31.03.2021 — 11:38
Сільське господарство Хмельницької області

Рослинництво

Загальна посівна площа у 2020 році по всіх категоріях господарств області склала 1 млн 1197 тис га, що на 22 тис га більше в порівнянні з 2019 роком. Зернові культури в структурі  посівних площ  були  розміщені на  площі понад 615  тис га, а площа технічних культур становила 401 тис га. Питома вага цих культур становила 51 і 34% відповідно. На значну кількість були збільшені посіви кукурудзи (+ 77 тис га) та соняшника (+ 29 тис га).

При вирощуванні сільськогосподарських культур урожаю поточного року на площі понад 550 тис га застосовано нові енергозберігаючі технології обробітку ґрунту та посіву.      

Відповідно до фітосанітарного стану посівів, проводилися заходи боротьби із шкідниками, хворобами та бур’янами всіх сільськогосподарських культур.

За підсумками 2020 року згідно статистичної звітності намолочено 4,0 млн тонн зерна у заліковій вазі, що на 200 тис тонн більше показників попереднього  року. Середня урожайність зернових складає 64,9 ц/га, що є третім показником в Україні. Агроформування 19 районів отримали валовий збір зерна понад 100 тис тонн, а в 6 районах цей показник перевищує 200 тис тонн. Найвищий рівень урожайності зерна –  понад 80 ц/га – отримали у господарствах Чемеровецького і Шепетівського районів.

Завершено збирання цукрових буряків. Отримано вал цукросировини майже 1,0 млн тонн при середній урожайності 404 ц/га. Вироблено 110 тис тонн цукру, самозабезпеченість у цьому виді продукту становить 220 відсотків.

Валове виробництво сої у 2020 році склало 324 тис тонн при урожайності по області 24,2 ц/га, соняшнику зібрали близько 570 тис тонн при урожайності 32,4 ц/га., показники урожайності цих культур одні з найкращих в Україні.

В області у 2020 році вироблено 1,3 млн тонн картоплі і 220 тис тонн овочів. Середня урожайність цих культур становить 193 ц/га і 199 ц/га відповідно.

Слід відмітити, що вагома частина врожаю 2021 року закладена ще з осені.  Озимі  зернові культури посіяні на площі 207 тис га   (- 29 тис га до попередніх показників). Крім того, озимий ріпак займає – 75 тис га площ, що на 2,5 тис га більше ніж торік. За даними останніх обстежень 99% посівів озимих зернових та ріпаку перебувають у доброму та задовільному стані.

Згідно прогнозу весною  2021 року агроформуванням всіх форм власності необхідно засіяти близько 870 тис га  ярини, із них біля 380 тис га  планується засіяти зерновими культурами, більше 22 тис га – цукровими буряками, 150 тис га відводиться під сою, близько 180 тис га – під соняшник. Крім того, близько 15 тис га буде відведено під вирощування таких нішевих (малопоширених) культур, як льон, цикорій, розторопша, тощо. Вся посівна площа очікується в межах 1 млн 200 тис га, що на 3 тис га більше попереднього року.

На даний час сільськогосподарські підприємства  формують матеріально – технічну базу для організованого проведення комплексу весняно-польових робіт у визначених обсягах та у стислі строки.

У 2020 році за оренду земельних часток (паїв) по області нараховано близько 2,8 млрд грн орендної плати, що на 240 млн. грн. більше ніж торік. Розмір орендної сплати становить 10,5% до вартості землі (у 2019 році становив 9,9%). 

Тваринництво

Тваринництво – це комплекс взаємопов’язаних галузей сільського господарства. Воно забезпечує населення найбільш цінними продуктами харчування. Галузь визначається не тільки високою часткою у виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку,  створення робочих місць, розвитком соціальної сфери, переробну та харчову промисловість. Найбільш поширеними напрямами спеціалізації тваринницьких господарств в області в даний час є:

молочне скотарство,

свинарство,

птахівництво.

В області по всіх категоріях господарств утримується 219,3 тис голів великої рогатої худоби, в тому числі  123,4 тис голів корів, 324,9 тис голів свиней, 33,2 тис гол овець і кіз та 6,6 млн голів птиці. В порівняні до відповідного періоду минулого року чисельність поголів’я молодняку великої рогатої худоби збільшено на 1,2 тис голів, однак поголів’я корів зменшилась на 3,2 тис голів, поголів’я птиці на  1,5 млн голів, збільшено чисельність свиней на 12,7 тис голів, овець на 6,7 тис голів.

За чисельністю поголів’я область в державі займає:

ВРХ – 1 місце,

корів – 1 місце,

свиней – 7 місце,

овець та кіз – 12 місце,

птиці – 10 місце.

За 2020 рік  реалізовано 90,7 тис тонн м’яса в живій вазі, вироблено 651,5 тис тонн молока та 973 млн штук яєць. В порівняні з 2019 роком виробництво молока зросло на 2,5%, однак виробництво яйця курячого зменшено на 5,3%, реалізацію м’яса на 9,2%.

За обсягами  виробництва область в Україні займає:

молока ІІІ- місце,

з реалізації м’яса – 10 місце,

з виробництва яйця ІІ місце.

Частка виробництва тваринницької продукції  за категоріями господарств, %

Харчова та переробна промисловість

Індекс промислової продукції за 2020 рік становив – 98%, переробної – 89,7% з неї виробництва харчових продуктів та напоїв – 82,6%.

Досягнуто збільшення у виробництві з деревини на 29%, у добувній промисловості на 64,7%, постачання електроенергії на 16,8%.

Позитивна динаміка з початку року спостерігалася у виробництві виробів ковбасних на 24,4%, сирів свіжих  на 43%, молока і вершків коагульованих, йогуртів, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів на 19,2%, білизни постільної  на 51%, виробництво гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини на 63%, виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих на 51,8%, виробництво етикеток з паперу чи картону майже в 2 рази, мішків та пакетів з полімерів етилену на 4,7%, виробництво електроенергії на 44,7% та виробництво меблів в загальному на 55%.

У переробній промисловості у 2020 році виробництво продукції зменшилось на 11,3%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 7,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 31,8%, машинобудуванні – на 15,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,4%.

У переробній промисловості спад пояснюється тим, що значна частина підприємств під час пандемії зменшила обсяги виробництва або взагалі призупинила його, через втрату ринків збуту, недостатню кількість кваліфікованих працівників внаслідок відтоку робочої сили за кордон, відсутністю замовлень на державних підприємствах в тому числі оборонного значення.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2020 рік становив 47,2 млрд грн, що на 9% більше ніж за відповідний період минулого року. В обсязі реалізації основну частку становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 31,5%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 26%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 18,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 6,2%.

Харчовою промисловістю за 2020 рік реалізовано харчових продуктів та напоїв на суму 12,2 млрд гривень, що залишилося на рівні минулорічного показника і складає 26% в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області.

У 2020 році скоротилося виробництво борошна та хлібобулочних виробів на 8,3 і 11,2% по причині зменшення споживання хліба та хлібобулочних виробів у 3 рази.

Також зменшилося виробництво м’яса яловичини та свинини. Причина – зменшено поголів’я сільськогосподарських тварин та його збитковість (19%).

У області  в поточному році вироблено 110 тис тонн цукру, що майже в 2 рази менше до минулого року, по причині зменшення посівних площ цукрового буряка на 17% та урожайності. Потреби області у цукрі становлять 90 тис тонн / рік.

Економіка

Обсяг валової продукції сільського господарства області в 2020 році, за попередніми даними становив 34198,4 млн грн, що на 4,8 відсотка менше ніж у минулому році, та складає в середньому 21810,2 тис грн на кожних 100 га сільськогосподарських угідь. У 2020 році частка продукції рослинництва в загальному обсязі сільськогосподарського виробництва склала 81,2 відсотка. Порівняно з 2019 роком у даній галузі відбулось зменшення обсягів виробництва на 5,2 відсотка, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 8 відсотків. Сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 70,7 відсотка усієї продукції рослинництва. В господарствах населення обсяг виробництва продукції рослинництва зріс на 5,8 відсотка.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства на одну особу за 2020 рік становить 27495 грн, що на 1025 грн (4,6 відсотка) менше ніж у 2019 році.

За 2020 рік середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника сільського господарства, мисливства та рибальства зросла на 12 відсотків і становила 10 370 гривень.

Розвиток підприємництва

За попередніми даними, у 2020 році обсяг капітальних інвестицій у виробництво продукції сільського господарства області склав 2,1 млрд гривень. Це на 13,2 відсотка менше показника 2019 року.

У галузях промисловості даний показник відповідно до 2019 року зменшився на 16 відсотків та склав 3,1 млрд гривень.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств,  проте, за рахунок реалізації у 2020 році державних програм в агропромисловий комплекс області було спрямовано кошти у сумі 207,8 млн грн., зокрема:

часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 58,8 млн грн;

відсотки за користування кредитами – 51,8 млн грн;

за утримання корів молочного напряму продуктивності – 2,04 млн грн;

надання субсидій фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь – 3,2 млн грн;

надання кредитів на поворотній основі та конкурсних засадах – 2,7 млн грн;

спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї – 13,3 млн грн;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів – 46,1 млн грн;

часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів – 17,3 млн грн;

часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна – 4,2 млн грн;

відшкодування вартості за лінії, техніку, обладнання та будівництво об’єктів – 1,4 млн грн;

відшкодування вартості придбаного садивного матеріалу та спорудження шпалери – 6,9 млн грн.

З обласного бюджету на покращення матеріально-технічної бази малих суб’єктів господарювання спрямовано 855,0 тис гривень.

В результаті у 2020 році  прийнято в експлуатацію приміщення молочно-товарних ферм в ТОВ «НВА «Перлина Поділля» (II черга) та ТОВ «Агро Еко Мілк» з плановою потужністю відповідно 420 і 400 корів, що дасть можливість збільшити в загальному в рік 5,8 тис тонн молока. Приміщення для утримання овець  в ТОВ «Агро Модуль Груп» та ТОВ «Шепарт Поділля» з загальною плановою потужністю до 15 тис голів овець на рік. Введено в дію  приміщення пташника в ПФГ «Колос» та ТОВ «Ситний двір» плановою потужністю відповідно 100 і 250 тис курчат-бройлерів, що дасть можливість збільшити  в загальному м’яса птиці майже 5,0 тис тонн  на рік.

Підприємствами промисловості у звітному періоді реалізовано 11 інвестиційних проекти, найбільші з них: будівництво двох елеваторів ПП «Аграрна компанія 2004» та компанією «Епіцент Агро» загальною проєктною потужністю 308,0 тис тонн зерна; будівництво III черги біогазової установки по виробництву електроенергії з біогазу ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія»; реконструкцію приміщення для переробки плодоовочевої продукції в ТОВ «Ярмолинецький консервний завод». В новому приміщенні планується здійснювати консервування овочів, фруктів та грибів до 150 тонн/місяць або 300 умовних банок.

З метою самозайнятості населення, за підтримки певних проєктів на початок 2021 року в області зареєстровано  та здійснюють діяльність 53 фермерських господарства, у тому числі 20 сімейних фермерських господарств, 13 з яких  займаються розведенням ВРХ молочних порід, 4 здійснюють діяльність  з вирощування зернових культур, розведення  свиней, овець та інших тварин (бджіл), 2 займаються вирощуванням ягід, горіхів та інших плодових дерев та 1 – виробництвом виноградних вин.

Для надання послуг особистим селянським господарствам в області станом на 01 січня 2021 року створено та функціонує 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з них: молочарського напрямку – 5, по наданню послуг – 5, із заготівлі та переробки продукції бджільництва –  2, ягідного напрямку – 1 та 2 – інших напрямків діяльності.

З метою створення кооперативної моделі реалізації сільськогосподарської продукції з територіальної громади в місті Хмельницькому, шляхом впровадження додаткових сервісів у комунікації між виробником і споживачем продукції та налагодження між ними ефективної логістичної системи доставки товарів Красилівською міською територіальною громадою впроваджується проєкт секторальної підтримки «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межах Хмельницького регіону».