23.10.2019 — 09:56

Поводження з ядерним паливом під контролем фахівців Хмельницької АЕС

Забезпечення безпеки поводження із свіжим та відпрацьованим ядерним паливом на всіх етапах його використання для безпечного та ефективного виробництва електроенергії з дотриманням міжнародних вимог і стандартів – основний напрямок роботи спеціалістів відділу ядерної безпеки (ВЯБ) Хмельницької АЕС. Під контролем досвідчених фахівців перебувають такі напрями, як контроль якості ядерного палива, проведення вхідного контролю палива, його належне зберігання, безпечне використання, виконання нейтронно-фізичних розрахунків, контроль відповідності вимогам нормативних та виробничих документів під час експлуатації, а також відправлення відпрацьованого ядерного палива. Також відділ ядерної безпеки відповідає за облік ядерних матеріалів на Хмельницькій АЕС, що є однією зі складових співпраці України з МАГАТЕ, бо Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї та використання ядерних матеріалів винятково у мирних цілях. Для цього згідно з угодою між Україною та МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС встановлена спеціальна апаратура, за допомогою якої міжнародні експерти контролюють переміщення ядерних матеріалів, а фахівці відділу ядерної безпеки супроводжують експлуатацію цього обладнання.

«У відділі, за словами начальника відділу ядерної безпеки Леоніда Вайнера, трудяться справжні інтелектуали, які про ядерне паливо знають не лише із лекцій вузівських викладачів. Мені імпонує те, що кожен із моїх колег не зупиняється на досягнутому, а прагне далі розвиватись, бо виробнича діяльність у сфері забезпечення ядерної безпеки постійно стикається із реконструкцією та модернізацією, без яких неможливо успішно вирішувати складні галузеві завдання. Фахівцями не народжуються. Це постійна клопітна праця, що постійно потребує самовдосконалення  підтвердження кваліфікації».

Спеціалісти відділу, які займаються обґрунтуванням безпеки паливних завантажень та виконують нейтронно-фізичні розрахунки, проходять відповідне навчання, а також підтримку кваліфікації та атестацію. Це відбувається на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Вони стають слухачами курсу лекцій викладачів та науковців НТУУ «КПІ», беруть участь у практичних заняттях та складають відповідні іспити, після чого отримують атестат на право виконання  розрахунків. Атестат має термін дії, його періодично потрібно підтверджувати складанням відповідних іспитів. Фахівці відділу, що займаються обліком і контролем ядерних матеріалів, також проходять відповідне додаткове навчання і підтримку кваліфікації в Навчальному центрі ім. Джорджа Кузмича у Інституті ядерних дослі­джень Національної академії наук України, на базі лабораторій якого виконується підготовка та оновлення практичних знань з неруйнуючого аналізу ядерних матеріалів, лабораторні роботи з обліку та контролю ядерних матеріалів у відповідності із вимогами Державної системі обліку та контролю ядерних матеріалів, Держатомрегулювання та МАГАТЕ.

До діяльності українських ядерних об’єктів, зокрема і ХАЕС, прикута увага різних міжнародних інституцій. Спеціалісти ВЯБ беруть активну участь у реалізації міжнародного проекту «Нульовий рівень відмови ядерного палива», основною метою якого є виявлення та виключення на етапах виготовлення, транспортування, зберігання та експлуатації паливних збірок усіх чинників, що можуть призвести до розгерметизації оболонок ТВЕЛ та передчасного вивантаження паливної касети з активної зони.

Крім того, наші фахівці співпрацюють із спеціальними моніторинговими місіями ОБСЄ в Україні. Під час таких зустрічей міжнародні спостерігачі цікавляться рівнем захисту діючих енергоблоків та заходами, які сприяють безпеці населення зони спостереження Хмельницької АЕС. Під час роботи останньої  місії аналізувались заходи із підвищення безпеки діючих енергоблоків на Хмельницькій АЕС, особливості роботи Хмельницької АЕС в умовах маневрових режимів, заходи поводження із ядерним паливом. Під час бесіди із міжнародними експертами було зазначено, що поводження із відпрацьованим ядерним паливом є важливою складовою безпечної експлуатації діючої АЕС

Реалізація подібних  проектів дає можливість підвищити рівень безпеки експлуатації енергоблоків, забезпечити їх надійну і стабільну роботу.