Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

10.02.2016 — 11:43
Щомісячна доповідь

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ

У CІЧНІ–КВІТНІ 2017 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2017р. становила 1282,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 2890 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні–березні 2017р. було його природне скорочення (2341 особа), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–березня 2017р. на Хмельниччині народилось 3003 немовляти, кількість померлих становила 5344 особи. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 74,0 тис. домогосподарств (на 6,2 тис., або 7,7% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р.), з них у міських поселеннях – 39,6 тис., у сільській місцевості – 34,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. становила 110,8 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 60,1 млн.грн, у сільській місцевості – 50,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2017р. становив 872,6 грн, що на 2,8% більше в порівнянні з квітнем 2016р.

Крім того, в січні–квітні 2017р. 14,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 38,3 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      5,4 млн.грн, у сільській місцевості – 32,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної в квітні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2777,2 грн.

Упродовж січня–квітня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2189,6 млн.грн (111,1% нарахованих за цей період сум).

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становила 34,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,6 млн.грн. Водночас за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого опалення та гарячого водопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець квітня 2017р. відсутня.

 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

 

Кількість зареєстрованих безробітних упродовж квітня 2017р. зменшилась на 14,2% і на кінець місяця становила 14,6 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 48,7% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з березнем 2017р. зменшився на 0,3 в.п. і на кінець квітня 2017р. становив 1,9% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,5% та 2,4% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж квітня 2017р., становила 13,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1966,1 грн, що на 38,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. зменшилась на 20,4% і на кінець місяця становила 2,2 тис.од (на кінець квітня 2016р. – 0,8 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець квітня 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (27,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (24,0%), працівників сфери торгівлі та послуг (18,4%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) протягом квітня 2017р. збільшилось із 6 до 7 осіб і коливалося від 1 особи у м.Хмельницькому до 79 осіб у Білогірському районі.

 

Доходи населення

 

У січні–квітні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5300 грн, що в 1,7 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 47,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 раза та 1,7 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 60,6% та 73,8% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 129,2%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 травня 2017р. становила 6,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

На початок травня 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали  заробітну  плату  163 працівники. Кожному  з  них  не виплачено в середньому по 3406 грн, або 61,7% від середньої заробітної плати за квітень 2017р.

.

 

Правосуддя та злочинність

(за даними прокуратури Хмельницької області)

 

Протягом січня–квітня 2017р. обліковано 4924 кримінальні правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 4,1% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–квітня 2017р. обліковано 7 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство та 16 умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість випадків крадіжок становила 2518, шахрайств – 555, грабежів – 76, хабарництва – 27, розбоїв – 19.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–квітні 2017р. становила 4026 осіб, із числа яких 1379 – жінки, 141 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 47 осіб – неповнолітні та 22 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,6%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 36,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 122 особи, з яких 10,7% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 52 особи, з числа яких 11,5% умисно вбито, 7,7% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 795 осіб, які вчинили злочини, з них 96 – жінки, 42 – неповнолітні та малолітні. У загальній кількості виявлених осіб 28,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, більше половини з яких мали незняту або непогашену судимість, 9,8% вчинили злочин у групі, 12,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 68,3%, безробітних – 8,9%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім банків, малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) за січень–березень 2017р. становив 317,2 млн.грн прибутків проти 1134,5 млн.грн збитків за відповідний період 2016р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,3%, одержано 643,5 млн.грн прибутку, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–березень попереднього року.

Протягом січня–березня 2017р. збитково працювало 33,7% підприємств. Ними одержано 326,3 млн.грн збитків, що в 4,6 раза менше, ніж за відповідний період попереднього року.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у сфері водопостачання, каналізації, поводження з відходами (75,0%), професійній, науковій та технічній діяльності (66,7%), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (60,0%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2017р. становив 5188,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 4,0%, з квітнем 2016р. – збільшився на 5,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2017р. становив 2903,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,7% більше від обсягу січня–квітня 2016р. У квітні 2017р. його обсяг становив 757,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2016р. збільшився на 5,9%, проти березня 2017р. – зменшився на 4,0%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1787,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 34,5% більше, ніж за відповідний період 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 52,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,2%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 51,7% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 33,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 3,9%.

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарств (27,0%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (26,2%), промисловості (17,7%), будівництва (10,4%).

Сільське господарство

 

У січні–квітні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 100,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,4%, у господарствах населення – 101,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 33,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,5% менше, ніж у січні–квітні 2016р., вироблено 170,7 тис.т молока (на 1,6% більше) та 354,7 млн.шт яєць (на 8,8% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2017р. у господарствах усіх категорій налічувалося 259,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 136,5 тис. корів, свиней – 355,0 тис., овець та кіз – 37,0 тис., птиці всіх видів – 9,5 млн. голів. Кількість птиці в порівнянні до 1 травня 2016р. збільшилась на 29,2%, свиней – на 10,0%, овець та кіз – на 4,8%, проте поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 0,1%, у т.ч. корів – на 1,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–квітень 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,2 раза, продукції тваринництва – на 2,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами  за всіма напрямами реалізації за січень–квітень 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшились на 27,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,9%, тваринництва – на 30,4%.

На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 654,1 тис.т зерна (на 33,0% більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 302,0 тис.т пшениці, 105,1 тис.т ячменю, 225,3 тис.т кукурудзи, 5,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 293,9 тис.т зерна (на 4,1% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 61,9 тис.т (у 5,1 раза більше, ніж на 1 травня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 25,6 тис.т (в 4,5 раза більше), на підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання, – 36,3 тис.т (в 5,6 раза більше).

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2017р. у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. становив 101,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2016р. зменшився на 15,4%.

На підприємствах переробної промисловості в січні–квітні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 1,8%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 34,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 28,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 2,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у машинобудуванні  на 9,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 5,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–квітня 2016р. збільшились на 1,4%.

У січні–квітні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 13,2 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 7,4 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (43,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (24,2%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (11,3%).

В області 35,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 19,6% – м.Нетішина, 9,6% – Кам’янець-Подільського району.

Будівництво

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 291,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 84,4%.

Будівництво житлових будівель скоротилося на 33,2%, нежитлових – на 1,2%, водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 12,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 13,7% та 4,1% відповідно.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

У січні–березні 2017р.  прийнято в експлуатацію 79,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 28,5% менше, ніж у січні–березні 2016р. Більше двох третин (67,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 28,7% – в одноквартирних будинках та 3,9% – у гуртожитках.  У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 1,0 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 70,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 153,8 м2, у міських поселеннях – 67,3 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 4,3 тис.м2, що на 35,7% більше порівняно з січнем–березнем 2016р. Завершені також будівництво та реконструкція інших об’єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинок культури на 105 місць та амбулаторію на 75 відвідувань за зміну.

Серед виробничих об’єктів і потужностей прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, зерносклади механізовані 32,9 тис.т одночасного зберігання, а також будівлі торгових центрів, універмагів, магазинів торговою площею 710,9 тис.м2, їдальні, кафе, закусочні на 70 посадочних місць та інші.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 517,2 млн.ткм, або 92,4% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 2323,6 тис.т вантажів, або 96,9% від обсягу січня–квітня 2016р.

У січні–квітні 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 381,1 млн.пас.км, що на 5,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 37,9 млн. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж у січні–квітні 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 12,9 млн. пасажирів (на 9,4% більше).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–березні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 97,9 млн.дол. США і 83,8 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт збільшився в 1,7 раза (на 41,5 млн.дол.), імпорт – на 39,0% (23,5 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 14,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,17.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 84 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 41,9 млн.дол., або 42,8% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2016р. на 10,7 млн.дол. (34,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Італії, Чехії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Індії, Туреччини, Єгипту, Ірану, Білорусі, Молдови, Грузії.

Основу товарної структури експорту становили насіння і плоди олійних рослин; зернові культури; електричні машини; молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед; текстильні матеріали та текстильні вироби; пластмаси, полімерні матеріали; жири та олії тваринного або рослинного походження; цукор і кондитерські вироби з цукру; меблі.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 45,3 млн.дол., або 54,0% від загального обсягу, та збільшився проти січня–березня 2016р. на 13,8 млн.дол. (43,7%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Швейцарії, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, Туреччини, Індії.

Основу товарної структури імпорту області становили механічні та електричні машини; пластмаси, полімерні матеріали; засоби наземного транспорту, крім залізничного; палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки; текстильні матеріали та текстильні вироби; вироби з чорних металів.

У січні–березні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 5,6 млн.дол. США і 2,2 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт збільшився на 20,9% (1,0 млн.дол.), імпорт – на 7,6% (0,1 млн.дол.). Додатне сальдо становило 3,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,49.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 47 країн світу.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів (54,3%) і транспортні послуги (40,8%).

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу становив 5,2 млн.дол., або 92,7% від загального обсягу експорту, та збільшився проти січня–березня 2016р. на 18,9%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Бельґія, Польща, Велика Британія, Італія.

Основу структури імпорту становили послуги, пов’язані з подорожами (27,4% від загального обсягу імпорту) та ділові послуги (25,1%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу становив 2,0 млн.дол., або 86,9% від загального обсягу імпорту, та збільшився проти січня–березня 2016р. на 8,6%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Франція, Німеччина, Польща, Бельґія, Нідерланди, серед інших країн – Російська Федерація, Білорусь.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2017р. становив 160,5 млн.дол. США, в розрахунку на одну особу населення – 124,7 дол.

Інвестиції надійшли із 35 країн світу. Переважна частина іноземних інвестицій (59,8%) належить інвесторам з Нідерландів. До найбільших країн-інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

На підприємствах промисловості зосереджено 72,6% загального обсягу прямих інвестицій в області, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 6,0%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 5,0%.

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснило одне підприємство.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін за січень–квітень п.р. становив 104,9% (за січень–квітень 2016р. – 105,6%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,5%. Понад усе подорожчали фрукти та овочі (на 19,6% та 17,9% відповідно). З фруктів найбільше додали в ціні банани (35,4%) та яблука (23,2%), з овочевої продукції – капуста, картопля, морква (43,1–20,8%). Ціни на м’ясо та м’ясопродукти підвищилися на 7,9%, у т.ч. на яловичину – на 14,0%, свинину – на 11,1%. Зростання цін на хліб і хлібопродукти дорівнювало 6,6%, з них на хліб – 10,6%. Серед інших продуктів харчування відчутно (на 12,0–6,1%) збільшилися ціни на цукор, маргарин, сири, кисломолочну продукцію, пшоно, крупи ячні та манні.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 5,3%, зокрема, тютюнові вироби – на 9,9%, алкогольні напої – на 2,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,8%, а саме: на утримання будинків та прибудинкових територій – в 1,5 раза, електроенергію – на 28,1%, незмінними залишалися тарифи на водопостачання, природний та скраплений газ, гарячу воду та опалення.

Через подорожчання амбулаторних послуг, послуг лікарень та фармацевтичної продукції (на 5,5–1,3%) ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 1,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,2% пов’язано зі збільшенням вартості проїзду автодорожнім пасажирським транспортом на 14,0%, зокрема, у міському транспорті – на 29,6%, приміському та міжміському автобусі – відповідно на 14,1% та 11,6%, міському маршрутному таксомоторі – на 13,0%. Паливо та мастила подорожчали на 6,5%.

У межах 11,4–3,5% зросли ціни на послуги перукарень, ресторанів та готелів, у сфері зв’язку, відпочинку та культури, на одяг і взуття.