18.11.2019 — 11:23

Хмельницьке відділення підбило підсумки з нагоди 21 річниці створення Національної служби посередництва і примирення

У листопаді 1998 року відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Президентом України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 утворено Національну службу посередництва і примирення, як постійно діючий держаний орган, покликаний сприяти поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозувати та сприяти своєчасному їх вирішенню, здійснювати посередництво під час вирішення таких спорів (конфліктів).

До 2001 року на території Хмельницької області забезпечення виконання цих завдань покладалось на Західне регіональне відділення НСПП. Проте, практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому та територіальному рівнях засвідчила потребу удосконалення діяльності НСПП, а тому Указом Президента України від 30 грудня 2000 року утворені відділення Національної служби посередництва і примирення в Автономній  Республіці  Крим та областях.

Зокрема, з січня 2001 року, свої повноваження здійснює структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – відділення НСПП в Хмельницькій області (далі – Відділення).

Відтак, за час своєї діяльності, Відділення є єдиний державний орган на Хмельниччині, який відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» врегульовує колективні трудові конфлікти в досудовому порядку, сприяє процесу налагодження діалогу між сторонами СТВ та інформує органи державної влади та органи місцевого самоврядування про виникнення конфліктних ситуацій в колективах підприємств, установ, організацій Хмельницької області.

Як результат, із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), упродовж діяльності Відділення вдалося попередити переростання у колективні трудові спори (конфлікти) 442 конфліктних ситуацій.

У тому числі, упродовж 1998-2001 років Західне регіональне відділення НСПП сприяло вирішенню на території області 27 зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів), а за період роботи (2001-10 місяців 2019 року) за сприяння Відділення вирішено 58 колективних трудових спорів (конфліктів).

Усього за 21 рік роботи Служби на теренах Хмельниччини було вирішено 85 колективних трудових спори (конфлікти).

Кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій Хмельницької області, які прийняли участь у зареєстрованих колективних трудових спорах (конфліктах) становить 25 тисяч 651 особа, які висунули до роботодавців 152 вимоги, більша частина яких щодо невиконання вимог законодавства про працю.

Основним конфліктоутворюючим фактором, який зумовлював виникнення розбіжностей  між сторонами соціально-трудових відносин, а в подальшому і колективних трудових спорів (конфліктів), упродовж згаданого періоду була заборгованість із виплати заробітної плати.

У взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та організацією роботодавців за сприяння Відділення, та внаслідок здійснення заходів із запобігання виникненню КТС(К) та сприяння їх вирішенню упродовж 2001-10 місяців 2019 року погашено заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій в сумі 114,2 млн. грн., що була причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Значною мірою позитивний результат роботи забезпечувався спільними зусиллями Відділення та соціальних партнерів, адже основним завданням сторін соціального діалогу на територіальному рівні є досягнення соціальної стабільності у трудових колективах області.

Одним із важливих напрямів діяльності Відділення є взаємодія з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднанням роботодавців та профспілок. З цією метою відділенням НСПП укладено 10 Угод про співпрацю та взаємодію, зокрема, з Федерацією профспілок Хмельницької області, галузевими профспілковими організаціями працівників культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, будівництва, об’єднанням роботодавців Хмельницької області та ін.

Після прийняття Закону України «Про соціальний діалог в Україні» упродовж 2011-2014 років відбулося 28 засідань комісії Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. За результатами яких, репрезентативними визнано 26 організації профспілок,
1 організацію роботодавців Хмельницької області та 1 об’єднану організацію роботодавців Хмельницької області. Головам суб’єктів сторін профспілок та організації роботодавців видані свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

У 2015-2019 роках, після закінчення терміну дії свідоцтв про відповідність критеріям репрезентативності, Відділенням за результатами 26-ти засідань комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, 24 організації профспілок, 1 організація роботодавців Хмельницької області та 1 об’єднана організація роботодавців Хмельницької області підтвердили репрезентативність та отримали відповідні Свідоцтва.

Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, відділення НСПП спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності сторін соціального діалогу на територіальному рівні, шляхом проведення навчально-практичних семінарів, виступів на радіо і телебаченні та опублікуванням статей, аналітичних матеріалів у друкованих виданнях.

Поліпшенню стану соціально-трудових відносин у колективах області та забезпеченню оперативного інформування про виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, установах, організаціях області та вирішенню КТС(К), сприяють представники позаштатних інституцій НСПП. На території Хмельницької області діє 26-ть інформаційно-консультаційних центрів НСПП, в 20 районах та 6 містах обласного значення, 7 арбітрів НСПП та 4 посередника НСПП.

Виконуючи покладені на Службу завдання, Відділення і надалі буде спрямовувати свої зусилля на забезпечення здійснення соціального діалогу, заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), покращувати рівень правової культури учасників соціально-трудових відносин з метою підвищення рівня соціальної стабільності на теренах області та й у державі в цілому.

І.Гавара – головний спеціаліст відділення
НСПП в Хмельницькій області