22.01.2021 — 09:02

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Про основні показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Хмельницькій області на 1 січня 2021 року

Станом на 1 січня 2021р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,5 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (25 юридичних осіб).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,4 тис. (28% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 925 іноземних засновників із 75 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації та Польщі – по 10%, Туреччини – 9% та Німеччини – 6%.

За 2020р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1003 юридичні особи (3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (більше половини від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (14%),у сфері надання інших видів послуг, оптовій та роздрібній торгівлі (по 13%),а також у  сільському, лісовому та рибному господарствах (10%). Із створених за цей період юридичних осіб 49% становили господарські товариства, 18% – об’єднання громадян, 6% – фермерські господарства.

Разом з тим, у 2020р. знято з обліку в ЄДРПОУ 493 юридичні особи, з них найбільше – у м. Хмельницькому (58% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 48% становили підприємства та господарські товариства.

Примітка. Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”.

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області в січні–листопаді 2020 року

У січні–листопаді 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 578,3 млн.дол. США і 452,1 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2019р. експорт зменшився на 1,5% (8,6 млн.дол.), імпорт – на 11,1% (56,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 126,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,28.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–листопадом 2019р. на 0,6% та становив 292,9 млн.дол., або 50,6% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–листопада 2019р. на 7,3% та становив 241,3 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; їстівних плодів та горiхів. Зменшилась частка електричних машин;палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів; виробів з чорних металiв.

Стан тваринництва Хмельницької області в 2020 році

За попередніми даними у 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з попереднім роком становив 97,0%, у т.ч. у підприємствах – 91,8%, у господарствах населення – 101,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 90,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 9,2% менше, ніж у 2019р., вироблено 651,5 тис.т молока (на 2,5% більше) та 973,0 млн.шт яєць (на 5,3% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти 2019р. на 0,8%, у т.ч. свиней – на 9,3%, а великої рогатої худоби виріс на 3,4%, птиці свійської – на 12,1%, овець та кіз – на 37,8%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 107,5%.

За розрахунками, на 1 січня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 219,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,4 тис. корів, свиней – 324,9 тис., овець та кіз – 33,2 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2020р. зменшилась на 0,9%, у т.ч. корів – на 2,5%, птиці – на 18,5%, а овець та кіз збільшилась  на 25,3%, свиней – на 4,1%.

У господарствахнаселенняутримувалось71,9% загальноїкількостівеликоїрогатоїхудоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 44,1%, овець і кіз – 75,9%, птицівсіхвидів – 40,0%.

Демографічна ситуація у Хмельницькій області в січні–листопаді 2020 року

 Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2020р. становила 1245167 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 9535 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9720 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 185 осіб.

Протягом січня–листопада 2020р. на Хмельниччині народилось 8950 немовлят, зареєстровано 18670 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (12,2%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).