26.10.2021 — 17:24

Для нас важливо, щоб кожна особа безперешкодно та за місцем проживання могла отримати соціальну послугу, – Сергій Тюрін

На цьому наголосив перший заступник голови ОДА Сергій Тюрін під час обговорення питання про стан надання соціальних послуг у територіальних громадах області. Доповіла з даного питання директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Ірина Ковальчук.

 Основні тези доповіді:

➡ При територіальних громадах функціонує 15 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 16 центрів надання соціальних послуг та 9 центрів комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю.

➡ За звітними даними протягом першого півріччя 2021 року мережею територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг області обслуговано близько 40 тис. осіб з числа осіб похилого віку, непрацездатних громадян, осіб з інвалідністю, які потребували соціального обслуговування.

➡ Найбільш затребуваною соціальною послугою є послуга «догляд вдома», яку отримують близько 40% обслугованих осіб (15,6 тис. осіб). У середньому потребуючим верствам населення надається 11 із 17 базових соціальних послуг, які реалізовуються 56 видами заходів.

➡ При 8 місцевих радах утворено 9 центрів комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ становить 164,25 штатних одиниць, фактично зайнято 174 особи.

 ➡ Загальна чисельність осіб (дітей), яким надано послуги з реабілітації у 2020 році становить 693 особи (дитини). Чисельність отримувачів реабілітаційних послуг у 2021 році, які про­довжують отримувати послуги з реабілітації (як перехідний контингент), становить 537 осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі дітей групи ризику.

➡ Підтримку на надання окремих соціальних послуг у громаді можна отримати від держави. У липні 2021 року урядом внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг”, який передбачає спрощені умови участі місцевих рад у проєкті. Кожна громада, яка візьме участь у проєкті, має можливість отримати від держави до 2,0 млн. гривень на рік на розвиток соціальних послуг. Тепер на державну допомогу може претендувати кожна місцева рада, у якій працює хоча б один фахівець із соціальної роботи.

➡ Також змінився перелік соціальних послуг, на оплату яких спрямовуються бюджетні кошти, це: денний догляд для осіб з інвалідністю (крім дітей) та осіб похилого віку; денний догляд для дітей з інвалідністю; підтримане проживання; супровід під час інклюзивного навчання; соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці; тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; стаціонарний догляд.

➡ З метою виявлення осіб, які потребують надання окремих видів соціальних послуг, організовано та повідомлено місцеві громади про проведення вищими навчальними закладами соціологічного опитування серед осіб/сімей, які потрапили у складні життєві обставини.

➡ Проводиться активна робота щодо реалізації на регіональному рівні державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема, шляхом здійснення постійного контролю за своєчасним та належним вжиттям відповідних заходів. Організовано роботу зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг зазначеній категорії населення.

➡ Створено інформаційну базу спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. На 01 вересня 2021 року працює 42 таких служби.

➡ Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 696-р “Про затвердження розподілу обсягу субвенції з держав­ного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та\або насильства за ознакою статі, у 2021 році” області виділено 11 628 375,0 грн.

 ➡ Не менш важливою функцією місцевих рад є запобігання та протидія домашньому насильству, яка виконується відповідними особами органів місцевого самоврядування, закладами освіти та охорони здоров’я, старостами шляхом проведення засідань координаційних рад з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домаш­ньому на­сильству та протидії торгівлі людьми, надання соціальних послуг спеціалізо­ваними службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, реалізації програм для кривдників та жертв домашнього на­сильства, роз’яснювальної роботи серед мешканців громади, роботи з сім’ями, які опини­лися у складних життєвих обставинах.

➡ Координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми  наразі створено в усіх органах місцевого самоврядування області, проте 24 з них не проводили засідань, відсутні спеціалізовані служби підтримки осіб, що постраждали від домашнього насильства у 32 громадах.

➡ Створено 42 таких служби лише у 29 місцевих радах, хоча державою надається фінансова підтримка для їх створення через різні проєкти.

Перший заступник голови ОДА Сергій Тюрін наголосив, що соціальні послуги і соціальний захист – одні з найважливіших повноважень органів місцевого самоврядування. Тому важливо, щоб кожна особа безперешкодно та за місцем проживання могла отримати соціальну послугу. Відтак, посадовець акцентував увагу голів райдержадміністрацій та керівників органів місцевого самоврядування на необхідності продовжити роботу стосовно врегулювання питань якісного та невідкладного надання соціальних послуг потребуючим категоріям населення.

Також Сергій Тюрін відмітив, що у 29 територіальних громадах області не створено територіальні центри соціального обслуговування, центри надання соціальних послуг та центри комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю. За його словами, ці функції виконують відділи, які не включено до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що є порушенням Закону України “Про соціальні послуги”. Тому головам цих територіальних громад необхідно при­вести у відповідність до вимог законодавства надання соціальних послуг шляхом створення надавача таких послуг, або організації надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення чи укладання угоди про співфінан­сування.