30.11.2020 — 17:32

#16_днів_проти_насильства: домашнє насильство є злочином

Закони та їх ефективне застосування є важливою основою для запобігання насильству щодо жінок та дівчат та реагування на це грубе порушення прав людини. Акція “16 днів проти насильства”, триває  з 25 листопада по 10 грудня, покликана привернути увагу на правові прогалини, які необхідно усунути, що є одним із важливих заходів запобігання, необхідних для припинення насильства щодо жінок та дівчат, яке з початком пандемії стало актуальним, як ніколи.

У всьому світі, ще до початку пандемії COVID-19, кожна третя жінка зазнавала фізичного або сексуального насильства в певний момент свого життя, переважно з боку інтимного партнера. Незважаючи на те, що 155 із 190 країн світу мають законодавство про домашнє насильство (станом на вересень 2019 року), неефективне впровадження законів, юридичні лазівки, закони, які роблять недостатньо для запобігання насильству або дозволяють винним залишатися безкарними, а також відсутність ресурсів у секторі юстиції та охорони здоров’я – це ті проблеми, які не дозволяють викорінити це ганебне явище.

У багатьох суспільствах існують глибоко вкорінені соціальні норми щодо сексуального права чоловіків та передбачуваної згоди жінок на будь-яку сексуальну активність у шлюбі. Незважаючи на феміністичні протести в XIX столітті, чоловіки мали законне право на секс у шлюбі в західній юриспруденції до 1970-х років. Проте, станом на червень 2017 року лише 77 із 185 країн мали чітке законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність за зґвалтування в шлюбі. З решти 108 країн 74 мають положення, за допомогою яких жінки можуть подавати кримінальну скаргу проти своїх чоловіків за зґвалтування.

Це залишає 34 країни (із 185), де зґвалтування в шлюбі не криміналізовано, а жінки не можуть подати кримінальну скаргу у випадку зґвалтування їх чоловіками. Крім того, у ряді країн досі зберігаються пункти, що звільняють винуватців від зґвалтування від переслідування, якщо вони згодом одружуються на жертві, що є вкрай дискримінаційним та суперечить стандартам прав людини.

Щорічно понад 1,1 млн українок зазнають фізичного, сексуального насильства та психологічного тиску в сім’ї. Однак, за допомогою звертається тільки кожна десята. А як же решта? Причин того, чому жінки мовчать про знущання над собою, кілька. По-перше, традиційне українське “б’є – значить любить” та “не винось сміття з хати”. Багато хто досі вірить, що від домашнього насильства страждають усі, тому говорити про це нема потреби. По-друге, багато жінок просто не знають куди звернутися за допомогою. Третя причина – це недовіра до служб, які таку допомогу надають. Зрештою, дуже часто самі постраждалі не усвідомлюють, що над ними чинять насильство. Наприклад, коли їм постійно докоряють, контролюють кожен крок чи забороняють працювати.

В Україні діє Закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, і з початку 2019 домашнє насильство є злочином. Закон передбачає низку послуг та сервісів, які може отримати людина, що зазнала домашнього насильства, та гарантує невідворотність покарання для кривдника. Усі задіяні служби із попередження та протидії насильства координують свою роботу між собою для того, щоб надати оперативну допомогу тим, хто її потребує.

Координатор у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі у Хмельницькій області – заступник голови облдержадміністрації, тел. 0382-70-35-40

Центр соціально-психологічної допомоги для осіб, що постраждали від домашнього насильства (Хмельницька область): (0382) 74-64-72

Центр матері і дитини (Хмельницька область): (0382) 62-21-50

Міжнародні нормативні документи

Загальна декларація прав людини

Декларація ООН про  викорінювання  насилля  щодо  жінок

Конвенція ООН про права дитини

Конвенція ООН про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)(англ.)

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства  

Європейська конвенція про  здійснення  прав  дітей

Національне законодавство

Конституція України

Закон України «Про  запобігання  та протидію  домашньому  насильству»

Закон України «Про охорону дитинства» 

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про  безоплатну  правову  допомогу»

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних  зловживань  та  сексуальної  експлуатації 

Сімейний кодекс України 

Семінар «INSPIRE – стратегії та міжнародні практики для ліквідації насильства над дітьми», pdf

Цивільний кодекс України 

Кримінальний кодекс України 

Кодекс України про  адміністративні  правопорушення

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і  насильству  за  ознакою  статі» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства  за  ознакою  статі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 43 « Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету  Міністрів  України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 234 «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі»  ( ще не набрала чинності)

Наказ МВС України від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника» 

Наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у  системі  освіти  України»

Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників  із  іншими  органами  та  службами» 

Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2018 № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників» 

Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852 «Про утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей»»

Наказ МОЗ України від 01.02.2019 №278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їх медичної допомоги»

Наказ Мінсоцполітики та МВС від 13.03.2019 №369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства»