26.11.2019 — 11:54

Інформація про стан погашення заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та легалізацію трудових відносин в області

Сьогодні під час засідання колегії адміністрації директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Світлана Лукомська доповіла про стан погашення заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та легалізацію трудових відносин в області.

Світлана Іванівна зазначила, що з початку року відбулося 169 засідань районних і міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано звіти 208 керівників. За результатами проведеної комісіями роботи борг із заробітної плати зменшився на 8001,7 тис. грн, повністю ліквідовано борги на 5 підприємствах на суму 8869,9 тис. гривень. Відтак, на 01 жовтня 2019 року область за сумою боргу посіла 5 місце серед регіонів України.

Поряд з цим, за моніторинговими даними заборгованість із заробітної плати на 01 листо­пада 2019 року становить 8863,8 тис. грн, що на 4427,1 тис. грн менше у порів­нянні з початком року.

Як розповіла директор Департаменту, протягом січня-жовтня 2019 року утворилися борги із заробітної плати у містах Шепетівка на суму 3274,8 тис. грн, Нетішин – 4,8 тис. грн та Ізяслав­ському районі – 226,1 тис. гривень. Разом з тим, зростання заборгованості із заробітної плати відбулося у місті Шепетівка на 3546,9 тис. грн та Старокостянтинівському районі – 27,7 тис. гривень.

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах становить 3915,7 тис. грн, підприємствах-банкрутах – 4345,8 тис. грн та еконо­мічному неактивному підприємстві – 602,3 тис. гривень.

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах на 01 листопада 2019 року становить 44,2% (3915,7 тис. грн), а саме, у містах Шепетівка – 3546,9 тис. грн, Хмельницький – 239,0 тис. грн та Полонському районі – 129,8 тис. гривень.

На підприємствах-банкрутах заборгованість становить 49% (4345,8 тис. грн) від загальної суми боргу підприємств області. З початку року сума боргу на цих підприємствах зменшилася на 1019,9 тис. гривень.

Залишаються борги із заробітної плати на підприємствах-банкрутах у містах Шепетівка (1498,3 тис. грн), Хмельницький (713,0 тис. грн) та Славута (23,6 тис. грн), Полонському (1265,9 тис. грн), Ярмолинецькому (598,3 тис. грн), Славутському (155,9 тис. грн), Старокостянтинівському (67,6 тис. грн), Летичівському (23,2 тис. грн) районах.

Середній розмір номінальної заробітної плати штатного працівника у вересні 2019 року по області становив 8646,0 грн, що у 2,1 рази вище розміру мінімальної заробітної плати (4173,0 грн). У порівнянні із січнем розмір заро­бітної плати збільшився на 16,2%, а за останні 12 місяців (до вересня 2018 року) – на 16,4 відсотка.

Найбільш суттєве підвищення середньої номінальної заробітної плати у порівнянні із січнем відбулося у Старокостянтинівському – на 3070,1 грн (40,7%, 10607,0 грн), Кам’янець-Подільському – на 2271,5 грн (31,9%, 9390,1 грн) районах та місті Кам’янець-Подільський – на 1987,7 грн (30,0%, 8610,0 грн).

Найвищі розміри середньої заробітної плати у вересні 2019 року спосте­рігалися у Старокостянтинівському (10607,0 грн), Славутському (10444,7 грн), Хмельницькому (9554,1 грн) та Городоцькому (9471,5 грн) районах, містах Нетішин (16761,0 грн), Славута (9904,8 грн).

Найнижчі – у Теофіпольському (7048,3 грн або 81,5% до обласного показника, у січні-вересні, окрім липня, район посідав 20 місце серед районів області по рівню заробітної плати), Новоушицькому (7363,2 грн – 85,2%, у вересні – 19 місце, січні, липні та серпні – 18) та Віньковецькому (7464,7 грн – 86,3%, у січні – 19 місце, березні, червні та вересні – 18) районах.

В агропромисловому комплексі протягом останніх років збері­гається тен­денція до зростання рівня заробітної плати. Так, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в сільському господарстві у вересні 2019 року становила 9426,0 грн, що удвічі більше рівня мінімальної заробітної плати.

Найвищий рівень заробітної плати спостерігався у Городоцькому (15178,0 грн), Деражнянському (15153,0 грн), Хмельницькому (14822,0 грн), Летичівському (13238,0 грн), Старокостянтинівському (12532,0 грн) та Чемеро­вецькому (11016,0 грн) районах.

Низький рівень заробітної плати – у Старосинявському (6183,0 грн або 65,6% до обласного показника), Дунаєвецькому (7087,0 грн – 75,2%), Теофі­польському (7905,0 грн – 83,9%) районах.

Також посадовиця повідомила, що протягом січня-жовтня проведено 428 засідань, нарад, робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на які було запрошено 3744 суб’єкти господарю­вання, з них заслухано 2283. За цей період проведено 4718 заходів з питань легалізації заробітної плати. Здійснено інспекційні відвідування та заходи інформаційно-роз’ясню­вального характеру у 7548 суб’єктів господарювання, з яких 1638 – юри­дичні особи, 5910 – фізичні особи-підприємці, за такими видами економічної діяльності як промисловість – 140, будівництво – 42, транспорт – 93, сільське господарство – 316, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 5194, тимчасове розміщування й організація харчування – 714, діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 25, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 36, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 52, інші – 936 суб’єктів господарювання (у тому числі надання послуг перукарнями та салонами краси – 261).

Виявлено 946 суб’єктів господарювання без державної реєстрації та 1312 ро­ботодавців, які використовували найману працю без укладення (оформлення) трудового договору. Кількість виявлених ймовірно неоформлених громадян під час інформаційно-роз’яснювальної роботи становить 2846 осіб.

За результатами вжитих заходів інформаційно-роз’яснювального харак­теру та інспекційних відвідувань протягом січня-жовтня 2019 року зареєстро­вано 8374 особи, у тому числі 1944 суб’єкти господарювання, що зареєстру­ва­лися за результатами інформаційно-роз’яснювальної роботи, та 6430 праців­ників, з якими укладено трудові договори.

Накладено штрафних санкцій, винесених за результа­тами інспекційних відвідувань, на суму 313,3 тис. грн, сплачено штрафів на суму 175,1 тис. грн.

Підсумовуючи сказане, голова адміністрації Дмитро Габінет наголосив, що питання здійснення постійного контролю за рівнем заробітної плати – це один із основних показників за яким визначається ефективність держави та соціальний рівень життя населення. Тому усі питання, які пов’язані із збільшенням рівня заробітної плати, її детінізацією та легалізацією мають бути в пріоритеті усіх органів державної влади.

Також, за словами Дмитра Анатолійовича, необхідно продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо мотивації праці, недопущення порушень трудового законодавства.

Окремо керівникам Дунаєвецької, Старосинявської та Теофіпольсь­кої районних державних адміністрацій необхідно забезпечити прове­дення аналізу щодо підвищення рівня заробітної плати в аграрному секторі.

“Необхідно звернути увагу і на будівельну галузь. Сьогодні за рівнем заробітної плати в цій галузі область займає неналежне місце. Відтак, управлінню регіонального розвитку та будівниц­тва облдержадміністрації необхідно затвердити відповідні заходи та пожвавити роботу щодо підвищення рівня заробітної плати і легалізації зайнятості працівників. Таку ж роботу прошу провести і на місцях. Інспекторам праці визначити будівельну галузь пріори­тетною з питань легалізації на 2020 рік”, – додав голова адміністрації.

Поряд з цим, Дмитро Габінет звернувся до керівників райдержадміністрацій, міських голів з проханням забезпе­чити контроль та вжити дієві заходи для ліквідації заборгованості та її недопущення, у першу чергу, на економічно-активних підприємст­вах.