04.06.2021 — 08:59

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Витрати на охорону навколишнього природного середовища у Хмельницькій області в 2020 році

Упродовж 2020р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 380 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 38% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 84% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 16% – капітальні інвестиції.

Серед видів економічної діяльності найбільша питома вага витрат на охорону навколишнього природного середовища (65%) припадала на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (87%).

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області в січні–квітні 2021 року

У січні–квітні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 325,1 млн.ткм, що на 20,9% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1719,5 тис.т вантажів, що на 14,8% менше обсягу січня–квітня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 183,2 млн.пас.км, що становить 88,1% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         20,7 млн. пасажирів (на 11,2% менше, ніж у січні–квітні торік). Міським електротранспортом перевезено 10,0 млн. пасажирів (на 7,5% менше).

Житлове будівництво в Хмельницькій області у січніберезні 2021 року

У січні–березні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 56,0 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 12,4% менше, ніж у січні–березні 2020р. Із загального обсягу 50,8% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,2% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію 564 квартири. Середній розмір квартири становив 99,3 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 144,1 м2, у міській – 94,6 м2 загальної площі.

В обласному центрі прийнято в експлуатацію 28,6 тис.м2  загальної площі житлових будівель, або 51,1% загального обсягу.

Крім того, у січні–березні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 5,7 тис.м2, що на 16,0% більше  порівняно з відповідним періодом 2020р.

Заробітна плата працівників Хмельницької області у квітні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2021р. становила 11801 грн, що майже в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в квітні 2021р. була заробітна плата працівників сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (16778 грн), фінансової та страхової діяльності (15537 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (14097 грн), будівництва (12739 грн), промисловості (12645 грн),

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20969 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 23,4–40,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2021р. порівняно з березнем зменшилась на 1,4%, а відносно квітня 2020р. зросла на 22,4%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 травня 2021 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 травня 2021р. становила 16,3 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2021р.

На 1 травня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (71,1%) та будівництво (19,9%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район.

Вчасно не отримали заробітну плату 782 працівники. Кожному з них не виплачено в середньому по 20840 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за квітень 2021р.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області у січніквітні 2021 року

У січні–квітні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1033,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 130,1%.

У порівнянні з січнем–квітнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 раза, житлових будівель на 9,2%, нежитлових будівель – на 4,4%.

Капітальний та поточний ремонти становили 50,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 37,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 12,2%.