10.09.2021 — 12:17

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 10.09.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 887,3 млн грн, що становить 102,2% до показників, затверджених обласною радою на січень – вересень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 1 287,8 млн грн або 98,9 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень – 443,7 млн грн або 95,7% до плану на січень – вересень, з них:

– освітньої субвенції – 219,3 млн грн;

– додаткової дотації – 169,8 млн грн;

¬- базової дотації – 54,6 млн грн;

– інших субвенцій – 844,1 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.