Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

10.02.2016 — 11:43
Щомісячна доповідь

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ

У CІЧНІ–ЛЮТОМУ 2017 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2017р. становила 1284,2 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 1117 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні 2017р. було його природне скорочення (993 особи), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених.

Протягом січня 2017р. на Хмельниччині народилось 1029 немовлят, кількість померлих становила 2022 особи. Серед причин смерті населення області в січні 2017р. перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті та хвороби органів дихання.

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 47,2 тис. домогосподарств (на 3,7 тис., або 7,2% менше порівняно з січнем–лютим 2016р.), з них у міських поселеннях – 27,3 тис., у сільській місцевості – 19,9 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2017р. становила 82,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 42,5 млн.грн, у сільській місцевості – 39,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому 2017р. становив 1755,0 грн, що на 9,6% більше в порівнянні з лютим 2016р.

Крім того, в січні–лютому 2017р. 2,2 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 4,8 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      0,4 млн.грн, у сільській місцевості – 4,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної в лютому 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2180,8 грн.

Упродовж січня–лютого 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1161,8 млн.грн (89,7% нарахованих за цей період сум).

На кінець лютого 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 62,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,7 млн.грн, за газопостачання – 10,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,5 млн.грн, за електроенергію – 51,1 млн.грн. Водночас, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець лютого 2017р. відсутня.

 

Ринок праці

 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 2016р. становила 563,1 тис. осіб, з яких 510,1 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (53,0 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років становив 53,9%, у працездатному віці – 61,9%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 9,4%, працездатного віку – 9,7%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж лютого 2017р. збільшилась на 4,2% і на кінець місяця становила 19,4 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 43,6% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з січнем 2017р. зріс на 0,1 в.п. і на кінець лютого 2017р. становив 2,5% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,7% та 3,5% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж лютого 2017р., становила 16,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1938,3 грн, що на 39,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. збільшилась на 39,0% і на кінець місяця становила 2035 од (у лютому 2016р. – 963 од).

За професійними групами найбільший попит на кінець лютого 2017р. спостерігався на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (26,0% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (25,5%), працівників сфери торгівлі та послуг (22,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакансію) протягом лютого 2017р. зменшилось із 13 до 10 осіб і коливалося від 2 осіб у м.Хмельницькому до 95 осіб у Білогірському районі.

 

Доходи населення

 

У січні–лютому 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5040 грн, що в 1,6 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 47,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області відповідно в 1,5 та 1,7 раза. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (відповідно 61,0% та 76,8% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–лютому 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 129,3%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 березня 2017р. становила 3,2 млн.грн, або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.

На початок березня 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали заробітну плату 147 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 10477 грн, що в 2,1 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2017р.

 


Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 2421 кримінальне правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 3,8% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–лютого 2017р. обліковано 5 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 1 зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 1234, шахрайств – 271, грабежів – 46, хабарництва – 16, розбоїв – 10.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–лютому 2017р. становила 2002 особи, із числа яких 692 – жінки, 56 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 25 осіб – неповнолітні та 16 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,5%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 36,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 74 особи, з яких 14,9% загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинули 27 осіб, з числа яких 14,8% умисно вбито, 11,1% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 263 особи, які вчинили злочини, з них 37 – жінки, 7 – неповнолітні. У загальній кількості виявлених осіб 31,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, більше половини з яких мали незняту або непогашену судимість, 8,0% вчинили злочин у групі, 10,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 66,2%, безробітних – 13,3%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2017р. становив 2438,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,4% менше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в лютому п.р. порівняно з січнем знизився на 6,3%, з лютим 2016р. – на 3,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2017р. становив 1364,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,5% менше від обсягу січня–лютого 2016р. У лютому 2017р. його обсяг становив 662,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти лютого 2016р. зменшився на 3,0%, проти січня 2017р. – на 6,3%.

 

 

Сільське господарство

 

У січні–лютому 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 102,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,8%, у господарствах населення – 101,0%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 15,6 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,1% менше, ніж у січні–лютому 2016р., вироблено 70,6 тис.т молока (на 1,7% більше) та 182,1 млн.шт яєць (на 0,9% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2017р. у всіх категоріях налічувалося 242,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 136,1 тис. корів, свиней – 336,7 тис., овець та кіз – 28,0 тис., птиці всіх видів – 9,8 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 березня 2016р. збільшилась на 0,1%, овець та кіз – на 4,7%, птиці – на 31,7%, проте зменшилось поголів’я корів на 0,3%, свиней – на 0,9%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшився в 2,2 раза у т.ч. продукції рослинництва – в 3,0 раза, тваринництва – на 4,9%.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–лютий 2017р. порівняно з січнем–лютим минулого року збільшились на 32,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,8%, тваринництва – на 34,9%.

На 1 березня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 907,6 тис.т зерна (на 25,4% більше проти 1 березня 2016р.), у т.ч. 416,4 тис.т пшениці, 138,8 тис.т ячменю, 327,2 тис.т кукурудзи, 7,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 441,6 тис.т зерна (на 12,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 93,0 тис.т (у 3,6 раза більше, ніж на 1 березня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 30,1 тис.т (в 2,9 раза більше), на підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання, – 62,9 тис.т (в 4,1 раза більше).

 

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2017р. у порівнянні з січнем–лютим 2016р. становив 100,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2016р. збільшився на 30,8%.

На підприємствах переробної промисловості в січні–лютому 2017р. виробництво продукції зменшилось на 4,1%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 41,8%, машинобудуванні – на 13,0%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 2,0 раза, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 36,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 4,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 2,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції – на 1,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–лютого 2016р. збільшились на 5,1%.

У січні–лютому 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6,7 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 3,3 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (49,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (20,3%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (9,6%).

В області 39,3% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 19,4% – м.Нетішина, 8,5% – Кам’янець-Подільського району.

 

 


Будівництво

 

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 116,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 84,9%.

Будівництво житлових будівель скоротилося на 26,1%, нежитлових – на 12,1%, водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 13,8%.

 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 15,2% та 2,8% відповідно.

Майже дві третини (65,3%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

 

 

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 232,0 млн.ткм, або 95,4% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 980,5 тис.т вантажів, або 109,0% від обсягу січня–лютого минулого року.

У січні–лютому 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 188,8 млн.пас.км, або 108,1% від обсягу відповідного періоду попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 18,8 млн. пасажирів, або 107,6% від обсягу січня–лютого 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 6,4 млн. пасажирів, що на 19,3% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 27,6 млн.дол. США і 20,1 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт збільшився в 2,0 раза (на 14,0 млн.дол.), імпорт – в 1,5 раза (на 6,8 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,38.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 74 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13,8 млн.дол., або 49,9% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем 2016р. на 4,8 млн.дол. (в 1,5 раза).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Греції, Італії, Польщі, Чехії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Індії, Російської Федерації, Єгипту, Грузії, Молдови.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2016р. збільшилась частка зернових культур; насіння і плодів олійних рослин; килимів. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; деревини і виробів з деревини; приладів та апаратів оптичних, фотографічних.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 8,9 млн.дол., або 44,1% від загального обсягу, та збільшився проти січня 2016р. на 3,5 млн.дол. (в 1,7 раза).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Швейцарії, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; чорних металів і виробів з них; цинку і виробів з нього; алюмінію і виробів з нього. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; меблів; керамічних виробів; різноманітної хімічної продукції.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2016р. становив 160,2 млн.дол. США, в розрахунку на одну особу населення – 124,5 дол.

Інвестиції надійшли із 37 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 148,6 млн.дол. (92,8% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,6 млн.дол. (7,2%).

Переважна частина іноземних інвестицій (58,4%) належить інвесторам з Нідерландів. До вагомих країн-інвесторів економіки області також входять: Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія.

На підприємствах промисловості зосереджено 72,2% загального обсягу прямих інвестицій в області, у т.ч. переробної – 71,8%. У переробній промисловості суттєві обсяги внесено в підприємства з виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 59,7%.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 13,8% прямих інвестицій, сільського, лісового та рибного господарства – 6,3%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 4,8%.

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснило одне підприємство.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін за січень–лютий п.р. становив 102,1% (за січень–лютий 2016р. – 100,3%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 11,7% та 6,2% відповідно. З овочевої продукції на 42,4–34,6% збільшились ціни на перець солодкий, огірки, помідори, на 16,0–7,6% – на картоплю, моркву, буряк, капусту білокачанну, дещо дешевшою (на 0,6%) стала цибуля ріпчаста. На 3,3% зросли ціни на хліб та хлібопродукти, у т.ч. на хліб – на 4,4%, продукти переробки зернових – на 3,0%, макаронні вироби – на 2,3%. Ціни на м’ясо та м’ясопродукти підвищилися на 2,6%, зокрема, яловичину – на 9,8%, м’ясо птиці та свинину – на 2,1%. Відчутно подорожчали молочні продукти: сири, молоко, сметана (на 6,6–4,2%). У межах 4,9–1,4% зросли ціни на цукор, сало, масло вершкове, соняшникову олію. Разом з тим зниження цін на яйця становило 23,3%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,7%, а саме: тютюнові вироби – на 4,9%, алкогольні напої – на 1,4%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено збільшенням вартості товарів та послуг з утримання та ремонту житла (на 1,6%).

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 1,2%, з них домашній текстиль – на 1,7%, кухонний посуд і предмети домашнього вжитку – на 1,5%, побутова техніка – на 1,0%.

У сфері охорони здоров’я зростання цін на 0,8% спричинено збільшенням вартості  амбулаторних послуг та послуг лікарень відповідно на 2,4% та 2,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 5,2%. На загальній ситуації у цій сфері позначилося подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 7,3%, палива та мастил – на 5,1%.

На 2,8–1,1% стали дорожчими товари та послуги відпочинку та культури, ресторанів та готелів, у сфері освіти та зв’язку.