14.02.2019 — 15:20
Інвестиційні можливості Хмельниччини. Investment opportunities of Khmelnytskyi region

ІІІ Міжнародний економічний форум

«Інвестиційні можливості Хмельниччини»

Запрошуємо до участі у ІІІ Міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини», який відбудеться 14-15 березня 2019 року.

Місце проведення: Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького (м. Хмельницький, вул. Соборна, 60).

Мета Форуму: створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку, формування позитивного іміджу області та популяризація інвестиційних можливостей серед потенційних інвесторів.

Організатори Форуму: Хмельницька обласна рада; Хмельницька обласна державна адміністрація; Хмельницька торгово-промислова палата.

Учасники Форуму: члени Уряду, представники міністерств та відомств, іноземних дипломатичних установ та торговельно-економічних місій в Україні, делегації регіонів України та країн, з якими укладено угоди про співробітництво, представники вітчизняних та іноземних ділових кіл, консалтингових та інвестиційних компаній і фондів, банківських установ.

Форум проводиться відповідно до Програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 02.03.2011 р. № 42-3/2011.

 Програма ІІІ Міжнародного економічного форуму «Інвестиційні можливості Хмельниччини»

Заявка щодо участі у ІІІ Міжнародному економічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини»

За додатковою інформацією щодо участі у ІІІ Міжнародному економічному форумі звертатися за телефонами: 0382 764792
або 0382 765097 та/або на електронну адресу:
khm_econ@adm-km.gov.ua

ІІІ International economic forum

Investment opportunities of Khmelnytskyi region

We are pleased to invite you to participate in the ІІІ International Economic Forum “Investment opportunities of Khmelnytskyi region”, held on March 14th to 15th, 2019.

The forum venue is Khmelnytskyi Academic Music and Drama Theater named after Mykhailo Starytskyi (Khmelnytskyi city, str. Soborna, 60).

The purpose of the forum is to create favorable conditions for attraction of investments in the region’s economy, formation of a positive image of the region and its popularization among potential investors.

Forum organizers are: Khmelnytskyi regional council; Khmelnytskyi regional state administration; Khmelnytskyi Chamber of Commerce and Industry.

Participants of the forum: representatives of the Government, ministries and departments, foreign diplomatic missions, trade and economic missions in Ukraine, delegations of regions of countries with which cooperation agreements are concluded, senior officials of regions of Ukraine, representatives of domestic and foreign business circles, consulting and investment companies and funds, banking institutions.

The Forum is conducted in accordance with the Program of attraction of investments in the economy of Khmelnytskyi region for 2011-2020, which was approved by the decision of the regional council from 02.03.2011, № 42-3 / 2011.

 Agenda of the ІІІ International Economic Forum “Investment opportunities of Khmelnytskyi region”

Application for participation in the ІІІ International Economic Forum “Investment opportunities of Khmelnytskyi region”

For additional information on the participation in ІІІ International Economic Forum call: +38 (0382) 76-47-92 або +38 (0382) 76-50-97 or write on the e-mail: khm_econ@adm-km.gov.ua.