03.09.2021 — 09:10

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні–липні 2021 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2021р. становив 17924,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 19,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 7,1%, порівняно з липнем 2020р. – на 11,6%.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2021р. становив 10469,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,4% більше від обсягу січня–липня 2020р. У липні 2021р. його обсяг становив 1681,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2020р. збільшився на 17,7%, проти червня 2021р. – на 7,1%.

Житлове будівництво в Хмельницькій області у січні–червні 2021 року

У січні–червні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 169,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 26,3% більше, ніж у січні–червні 2020р. Із загального обсягу 68,0% прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 32,0% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 2141 квартира. Середній розмір квартири становив 79,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 120,8 м2, у міській – 74,6 м2 загальної площі.
Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла посів Хмельницький район – 129,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель, або 76,6% загального обсягу.
Крім того, у січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 14,2 тис.м2, що на 26,3% більше порівняно з відповідним періодом 2020р.

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні–червні 2021 року

У січні–червні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4275,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020р.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 52,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 42,6%.
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 63,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 10,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 11,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 3,5%.
Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (28,5%), будівництва (24,9%), сільського, лісового та рибного господарств (18,1%).
Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2020р. зросли в 1,8 раза.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–липні 2021 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2021р. у порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 101,7%.
У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2020р. збільшився в 1,6 раза.
У переробній промисловості в січні–липні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,3%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 21,1%, машинобудуванні – на 12,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,7%.
Поряд з цим зменшився випуск продукції в виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 19,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,0%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 16,9%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 99,7%.

Заробітна плата працівників Хмельницької області у липні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2021р. становила 12338 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 14,0% нижче, ніж у середньому по Україні.
Вище середнього рівня по області в липні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17430 грн), фінансової та страхової діяльності (16251 грн), промисловості (14217 грн), будівництва (14189 грн) та сільського, лісового та рибного господарств (12482 грн).
Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23730 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.
Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 42,2–61,3% від середньообласного показника.
Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2021р. порівняно з червнем зменшилась на 5,2%, а відносно липня 2020р. зросла на 12,9%.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області у січні–липні 2021 року

У січні–липні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2774,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 113,0%.
У порівнянні з січнем–липнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд на 16,3%, житлових будівель – на 10,7%, нежитлових будівель – на 4,6%.
Капітальний та поточний ремонти становили 60,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 29,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 10,4%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 серпня 2021 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2021р. становила 23,1 млн.грн, або 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2021р.
На 1 серпня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (71,5%) та будівництво (11,7%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (75,6%).
Вчасно не отримали заробітну плату 1486 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15558 грн, що на 26,1% більше від середньої заробітної плати за липень 2021р.