22.10.2020 — 09:15

Дендропарк «Юннатівський» Хмельницького ОЕНЦУМ отримав статус об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення

Нещодавно на природничій карті Хмельниччини з’явився новий об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення – Дендрологічний парк «Юннатівський», розташований на території обласного позашкільного комунального закладу – Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

З метою збереження загальної земельної площі для відтворення та відновлення дерев, кущів і трав’янистих декоративних, лікарських, рідкісних, червонокнижних і зникаючих рослин України, що зростають на учнівській  навчально-дослідній земельній ділянці, і активізації дитячого дослідництва, еколого-натуралістичної творчості та просвітницької природоохоронної роботи, створення у закладі умов для навчання й формування екологічно освіченої і свідомої особистості, педагоги-натуралісти Хмельницького ОЕНЦУМ спільно з науковцями Хмельницького національного університету й природоохоронцями,  за підтримки депутатського корпусу Хмельницької обласної ради створили на базі свого еколого-натуралістичного закладу Дендрологічний парк місцевого значення «Юннатівський», який нині має статус об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення.

Вся організаційна робота проведена ними відповідно до Законів України «Про природно-охоронний фонд України» та «Про природно-заповідний фонд України», рішення Хмельницької обласної ради від 24.06.2020 року № 60-33/2020 «Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення», Положення про дендрологічний парк місцевого значення «Юннатівський», розробленого Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА й затвердженого відповідним наказом 08.08.2020 року № 49-од.

Згідно із вимогами чинного законодавства і охоронного зобов’язання натуралістів перед Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації щодо охорони і дотримання встановленого режиму  на території дендрологічного парку місцевого значення «Юннатівський», об’єкт природно-заповідного фонду  передано під охорону Хмельницького ОЕНЦУМ для обов’язкового дотримання ним охоронних зобов’язань:

– дотримуватись встановленого режиму для території (об’єкта) природно-заповідного фонду;

– не допускати здійснення в межах території природно-заповідного фонду дендропарку забороненої господарської діяльності;

– своєчасно вживати заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків аварій та шкідливого впливу на територію (об’єкти) природно-заповідного фонду дендропарку;

– постійно забезпечувати дотримання вимог щодо використання території (об’єкта) природно-заповідного фонду згідно Положення;

– забезпечити дієву охорону та збереження цінних природних комплексів території (об’єктів) природно-заповідного фонду дендропарку.

Враховуючи ці обґрунтовані вимоги, дирекція позашкільного еколого-натуралістичного закладу має організувати роботу працівників педагогічного колективу, направлену на забезпечення належного стану утримання, збереження і раціонального використання ділянок та об’єктів дендропарку для потреб навчально-виховного процесу, виконання на його базі юними природознавцями учнівських науково-дослідницьких робіт, проведення навчальних екскурсій для учнів з презентацією об’єктів дендропарку та використанням їх оздоровчих можливостей, еко-просвітницької діяльності, пропагування природоохоронної і природозаповідної роботи та поширення екологічних знань серед місцевого населення.

Особливі надії хмельницькі педагоги-натуралісти покладають в цьому напрямі роботи на практичну науково-педагогічну співпрацю з науковцями природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Кам’янець-Подільського ботанічного саду Подільського державного аграрно-технічного університету, кафедри екології та біологічної освіти гуманітарно-педагогічного факультету й ботанічного саду Хмельницького національного університету і фахівцями Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА.

Поряд із заповідуванням території, дирекція і педагоги Хмельницького ОЕНЦУМ спільно з місцевими пам’яткоохоронцями цілеспрямовано й наполегливо проводять роботу щодо надання статусу пам’ятки історії, архітектури та містобудування місцевого значення навчальному корпусу №1, відомому в місті як «Школа юннатів» і збудованому ще в 1912 році як народне училище гречанським поміщиком Сергієм Ніловичем Нахімовим (внучатий племінник адмірала П.С.Нахімова) та його зятем – знаменитим проскурівським лікарем-офтальмологом Сергієм Миколайовичем Полозовим.

Сподіваємось, що створення дендрологічного парку «Юннатівський» на території Хмельницького ОЕНЦУМ із наданням йому обласною радою статусу  об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, стане яскравою сторінкою відзначення освітянами краю 95-річчя юннатівського руху в Україні та відтепер надійно убезпечить недоторканість усієї території земельної ділянки цього профільного позашкільного закладу від зазіхань «доброзичливих» представників місцевої політичної «еліти» й грошовитих спритних бізнесменів, забезпечуватиме збереження й розвиток навчально-матеріальної бази та постійно й цілеспрямовано приваблюватиме в заклад нові покоління дітей і учнівської молоді, які прагнуть до нових природничо-краєзнавчих знань, наукового дослідництва та цікавого дозвілля.

За інформацією Хмельницького ОЕНЦУМ