10.12.2020 — 08:30

Польсько-українська науково-освітня співпраця науковців і педагогів-натуралістів Хмельниччини продовжується в умовах пандемії Covid-2019

Приязні та продуктивні взаємовідносини і плідна співпраця склалися між науковцями Технологічно-природничого університету міста Бидгощ (Польща) та Хмельницького національного університету, до участі в яких долучилися педагоги-натуралісти Хмельницького ОЕНЦУМ і стали активними учасниками науково-педагогічної співпраці, обміну досвідом роботи з питань екологічної освіти, природничо-краєзнавчої, дослідницько-експериментальної і видавничої роботи з участю педагогів-ентузіастів юннатівської роботи та обдарованих учнів, проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та засідань з використанням навчально-матеріальної бази і напрацювань хмельницьких натуралістів.

Сьогодні наукові та навчально-методичні напрацювання науковців Технологічно-природничого університету міста Бидгощ, Любліна, Кракова, Торуня та Хмельницького національного університету і педагогів-натуралістів Хмельницького ОЕНЦУМ можна зустріти не лише на книжних полицях їх бібліотек, а й у їхніх електронних бібліотеках, що забезпечує студентській та учнівській молоді, науковцям і педагогам вільний доступ до оцифрованої тематичної наукової та навчальної літератури.

Серед книг ряд навчальні посібників, в т.ч. «Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини», «Птахи Хмельниччини», «Річки Хмельниччини», «Гриби Хмельниччини», «Ліси Хмельниччини», «Флора Хмельниччини», «Юні лісівники – майбутні господарі лісів Батьківщини», «Україна vs Московія: настільна книга», інформаційно-довідкові видання «Хмельниччина», «Хмельницький ОЕНЦУМ» та ін.

Значна робота у контексті польсько-української співпраці проведена директором українсько-польського центру Європейської інтеграції ХНУ Олегом Поліщуком, доктором технічних наук, завідувачем кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, завдяки якому налагоджені дружні і взаємовигідні стосунки з польськими колегами хмельницьких науковців, педагогів, студентів та громадськості.

З початком пандемії коронавірусу Covid-2019 науково-освітню співпрацю хмельничан з польськими науковцями переведено в дистанційний режим у форматі он-лайн.

За цих обставин, 03 грудня 2020 року професором Технологічно-природничого університету м. Бидгощ, почесним доктором Хмельницького національного університету Францішеком Бромбереком для студентів освітніх рівнів – бакалаврів і магістрів та докторантів філософії, були проведені лекції на теми «Система освіти в Республіці Польща та особливості навчання в Технологічно-природничому університеті м. Бидгощ» і «Вибрані технічні та організаційні проблеми при створенні і виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень».

На відкритій лекції, що проходила в режимі он-лайн і була розпочата вступним словом ректора Миколи Єгоровича Скиби, зібралася велика кількість зацікавлених її актуальністю слухачів, зокрема присутніми були викладачі та студенти (бакалаври, магістри, аспіранти): кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем; кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії; кафедри дизайну; кафедри технології і конструювання швейних виробів; кафедри рисунку та проектної графіки; кафедри основ проектування; кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж; кафедри автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і телекомунікацій, кафедри вищої математики і комп’ютерних застосувань.

До зустрічі та лекції польського колеги поряд з науковцями долучилися й представники від виробництва та бізнесу, що є стейкхолдерами освітніх програм ХНУ, зокрема: «Галузеве машинобудування», «Машини і апарати легкої промисловості», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Енергетичний менеджмент», «Електропобутова техніка», «Машини і апарати харчових виробництв», «Агроінженерія», «Агропереробка та інжинірінг», «Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів), «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», «Архітектура та містобудування», «Кібербезпека», «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж», «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Одна з лекцій професора Францішека Бромберека була присвячена технічній допомозі лікарям у боротьбі з пандемією Covid-2019, технічним та організаційним проблемам, що виникли при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень. Більш детально див. про лекції на сайті ХНУ за посиланням: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=28400.

Слід відзначити, що пан Францішек є одним із ініціаторів створення такого пристрою і входить в команду по його розробленню. Під час лекції професор розповів про ідею створення пристрою для штучної вентиляції легень, що виникла на початку пандемії в березні місяці цього року, підбір колективу проектантів, всі етапи створення пристрою від структурної схеми до готового прототипу і його будову з дотриманням усіх формально-правових умов та медичних вимог до конструкції пристрою, проведені експериментальні дослідження та клінічні випробовування пристрою та подальші плани по удосконаленню його конструкції. Розповів і про підтримку їх проекту Міністерством освіти і науки Польщі під час виготовлення пристрою.

Зустріч з польським науковцем завершилася цікавою дискусію, під час якої студенти, викладачі та представники підприємств мали змогу задати лектору різнопланові запитання. Присутніх цікавили питання стосовно: навчання за програмою Erazmus; обміну студентами; отримання подвійного диплому; створення наукових розробок; використання матеріально-технічної бази двох навчальних закладів для проведення спільних наукових досліджень; виконання спільних наукових проектів; особливостей грантової політики та подачі заявок на гранти; державного фінансування науки; співпраці навчального закладу і бізнесу; організації проходження практики на підприємствах; дуальної освіти тощо.

Варто відзначити, що співпраця професора Францішека Бромберека з науковцями Хмельницьким національним університетом розпочалася в 2013 році. Ще будучи завідувачем кафедри дизайну механічного факультету Технологічно-природничого університету м. Бидгощ, того ж року разом з професором Юрієм Шалапкою він став ініціатором співпраці між Українсько-Польським центром Європейської інтеграції, кафедрою дизайну Хмельницького національного університету і кафедрою дизайну Технологічно-природничого університету. Вдвох вони ініціювали започаткування спільного проведення фестивалю «Синтез мистецтв», який відбувається два рази на рік і на сьогоднішній день має назву «Синергія». Фестиваль проходить один раз в м. Бидгощ (весняна сесія) та один раз у м. Хмельницький (осіння сесія).

Приїжджаючи до Хмельницького національного університету разом з колегами, професор Францішек Бромберек був частим гостем у керівників Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради, а в університеті – завжди проводив лекції для студентів факультету технологій та дизайну, факультету інженерної механіки, зокрема для студентів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

До лекційної роботи часто долучалися його колеги. Так, для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в різні роки проводили лекції викладачі механічного факультету, зокрема професор Януш Мусял, професор Адам Мазуркевич, доктор Томаш Калачинські, доктор Адам Мрозінські, доктор Вероніка Крушельницька.

В різні роки для хмельницьких студентів спеціальності «Дизайн» проводили лекції та майстер-класи польські викладачі кафедри дизайну професор Ромуальд Фаянтовські, доктор Малгожата Анджеєвська, доктор Марцін Єрджак, доктор Ева Рачинська-Маковська, доктор Моніка Рак. В 2017 році серію лекцій для студентів спеціальності «Агроінженерія» провів викладач факультету сільського господарства і біотехнологій доктор Петро Прус.

Також хмельницькі студенти різних форм навчання отримують можливість під час поїздок до Технологічно-природничого університету ознайомитися з матеріально-технічною базою, побувати на заняттях, відвідати з екскурсією сучасні промислові підприємства Куяво-Поморського воєводства.

Професор Францішек Бромберек неодноразово організовував зустрічі та проведення лекцій для студентів Технологічно-природничого університету викладачами Хмельницького національного університету в рамках програми обміну науково-педагогічними співробітниками. Зокрема, мали змогу проводити заняття для студентів різних спеціальностей викладачі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем професор Поліщук О.С., доцент Горященко С.Л.; міжнародних економічних відносин професор Матюх С.А., кафедри дизайну професор Кармаліта А.К., професор Баннова І.М., кафедри рисунку та проектної графіки доцент Ковтун І.І., кафедри основ проектування доцент Підгайчук С.Я.

Окрім цього, він є організатором приїзду та проведення іншими викладачами Технологічно-природничого університету лекцій для студентів різних спеціальностей Хмельницького національного університету. Багато викладачів різних кафедр університету пройшли стажування на профільних кафедрах механічного факультету, факультету сільського господарства і біотехнологій; факультету телекомунікації, інформатики і електротехніки, факультету будівництва, архітектури і інженерії середовища, відділ менеджменту, інституту математики та фізики Технологічно-природничого університету. Зокрема, підвищення кваліфікації пройшли сім викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Професор Францішек Бромберек активно допомагає хмельничанам в організації міжнародних наукових конференцій, науково-практичних семінарів, конкурсів студентських робіт, організатором яких виступає кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, зокрема:

– міжнародної конференції «Українсько-Польські наукові діалоги»;

– науково-практичного семінару «Сучасні технології і обладнання у виробництві та навчальному процесі»;

– Подільського відкритого конкурсу з енергоефективності та енергозбереження, в якому в 2018 році вперше прийняли участь студенти кафедри відновлювальних джерел енергії Технологічно-природничого університету та завоювали призові місця;

– конкурсу з робототехніки серед школярів «Mini Sumo» тощо.

В 2018 році професору Францішеку Бромбереку присвоєно звання почесного доктора Хмельницького національного університету за вагомий внесок в розвиток освіти та науки за профілем діяльності університету. Ця нагорода також стала новим поштовхом для подальшої співпраці між університетами, а також між Куявсько-Поморським воєводством та Хмельницькою областю, які вже більше 25 років є партнерами.

Проведені професором Францішеком Бромбереком лекції та дискусії виявилися дуже цікавими й змістовними, адже були різноплановими. Вони містили інформацію про систему освіти в Республіці Польща та особливості навчання на різних рівнях (бакалавр, магістр, доктор філософії) в Технологічно-природничому університеті м. Бидгощ, інформацію про виготовлення пристрою штучної вентиляції на різних етапах, підготовку технічної документації, медичні вимоги до пристрою й проведення наукових досліджень, підтримку державних структур тощо.

Під час зустрічі було також домовлено, що пан Францішек за результатами подальшого удосконалення пристрою та отриманими результатами експериментальних досліджень та клінічних випробувань проведе наступну лекцію у березні 2021 року.

Ректорат університету та хмельницькі науковці і їх студенти щиро дякували професору Францішеку Бромбереку за змістовну, цікаву, корисну зустріч і проведені лекції для студентів та викладачів Хмельницького національного університету, побажали йому швидкого впровадження пристрою для штучної вентиляції легень у виробництво, адже таке устаткування конче потрібне людству, особливо на даному етапі, та висловили сподівання на нову зустріч з ним і його колегами та продовження плідної співпраці польських науковців з науковцями Хмельниччини. Детальніша інформація про лекції у відео.