25.03.2021 — 11:26

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області в січні 2021 року

У січні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 65,5 млн.дол. США і 33,4 млн.дол. Порівняно з січнем 2020р. експорт збільшився на 12,4% (7,2 млн.дол.), імпорт зменшився на 14,5% (5,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 32,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,96.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 87 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем 2020р. на 6,5% та становив 27,4 млн.дол., або 41,8% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Алжиру, Туреччини, Єгипту, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2020р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп’яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня 2020р. на 25,5% та становив 16,9 млн.дол., або 50,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Казахстану, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; виробів з чорних металiв; їстівних плодів та горiхів; зернових культур; каучуку, гуми. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; пластмас, полімерних матеріалів.

Стан тваринництва Хмельницької області в січні–лютому 2021 року

У січні–лютому 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 103,7%, у т.ч. у підприємствах – 107,3%, у господарствах населення – 100,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 15,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше, ніж у січні–лютому 2020р., вироблено 78,8 тис.т молока (на 4,6% більше) та 122,5 млн.шт яєць (на 2,2% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня–лютого 2020р. на 11,9%, у т.ч. овець та кіз – в 3,9 раза, свиней – на 33,2%, великої рогатої худоби – на 5,5%, а птиці свійської зменшився на 10,1%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 105,6%.

За розрахунками, на 1 березня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 222,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,7 тис. корів, свиней – 313,8 тис., овець та кіз – 34,6 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 березня 2020р. зменшилась на 0,7%, у т.ч. корів – на 1,5%, птиці залишилась на рівні минулого року, а овець та кіз збільшилась  на 25,8%, свиней – на 2,0%.

У господарствах населення утримувалось 72,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 42,1%, овець і кіз – 74,9%, птиці всіх видів – 36,2%.

Демографічна ситуація у Хмельницькій області в січні 2021 року

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2021р.  становила 1242641 особу. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 1146 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1204 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 58 осіб.

Протягом січня 2021р. на Хмельниччині народилось 721 немовля, зареєстровано 1925 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (59,2%), друге – новоутворення (9,4%), третє – зовнішні причини смерті (4,3%).

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січнілютому 2021 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2021р. у порівнянні з січнем–лютим 2020р. становив 97,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2020р. зменшився на 4,0%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2021р. виробництво продукції зменшилось на 9,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,3%, машинобудуванні – на 8,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,4%.

Поряд з цим збільшився випуск продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–лютим 2020р. становив 108,9%.