28.02.2020 — 14:38

Головне управління статистики інформує

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні 2020 році

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2020р. становив 2136,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,4% більше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2019р. його обсяг зменшився на 18,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) в січні 2020р. становив 1161,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,6% більше обсягу січня 2019р. і на 22,4% менше обсягу грудня попереднього року.

Використання палива в Хмельницькій області в січні 2020 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в січні 2020р. було використано газу природного 104,2 млн.м3, вугілля кам’яного – 31,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 5,9 тис.т, бензину моторного – 0,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,4 тис.т.

Порівняно з січнем 2019р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 6,4%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 21,2%, бензину моторного – на 8,7%, газойлів (палива дизельного) – на 7,4%, вугілля кам’яного – на 5,6%.

Станом на 1 лютого 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 169,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,7 тис.т, бензину моторного – 4,1 тис.т, мазутів паливних важких – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області у січні–грудні 2019 року

 У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9580,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,8% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 62,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,3%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 24,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 7,7%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (32,5%), сільського, лісового та рибного господарств (26,0%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–груднем 2018р. зменшилися на 23,4%.

 Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні 2020 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2020р. у порівнянні з січнем 2019р. становив 98,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2019р. збільшився на 12,9%.

У переробній промисловості в січні 2020р. виробництво продукції збільшилось на 0,4%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 8,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 8,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,0%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 21,1%, машинобудуванні – на 17,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем 2019р. становив 94,5%.