Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

26.07.2017 — 12:30

В області налагоджено дієвий контроль за дотриманням законодавства про виплату мінімальної заробітної плати

У травні поточного року середньомісячна заробітна плата одного штат­ного працівника по області становила 5623,2 грн., що на 1748,6 грн. або на 45,1% більше до травня минулого року і становила 82,2% заробітної плати по Україні (6840,0 гривень). Про це повідомила 25 липня на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації директор Департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська.

За словами очільниці Департаменту, найнижчі розміри середньої номінальної заробітної плати у травні спо­стерігалися у працівників тимчасового розміщування й організації харчування – 3311,2 грн., діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслугову­вання – 3758,7 грн., будівництва – 4214,7 грн., що становить 58,9-75% се­реднього рівня по економіці області.

Також Світлана Іванівна зауважила, що в області і надалі спостерігається диференціація заробітної плати по районах та містах обласного значення.

Так, найвищі розміри середньої заробітної плати у травні 2017 року спосте­рігалися у Старокостянтинівському (6607,2 грн.), Хмельницькому (6317,4 грн.), Городоцькому (6029,4 грн.), Кам’янець-Подільському (6008,1 грн.) районах, містах Нетішин (10468,0 грн.) та Славута (5839,2 грн.).

Низькими по рівню оплати праці залишилися показники у Волочиському (4569,0 грн. або 81,3% до обласного показника), Теофіпольському (4799,5 грн. – 85,4%), Білогірському (4884,6 грн. – 86,9%), Старосинявському (5001,0 грн. – 88,9%) та Шепетівському (5006,3 грн. – 89%) районах.

Заробітна плата штатних працівників у сільському господарстві стано­вила 5376,3 грн., що на 1777,1 грн. або на 49,4% більше у порівнянні до травня 2016 року.

Серед сільськогосподарських підприємств найвищі роз­міри середньої заробітної плати спостерігалися у Віньковецькому, Городоць­кому, Деражнян­ському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Новоушиць­кому, Старокос­тянтинівському та Хмельницькому районах – понад 5500,0 гривень. Вод­ночас, низькі вони у Білогірському, Воло­чиському, Славутському – від 4000,0 до 4500,0 гривень.

З початку 2017 року 432 керівників підприємств, які виплачували заро­бітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на засі­даннях спільних комісій при виконавчих комітетах міських рад та райдерж­адміністраціях. Керівників 464 підприємств заслухано на засіданнях робочих груп в органах ДФС, щодо 35 підприємств поінформовано органи прокура­тури. За результатами проведених заходів на 511 підприємствах підвищено рівень заробітної плати. Як результат, до бюджетів додатково надійшло 405,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 537,8 тис.грн. єдиного внеску.

Така ж робота проводилася по суб’єктах господарювання-фізичних особах. З початку року 373 підприємців, які виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на засіданнях відпо­відних спільних комісій, з 416 підприємцями проведено індивідуальну роботу в органах ДФС.

За результатами вжитих заходів 419 підприємцями підвищено рівень за­робітної плати, до місцевих бюджетів додатково надійшло 117,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 187,0 тис.грн. єдиного внеску.

Окремо Світлана Лукомська зупинилася на проблемі легалізації зайнятості в області. За її словами, протягом січня-червня 2017 року проведено відповідну роботу з питань легалізації трудових відносин в області, за результатами якої виявлено 298 по­рушень, у тому числі трудового законодавства – 224, податкового – 69, пенсійного – 5.

Притягнуто до адміністративної відповідальності 9 осіб. Зареєстровано 2513 суб’єктів підприємницької діяльності, 1748 трудових договорів між під­приємцями-фізичними особами та найманими працівниками та 1937 трудових договорів з найманими працівниками в юридичної особи.

Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести з “тіні” 6198 осіб.

Протягом січня-червня 2017 року питання легалізації трудових відносин висвітлено засобами масової інформації у 840 матеріалах (статті, радіо-, телепередачі), проведено 824 заходи (семінари, наради, “круглі столи”).

З метою виявлення фактів використання “нелегальної” зайнятості між управлінням Держпраці та головними управліннями Пенсійного фонду України і ДФС в області постійно відбувається обмін листами та показниками у сфері дотримання порядку оформлення трудових відносин, виплати у пов­ному обсязі заробітної плати.

Управлінням Держпраці в області проведено 81 перевірку, на 51 підпри­ємстві встановлено порушення щодо оформлення трудових відносин, на 5 – щодо строків надання відпусток без збереження заробітної плати.

За результатами перевірок відносно керівників внесено 51 припис на усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 15 протоколів про адміністративне правопорушення, внесено 22 пропо­зиції про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Крім того, за невиконання вимог припису винесено постанову про накладення штрафу на 850,0 гри­вень.

Також директор Депатраменту соцзахисту зазначила, що в області забезпечено функціонування Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального страхування, яким визначається стра­хове право особи на соціальні виплати.

При цьому із 636,4 тис. осіб працездатного віку статус за­страхованої особи мають усього 363,9 тис. або 57,2 відсотка. Відтак, майже кожна друга особа не застрахована та втрачає право на майбутні соціальні виплати.

Кількість суб’єктів господарювання, що нараховують заробітну плату на рівні та меншу за мінімальну, у травні 2017 року становила 11,3 ти­сячі. Кількість найманих працівників, що отримують за основним місцем ро­боти заробітну плату на рівні та меншу за мінімальну, – 73 тис. осіб або 31,7 відсотка. У Віньковецькому, Городоцькому та Теофіпольському районах відсоток працівників з низькими заробітками становить від 39,1% до 53,6 від­сотка.

За інформацією Головного управління ДФС в області з початку по­точного року залучено до офіційного працевлаштування 889 громадян, які не були оформлені згідно з вимогами законодавства працедавцями, і додатково мобілізовано до бюджету 3,2 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 2,7 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб та 221,2 тис.грн. військового збору, у тому числі за результатами контрольно-перевірочної роботи – 11,8 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 16,0 тис. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Окрім того, за результатами вжитих заходів залучено 389 фізичних осіб до державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, якими до­датково сплачено до бюджету 34,6 тис.грн. податків і зборів.

За результатами проведеної роботи з початку року повністю виплачено борги із заробітної плати на 9 підприємствах області у сумі 813,6 тис. гривень.

На 01 червня 2017 року область за найменшою сумою боргу посіла 5 місце серед регіонів України.

Заборгованість із заробітної плати на 01 липня 2017 року становить 6,0 млн. грн., що на 4,1 млн.грн. більше у порівнянні до початку року.

У структурі боргу заборгованість на 3 економічно активних підпри­ємствах становить 6,5% або 389,2 тис. грн. (на 273,7 тис.грн. більше у по­рівнянні до початку року), 12 підприємствах-банкрутах – 93,5% або 5,6 млн. грн. (на 4,0 млн.грн. більше у порівнянні до початку року).

Заборгованість із заробітної плати по неактивних підприємствах від­сутня.

Причиною зростання боргів Світлана Лукомська називає утворення заборгованості із заробітної плати перед працівниками 5 підприємств на суму 4320,5 тис.грн., а саме, на ПАТ “Полонський гірничий комбінат” (банкрут) – 3812,9 тис.грн., ТОВ “Полон­ська гірнича компанія” (економічно активне) – 285,0 тис.грн., ПП “Серго-Транс”, м. Кам’янець-Подільський (банкрут) – 142,1 тис.грн., ТОВ “Октант-центр”, м. Хмельницький (банкрут )– 75,0 тис.грн. та Старосинявська районна рада (економічно активне) –5,5 тис. гривень.