30.01.2020 — 12:24

Головне управління статистики інформує

Роздрібна торгівля Хмельницької області в 2019 році

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2019р. становив 24244,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше від обсягу попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2019р. порівняно з листопадом збільшився на 16,9%, порівняно з груднем 2018р. – на 11,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2019р. становив 13870,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,1% більше від обсягу 2018р. У грудні 2019р. його обсяг становив 1496,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2018р. збільшився на 13,4%, проти листопада 2019р. – на 16,9%.

Використання палива в Хмельницькій області в грудні 2019 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в грудні 2019р. було використано газу природного 93,8 млн.м3, вугілля кам’яного – 42,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,1 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т, палива дизельного – 2,4 тис.т.

Порівняно з груднем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 39,6%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 24,4%, газойлів (палива дизельного) – на 17,8%, бензину моторного – на 17,2%, пропану і бутану скраплених – на 4,4%.

Станом на 1 січня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 180,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,0 тис.т, бензину моторного – 4,0 тис.т, мазутів паливних важких – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в 2019 році

Індекс промислової продукції за підсумками 2019р. у порівнянні з 2018р. становив 85,2%. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2018р. зменшився на 2,2%.

У переробній промисловості в 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,1 раза, машинобудуванні – на 18,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 8,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,8%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,0%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 2,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з 2018р. становив 71,8%.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в 2019 році

У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3655,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2018р. становив 103,4%.

У порівнянні з 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель на 37,3%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 19,1% та 6,6% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 65,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 29,4% та 4,7% відповідно.