30.04.2021 — 08:41

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Роздрібна торгівля Хмельницької області в січні–березні 2021 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2021р. становив 7480,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим збільшився на 12,9%, порівняно з березнем 2020р. – на 29,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2021р. становив 4183,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–березня 2020р. У березні 2021р. його обсяг становив 1584,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2020р. збільшився на 14,1%, проти лютого 2021р. – на 17,4%.

Використання палива в Хмельницькій області в березні 2021 року

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2021р. було використано газу природного 83,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 16,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,6 тис.т.

Порівняно з березнем 2020р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 2,4 раза, газу природного – на 14,6%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 37,1%, бензину моторного – на 26,9%, пропану і бутану скраплених – на 18,8%.

Станом на 1 квітня 2021р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 151,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,6 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.

Діяльність закладів середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у Хмельницькій області на початок 2020/21 навчального року

За даними Міністерства освіти і науки України на початок 2020/21 навчального року (н.р.) в області працював 621 заклад загальної середньої освіти (на 28 закладів менше, ніж на початок 2019/20 н.р.), із них 5 закладів приватної форми власності.

У мережу закладів загальної середньої освіти входило 620 денних закладів, серед яких по 97 гімназій та ліцеїв, 88 навчально-виховних комплексів (об’єднань).

На початок 2020/21 н.р. у закладах загальної середньої освіти навчалось     138,7 тис. учнів (на 1,0% більше, ніж на початок 2019/20 н.р.), переважна більшість з них (99,8%) – у денних закладах.

У 2020 році 11,4 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти (на 5,0% менше, ніж у попередньому році), 7,3 тис. – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти (на 10,0% більше).

Станом на 1 вересня 2020 року. навчальний процес в області забезпечували 16,3 тис. учителів. Порівняно з 2019/20 н.р. їхня кількість скоротилася на 1,0%.

У 2020 році підготовку кваліфікованих робітників у області здійснювали 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобували професію  9,1 тис. осіб, що на 2,0% більше, ніж у попередньому році. Закінчили повний курс навчання (випущено) протягом року 4,7 тис. учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на 14% менше, ніж у 2019р.).

Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–березні 2021 року

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2021р. у порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 102,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2020р. збільшився на 15,8%.

У переробній промисловості в січні–березні 2021р. виробництво продукції зменшилось на 6,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції – в 1,9 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,2%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,1%, машинобудуванні – на 5,0%.

Поряд з цим збільшився випуск продукції в металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 1,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 120,7%.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні–березні 2021 року

У січні–березні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 230,0 млн.ткм, що на 29,8% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1139,4 тис.т вантажів, що на 24,1% менше обсягу січня–березня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 140,5 млн.пас.км, що становить 69,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 15,7 млн. пасажирів (на 30,6% менше, ніж у січні–березні торік). Міським електротранспортом перевезено 7,4 млн. пасажирів (на 27,2% менше).