26.09.2019 — 12:08

Головне управління статистики інформує

Демографічна ситуація у Хмельницькій області в січні–липні 2019 року

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2019р. становила 1259590 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 5115 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5991 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 876 осіб.

Протягом січня–липня 2019р. на Хмельниччині народилось 5772 немовляти, зареєстровано 11763 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,7%), третє – зовнішні причини смерті (4,3%).

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні–cерпні 2019 року

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1990,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 109,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,6 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 6,5% та 10,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 49,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,3%, Хмельницького району – 8,8%, м. Кам’янця-Подільського – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 27,6% та 5,1% відповідно.

Про надання населенню Хмельницької області субсидій у січні–серпні 2019 року

У серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 97,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. збільшився порівняно з серпнем 2018р. у 1,6 раза  і становив 117,5 грн.

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії 118,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 66,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 52,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 13,9%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–серпні 2019р. становила 36,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 32,7 млн.грн.

У січні–серпні 2019р. 16,7 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,7%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 3,1% і становив 2654,5 грн. У січні–серпні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 47,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 62,7 млн.грн.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–серпні 2019 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2019р. у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2018р. збільшився на 2,9%.

У переробній промисловості в січні–серпні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, машинобудуванні – на 17,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 10,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 6,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 71,6%.

Стан сільського господарства Хмельницької області в січні–серпні 2019 року

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 108,2%, у господарствах населення – 94,4%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 359,8 тис.га, що на 4,9% більше, ніж на початок вересня 2018р. Виробництво зерна становило 1912,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,9% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 53,2 ц зерна (на 3,9% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 71,8 тис.га (на 12,5% більше, ніж на 1 вересня 2018р.), валовий збір становив 234,9 тис.т (на 12,6% більше) при середній урожайності 32,7 ц з 1 га (на рівні минулого року).

Усіма категоріями господарств накопано 1037,8 тис.т картоплі (81,2% до обсягів на 1 вересня 2018р.); зібрано 180,0 тис.т (126,6%) культур овочевих, 78,5 тис.т (84,1%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у січні–серпні 2018р., вироблено 446,0 тис.т молока (на 2,4% більше) та 705,9 млн.шт яєць (на 6,2% більше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 238,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 128,4 тис. корів, свиней – 321,6 тис., овець та кіз – 32,5 тис., птиці свійської – 8,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2018р. зменшилась на 3,2%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 2,9%, овець та кіз – на 3,0%, птиці – на 7,0%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшився на 17,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,5%, продукції тваринництва – на 8,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. знизились на 2,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,1%, продукції тваринництва – на 0,2%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 971,4 тис.т зерна, у т.ч. 718,3 тис.т пшениці, 24,5 тис.т кукурудзи, 205,9 тис.т ячменю, 7,7 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,1 тис.т.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні–серпні 2019 року

У січні–серпні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1038,6 млн.ткм, що на 4,5% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 5389,6 тис.т вантажів, що на 3,3% більше обсягу січня–серпня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 642,7 млн.пас.км, що становить 94,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 40,1 млн. пасажирів, що на 9,8% менше, ніж у січні–серпні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 26,1 млн. пасажирів (на 1,8% менше обсягу січня–серпня 2018р.).

 Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні–серпні 2019 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2019р. становив 15047,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 0,7%, порівняно з серпнем 2018р. – на 8,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2019р. становив 8608,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–серпня 2018р. У серпні 2019р. його обсяг становив 1209,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2018р. збільшився на 10,3%, проти липня 2019р. – на 0,7%.