30.12.2016 — 10:40

Новації освіти: Електронна бібліотека натуралістів Хмельниччини

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, за підтримки Національної академії педагогічних наук України, Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України та Хмельницького ОІППОстворив електронну бібліотеку, денині розміщено десяткиоцифрованихвласними силами й за допомогою ТОВ «Поліграфіст»книг природничо-краєзнавчого,еколого-натуралістичного, національно-патріотичного, науково-популярногоі навчально-методичного змісту.

Цей спільний перспективний науково-освітній проект хмельницькі натуралісти разом зі своїми столичними колегами реалізовували першими серед освітян України.Його мета -з допомогою сучасних ІТКТраціонально забезпечитипедагогам, учням і вихованцям навчальних закладів нашої області вільний доступ до змістовних та цікавих джерел знань про природу й цікаві місця, події і відомих людей рідного краю, покращити інформаційно-методичне забезпечення навчальних закладів.

Всяця тематична література юннатівського закладу уже отримала високу оцінку педагогів та науковців Хмельниччини і України, відзначена високими нагородами національного і міжнародного ґатунку йкористується особливим попитом юних і дорослих читачів у шкільних та громадських бібліотеках, а тепер її можна кожному з нас читати і в школі, і вдома, і в будь-якому місці та в будь-який час з допомогою ноутбуків, планшетів чи смартфонів, що мають доступ до мережі Інтернету.

Для реалізації інноваційного просвітницького проектув 2014 році хмельницькими натуралістами, поряд з власними,використовувались також ресурси сайтів Національного ЕНЦУМтаобласногоІППО, на які розміщувались нові оцифрованікниги й у 2015 – 2016 роках.

Літературу електронної бібліотеки юннатів Хмельниччини можна знайти йскачувати, чи відкрити і читатина сторінці сайту Хмельницького ОЕНЦУМ за посиланням:https://hoencum.km.ua/?page_id=5, або використовуючи її окремі гіперпосилання на книги:

ХМЕЛЬНИЧЧИНА: науково-популярне видання про історію, культуру та природу Хмельниччини / упорядник Т.С. Колесниченко. – Хмельницький: «Поліграфіст», 2016. – 176 ст. іл.

  Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. /За редакцією В.В.Вербицького, д.п.н., директора Національного ЕНЦУМ/. – Хмельницький. «Поліграфіст-2», 2011. – 80 с. іл.

  Юннати Хмельниччини (нарис з історії юннатівського руху Хмельницької області) – Видання друге, доповнене і перероблене за редакцією Климчука В.В. /упорядники: Холевінська М.Я., Степанець Г.І., Зотова О.В./. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011.-160 с. іл.

  Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини. Серія: «Фауна Поділля». Говорун В.Д., Тимощук О.О., Антонюк Н.І. Навчальний посібник для педагогів, учнівської та студентської молоді. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2007. – 140 с. іл.

 √ Птахи Хмельниччини. Навчальний посібник. В.Д. Говорун, О.О. Тимощук, Н.І. Антонюк. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2009. – 192 с. іл.

  Річки Хмельниччини. Навчальний посібник /Видання друге/. Говорун В.Д., Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2010. – 240 с. іл.

 √ Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник. Говорун В.Д., Тимощук О.О. – Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2014. – 176 с. іл.

 √ Ф.С. Бацура. Метод бесіди як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках ботаніки /наукове видання/. – Київ: Радянська школа, 1964 – 65 с.

 √ Бацура Федір Степанович /інформаційно-біографічний фотоальбом/.

 В гармонії з природою (збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних свят): Учбово-методичне видання за редакцією директора ХОЕНЦУМ Климчука В.В. /укладачі Іова В.Ю., Красномовець Л.В., Степанець Г.І., Редзинець З.В./. – Хмельницький, «Поділля»,1999. – 160 с.

 √ Організація і зміст еколого-натуралістичної та дослідницької роботи з учнями і юннатами на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках. Навчально-методичний посібник. /Автор і упорядник – О.В.Зотова, завідуюча сільськогосподарським відділом ХОЕНЦУМ/. – Хмельницький, «Поділля», 2000. – 227 с.

 √ Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю.Й.Сіцінського і М.І.Теодоровича). Навчальний посібник /упорядник Тимощук О.О./. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011. – 560 с. іл.

 √ Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці. Навчальний посібник. Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2012. – 120 с. іл.

 √ Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді /Інформаційний буклет/. – Хмельницький, «Поліграфіст», 2015.- 28 с.

 √ Інформаційний буклет «ІV Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів та польових практик на базі Національного природного парку «Подільські Товтри» 6-8 липня 2010 року». – 24 с.

 √Орнітофауна Хмельницької області. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. – “Майбуття”, Хмельницький, 1998.- 28 с.

 √ Пташина вікторина. Навчально-методичний посібник. Новак В.О., Новак Л.М. – Голосків, 2003.- 36 с.

 √ Довідник водно-болотних угідь Старокостянтинівщини /Автор і упорядник В.Г. Борищук/. – ХОЕНЦУМ-Великомацевицька ЗОШ І-ІІІ ст., 2008. – 69 с. іл.

 √ Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару 17 вересня 2014 року «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних навчальних закладів» /НЕНЦУМ МОН України та ХОЕНЦУМ. Укладач Гораль О.О., зав. відділом екології ХОЕНЦУМ/. Київ-Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2011. – 55 с.

  Туристичні маршрути Хмельниччини. Туристичний путівник /Автори проекту: Сергій Федоченко, Тетяна Колесниченко. Автори тексту: Сергій Єсюнін, Віра Шпильова, Ігор Западенко, Олексій Тимощук, Тетяна Колесниченко/. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2013. – 176 с. іл.

 √ Заповідні перлини Хмельниччини/ За заг .ред. Андрієнко Т.Л.– вид. 2-ге, виправл. та доповн. – Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2008.–248с.

 √Червона книга України: рослини Хмельниччини. Друге видання, виправлене і доповнене (Серія «Terraincognita: Хмельниччина»). /Автор Казімірова Л.П./. – Кам’янець-Подільський: Видавн. ПП Мошинський В.С., 2010. – 52 с. іл.

Юглічек Л.С. Екологічна мережа Хмельниччини [Текст] : монографія / Л. С. Юглічек, Т. В. Виговська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – 96 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 93-96.

Екологічний паспорт Хмельницької області за 2015 рік, складений Департаментом екології та природних ресурсів і затверджений головою Хмельницької ОДА 23 червня 2016 року

 √ ЕКОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. [навчально-методичний посібник /за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] – К.: «НЕНЦ», 2013. – 291 с.

 √ Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за заг. ред. д-ра пед. наук В.В. Вербицького] – Київ, НЕНЦ, 2013. – 149 с.

 √ Пустовіт Г.П., Тихенко Л.В. Позашкільна освіта: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи : Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – Кн.2. – 272 с.

 √ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В ПОЗАШКІЛЛІ. Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» – Київ, НЕНЦ, – 359 с.

  Всеукраїнський конкурс «Intel-Еко Україна 2011», 15 – 18 лютого: [Збірник тез / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] УДК 376-056.45 (477)(06) «2011», ББК 74.200.587 (4Укр). – Київ, «НЕНЦ», 2011. – 182 с.

  Симиренківські читання «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських об’єднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [Збірник доповідей /за заг. редакцією д.п.н. В.В. Вербицького]. – Київ: «АВЕРС», 2012. – 68 с.

 √ Макаренківські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні (збірник статей). 11-13 вересня 2012 року, м. Луцьк. – 198 с.

  ПАРОСТОК /Науково-художній журнал для дітей та юнацтва МОН України і Національного ЕНЦУМ/. Випуски з 2009 року.

 √ Реалізація завдань сучасного трудового виховання неповнолітніх в контексті педагогічної системи В.О. Сухомлинського (збірник статей) 08-11 вересня 2015 року. – Хмельницький: “Поліграфіст”, 2015. – 180 с.

Природа МалополіськогоПогориння. Рослинний світ./ Під ред. В.В. Новосада. – Хмельницький: Поліграфіст, 2015.- 400 с. іл.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (Збірка методичних розробок і документів на допомогу керівникам і педпрацівникам закладів освіти, керівникам учнівських лісництв, ланок юних лісівників, профільних учнівських творчих об’єднань). Вик.: Зотова О.В., Мирна Л.А., Григоров І.М., Клок Є.А., Зведенюк М.А.).- Хмельницький: ХОЕНЦУМ, 2016. – 156 с.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 21 – 22 березня: [збірник тез / за заг. ред. д.п.н., професора В.В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2016. – 164 с.

Грищук Б.А. Граф Мархоцький і Миньковецька держава (маловідомі сторінки історії Поділля XVIII – XIX століть): Нарис. – Хмельницький: Поділля, 1992.- 32 с. /Романтична оповідь про дивацтва графа Ігнатія Сцибора-Мархоцького, колишнього володаря Миньковець, що в Дунаєвецькому районі на Хмельниччині/)

Тарас Шевченко. Фронтовий Кобзар. Спеціальне благодійне видання для захисників України. – Хмельницький: “Поліграфіст”, 2016. – 96 с.

Живі смарагди Шепетівщини. Нарис про природні багатства краю, здобутки діяльності лісогосподарського підприємства та учнівських лісництв /За редакцією М. А. Зведенюка, керівника зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», вчителя хімії Пліщинської ЗОШ І—ІІІ ступенів Шепетівського району/. – Шепетівка: ФОП Фрейліхман З. Ю., 2016. — 136 с. іл.

Навчальні програми

  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 15.09.2014 № 1/11-14729))

  НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 01.06.2013 № 1/11-9332))

 √ Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України № 1|11-10901 від 04.07.2013 р.))

 √ Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об’єднань та факультативів еколого-натуралістичного напряму [методичний посібник / за загальною редакцією д.п.н. В.В. Вербицького].- К.: «АВЕРС», 2013. – 220 с.

 √ Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. [методичний посібник / за заг. ред. д.п.н. В.В. Вербицького] – К.: «НЕНЦ», 2013. – 62 с.

Тут розміщено в цифровому форматі більшу частинукниг і брошур, котрі були раніше надруковані хмельницькими натуралістами багатотисячним тиражом (понад 30 тис. екз.) у рамках спільного науково-освітнього проекту з Національною АПН України та Національним ЕНЦУМ МОН України і безоплатно передані освітянським навчальним закладам області для учнівської молоді, дітей шкільного віку та їх педагогів.

Користувачам цієї бібліотеки варто враховувати, що авторські права на усі ці книги застережені законодавством України.

Робота Хмельницького ОЕНЦУМ над поповненням електронної бібліотеки юннатів Хмельниччини новими літературними джерелами продовжується. Часто автори без будь-яких вимог чи претензій надають для неї свої книги, а фахівціТзОВ «Поліграфіст», за потреби,допомагають з їх цифруванням.Незабаром юннатівська бібліотека поповниться новою красивою, цікавою і змістовною книгою для учнівської та студентської молоді, лісівників і освітян «Ліси Хмельниччини» (науково-популярне видання обсягом 264 глянцеві сторінки у форматі А4 з ілюстраціями).

Взяти участь у цій важливій справі натуралісти запрошують педагогів загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів, науковців, спеціалістів та методистів управлінь і відділів освіти, котрі мають власні авторські книги науково-педагогічного та методичного змісту, що варті поширення у освітянському просторі Хмельниччини для еколого-просвітницької роботи й забезпечення потреб навчально-виховного процесу і оволодівання новими знаннями усіх, хто цікавиться природою рідного краю.

 

Олена Зотова, методист Хмельницького ОЕНЦУМ.