26.11.2019 — 14:37

Захист житлових прав дітей на контролі голови адміністрації

Одним із питань порядку денного розширеного засіданні колегії ОДА заслухано інформацію щодо реалізації в об­ласті дер­жавної політики у сфері захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбав­лених батьківського піклу­вання.

У своїй доповіді Ніна Магур – начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, наголосила, що відповідно до чинного законодавства в області створено умови для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та проживання у сім’ї, а також забезпечуються ви­моги щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать­ківського піклування, однак не у повному обсязі.

Очільниця зазначила, що на обліку служб у справах дітей області перебуває 1801 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 1577 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, що становить 87,5% від загальної кількості вищезазначеної категорії дітей. У державних закладах знаходяться 58 дітей, будинку дитини та дитя­чому будинку – 104 дитини, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей – 16 дітей, навчальних закладах – 44 дитини.

Питання щодо захисту житлових прав вказаної категорії дітей вирі­шується, у першу чергу, шляхом збереження за ними вже належного їм на праві власності чи на праві користування житла.

На 01 листопада поточного року забезпечено житлом 1627 статусних дітей або 90,7% від їх загальної кількості. На правах власності мають житло 235 дітей, на правах користування – 1392. Житло у придатному стані мають 1543 дитини відповідної категорії, у непридатному – 84 дитини. Не мають житла 166 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ніна Магур звернула увагу присутніх на те, що у більшості випадків збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, відбувається шляхом встановлення опіки над житлом та майном.

Так, на звітну дату опікунами над житлом та майном дітей призначено 441 особу, з них: 352 особи – безпосередні опікуни/піклувальники дітей, 31 – родичі дітей, 48 осіб – сторонні особи, які не перебувають у родинних сто­сунках з дітьми.

У разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не мають житла, яке належить їм на праві власності або праві користування, або якщо повернення їх у жиле приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, вони стають на квартирний та соціальний квартирний обліки та забезпечу­ються впорядкованим житлом.

За словами начальника обласної служби у справах дітей, сьогодні на квартирному та соціальному квартирному обліках перебуває 158 дітей віком від 16 до 18 років та 522 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.

Водночас, в області існує проблема несвоєчасної постановки на облік ді­тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, органами місцевого самоврядування, у тому числі, через відсутність житлового фонду соціального призначення.

Так, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 27.09.2017 року № 39-13/2017-д щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, за кошти місцевих бюджетів забезпе­чено житлом усього 3 дітей відповідної категорії (Горо­доць­ка, Полонська райдержадміністрації та Кам’янець-Подільська міська рада). У районах та містах обласного значення прийнято програми, які перед­бачають захист житлових та майнових інтересів дітей, однак вони не фінан­суються.

Забезпечення житлом цих дітей здійснюється також їхніми законними представниками. У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 292 статусних дити­ни, з них 237 дітей забезпечено житлом (7 – на праві власності, 230 – на праві користування). 55 дітей відповідної категорії взагалі не мають житла. Щороку в середньому 10 дітям, які виховуються у сімейних формах виховання, придбавається житло їхніми законними представ­никами.

Ніна Іванівна зауважила, що протягом 2018-2019 років в області реалізується Бюджетна програма “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”, Порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877.

За кошти вищезазначеної субвенції торік було придбано 34 житлових об’єкти для 39 дітей-сиріт та осіб з їх числа, два житлових будинки для двох родин дитячих будинків сімейного типу, де проживають 15 дітей-сиріт та ді­тей, позбавлених батьківського піклування.

Згідно з розподілом цієї субвенції у 2019 році буде здійснено виплату грошової компенсації на придбання житла для 56 дітей вказаної категорії.

Реальним кроком для вирішення житлових проблем цієї категорії дітей є передбачення коштів у місцевих бюджетах на ці цілі, зокрема, проведення ремонтних робіт у збереженому житлі, а також для оформлення права власності на житло та  отримання спадщини.

Відтак, необхідно провести повторну поглиблену інвента­ризацію житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­ван­ня, а також дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і виховуються у державних закладах, з метою подальшого вжиття заходів щодо збереження цього житла на їх користь.