30.12.2021 — 15:38

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Заробітна плата працівників Хмельницької області у листопаді 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2021р. становила 12513 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17021 грн), фінансової та страхової діяльності (15589 грн), сільського, лісового та рибного господарств (15000 грн), будівництва (14083 грн),  промисловості (13879 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21524 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував у межах 35,4–57,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників в листопаді 2021р. порівняно з жовтнем зросла на 1,5%, а відносно листопада 2020р. – на 9,3%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 грудня 2021 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 грудня 2021р. становила 22,4 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021р.

На 1 грудня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,5%) та будівництво (13,6%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (80,6%).

Вчасно не отримали заробітну плату 1098 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 20363 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати за листопад 2021р.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–листопаді 2021 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2021р. у порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 105,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2020р. збільшився на 46,8%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2021р. виробництво продукції збільшилось на 2,8%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, машинобудуванні – на 2,6%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 12,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 109,5%.

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області за 9 місяців 2021 року

За результатами обстеження робочої сили за 9 місяців 2021р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 505,3 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 497,6 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 55,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,3%, а серед населення віком 15–70 років – 54,6%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,9%, а серед осіб віком 15–70 років – 10,1%.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні–листопаді 2021 року

У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1133,0 млн.ткм, що на 11,9% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 6595,7 тис.т вантажів, що на 15,8% більше обсягу січня–листопада 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 474,7 млн.пас.км, що на 12,2% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 50,7 млн. пасажирів (на 15,4% менше, ніж у січні–листопаді торік). Міським електротранспортом перевезено 20,8 млн. пасажирів (на 19,7% менше).