05.07.2021 — 16:35

Цифрограм для медичних працівників

З червня Мінцифра успішно запустила Цифрограм для медичних працівників. Цей тест розроблений також на основі європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., а саме, рамки цифрової компетентності для громадян України (https://bit.ly/3rBs8KL).

Відповідно, ми пропонується тестування медичних працівників на професійні знання з цифрової грамотності в 6-ти сферах:

  1. Основи комп’ютерної грамотності
  2. Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними
  3. Створення цифрового контенту
  4. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві
  5. Безпека у цифровому середовищі
  6. Вирішення технічних  проблем.  Навчання  впродовж  життя  у  цифровому суспільстві.

Кожна сфера містить 5 компетенцій, таким чином, в ньому визначено 30 цифрових компетентностей, які вимірюються за 3-ма базовими та 6-ма підрівнями. Максимальна кількість балів, яку може набрати медичний працівник – 90 балів.