукарень, ресторанів та готелів – на 21,1–11,5%. На 5,6–2,0% зросли ціни у сфері зв’язку, відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.