Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

10.10.2019 — 14:26
Події

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у серпні 2019 року

 

У серпні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 135,5 млн.грн (117,6% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 73,7 млн.грн.

На кінець серпня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 378,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 132,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 80,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 94,6 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в серпні 2019р. становили 639,7 грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–серпні 2019 року

 

У січні–серпні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,9 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 68,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,1% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,5% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 29,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2019р. становив 22,8 тис.грн.

В області 34,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,8% – Кам’янець-Подільського району, 11,4% – м.Нетішина.

 

 

Перший заступник начальника   Л. ПАСТУХОВА

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–липні 2019 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2019р. становила 1259590 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 5115 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5991 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 876 осіб.

Протягом січня–липня 2019р. на Хмельниччині народилось 5772 немовляти, зареєстровано 11763 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,7%), третє – зовнішні причини смерті (4,3%).

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–cерпні 2019 року

 

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1990,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 109,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,6 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 6,5% та 10,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 49,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,3%, Хмельницького району – 8,8%, м. Кам’янця-Подільського – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 27,6% та 5,1% відповідно.

Про надання населенню Хмельницької області субсидій

у січні–серпні 2019 року

 

У серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 97,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. збільшився порівняно з серпнем 2018р. у 1,6 раза  і становив 117,5 грн.

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії 118,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 66,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 52,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 13,9%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–серпні 2019р. становила 36,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 32,7 млн.грн.

У січні–серпні 2019р. 16,7 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,7%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 3,1% і становив 2654,5 грн. У січні–серпні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 47,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 62,7 млн.грн.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–серпні 2019 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2019р. у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2018р. збільшився на 2,9%.

У переробній промисловості в січні–серпні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, машинобудуванні – на 17,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 10,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 6,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 71,6%.

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–серпні 2019 року

 

 

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 108,2%, у господарствах населення – 94,4%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 359,8 тис.га, що на 4,9% більше, ніж на початок вересня 2018р. Виробництво зерна становило 1912,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,9% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 53,2 ц зерна (на 3,9% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 71,8 тис.га (на 12,5% більше, ніж на 1 вересня 2018р.), валовий збір становив 234,9 тис.т (на 12,6% більше) при середній урожайності 32,7 ц з 1 га (на рівні минулого року).

Усіма категоріями господарств накопано 1037,8 тис.т картоплі (81,2% до обсягів на 1 вересня 2018р.); зібрано 180,0 тис.т (126,6%) культур овочевих, 78,5 тис.т (84,1%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у січні–серпні 2018р., вироблено 446,0 тис.т молока (на 2,4% більше) та 705,9 млн.шт яєць (на 6,2% більше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 238,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 128,4 тис. корів, свиней – 321,6 тис., овець та кіз – 32,5 тис., птиці свійської – 8,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2018р. зменшилась на 3,2%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 2,9%, овець та кіз – на 3,0%, птиці – на 7,0%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшився на 17,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,5%, продукції тваринництва – на 8,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. знизились на 2,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,1%, продукції тваринництва – на 0,2%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 971,4 тис.т зерна, у т.ч. 718,3 тис.т пшениці, 24,5 тис.т кукурудзи, 205,9 тис.т ячменю, 7,7 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,1 тис.т.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–серпні 2019 року

 

 

У січні–серпні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1038,6 млн.ткм, що на 4,5% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 5389,6 тис.т вантажів, що на 3,3% більше обсягу січня–серпня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 642,7 млн.пас.км, що становить 94,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 40,1 млн. пасажирів, що на 9,8% менше, ніж у січні–серпні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 26,1 млн. пасажирів (на 1,8% менше обсягу січня–серпня 2018р.).

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–серпні 2019 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2019р. становив 15047,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 0,7%, порівняно з серпнем 2018р. – на 8,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2019р. становив 8608,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–серпня 2018р. У серпні 2019р. його обсяг становив 1209,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2018р. збільшився на 10,3%, проти липня 2019р. – на 0,7%.

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–липні 2019 року

 

У січні–липні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 67,3% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 30,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–липень 2019р. становив 20,1 тис.грн.

В області 34,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,6% – Кам’янець-Подільського району, 11,3% – м.Нетішина.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у липні 2019 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2019р. становила 9069 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 17,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (15907 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14077 грн), промисловості (10733 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (10216 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (9746 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15985 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,3–71,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2019р. збільшилась порівняно з червнем 2019р. на 1,2%, відносно липня 2018р. – на 11,1%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 серпня 2019 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2019р. становила 5,6 млн.грн (на 21,1% менше, ніж на 1 липня 2019р.) або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 82,7% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 6,6% – на економічно активних підприємствах та 10,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (62,5%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 29 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 12721 грн, що на 40,3% більше, ніж середня заробітна плата за липень 2019р.

 

Житлове будівництво в Хмельницькій області

у січні–червні 2019 року

 

У січні–червні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 136,6 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 42,0% більше, ніж у січні–червні 2018р. Із загального обсягу 61,9% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 38,1% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію 1358 квартир. Середній розмір квартири становив 100,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 154,2 м2, у міських поселеннях – 91,2 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 61,3 тис.м2 загальної площі, або 44,9% загального обсягу.

Крім того, у січні–червні п.р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 22,0 тис.м2, що в 2,9 раза більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у липні 2019 року

 

У липні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 191,5 млн.грн (у 1,7 раза більше нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 84,0 млн.грн.

На кінець липня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 395,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 142,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 78,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 43,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 97,6 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в липні 2019р. становили 634,4 грн.

 

 

Прямі інвестиції Хмельницької області

в січні–червні 2019 року

 

У січні–червні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 364,0 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–червні 2018р. – 208,2 тис.дол.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2019р. становив 200,5 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 158,3 дол.

Інвестиції надійшли з 37 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 189,3 млн.дол. (94,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,2 млн.дол. (5,6%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (68,0%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 23,3% припадає на країни-інвестори: Кіпр, Польщу, Німеччину, Ізраїль.

На підприємствах промисловості зосереджено 157,9 млн.дол. (78,8% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 157,7 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 24,2 млн.дол. (12,1%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 9,1 млн.дол. (4,5%), сільського, лісового та рибного господарств – 7,1 млн.дол. (3,6%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Обсяг реалізованих послуг Хмельницької області

у ІІ кварталі 2019 року

 

У ІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1263,9 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 44,6% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 15,0% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 13,1% – на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,5% загального обсягу реалізованих послуг.

Використання палива в Хмельницькій області

в липні 2019 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в липні 2019р. було використано вугілля кам’яного 42,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 17,0 тис.т, газу природного – 16,6 млн.м3, бензину моторного – 1,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,2 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС палива дизельного становив 3,0 тис.т, бензину моторного – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,7 тис.т.

Порівняно з липнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 1,7 раза, мазутів паливних важких – на 35,7%, газойлів (палива дизельного) – на 7,4%, бензину моторного – на 2,4%. Разом з тим обсяги використання пропану і бутану скраплених зменшились на 3,0%, газу природного – на 1,6%.

Станом на 1 серпня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 172,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,4 тис.т, бензину моторного – 3,9 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.

 

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області

у січні–червні 2019 року

 

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4238,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 7,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,0%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,6%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (42,5%), сільського, лісового та рибного господарств (25,9%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2018р. зменшилися на 24,3%.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–липні 2019 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2019р. у порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 85,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2018р. збільшився на 1,2%.

У переробній промисловості в січні–липні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,5 раза, машинобудуванні – на 18,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 0,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 74,1%.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січні–липні 2019 року

 

У січні–липні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1646,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 116,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,7 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 4,5% та 2,0% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,9% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,8%, Хмельницького району – 8,3%, м. Кам’янця-Подільського – 5,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 68,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 26,4% та 5,0% відповідно.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–липні 2019 року

 

У січні–липні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 895,2  млн.ткм, що на 5,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р.

Перевезено 4640,3 тис.т вантажів, що на 6,2% більше обсягу січня–липня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 564,7 млн.пас.км, що становить 94,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 58,4 млн. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у січні–липні 2018р.

 

Про надання населенню Хмельницької області субсидій

у січні–липні 2019 року

 

У липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 90,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. збільшився порівняно з липнем 2018р. у 1,9 раза  і становив 94,8 грн.

У січні–липні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 44,0 тис. домогосподарств, що в 3,1 раза менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 52,2% таких звернень, у сільській місцевості – 47,8%. У січні–липні 2019р. призначено субсидії 113,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 62,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 51,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,1%.

 

У січні–липні 2019р. 16,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,8 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 14,4 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,9%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. зменшився порівняно з липнем 2018р. на 7,3% і становив 2626,7 грн. У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 46,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 55,2 млн.грн.

 

 

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–липні 2019 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2019р. становив 13157,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 8,4%, порівняно з липнем 2018р. – на 16,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2019р. становив 7527,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,9% більше від обсягу січня–липня 2018р. У липні 2019р. його обсяг становив 1203,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2018р. збільшився на 18,1%, проти червня 2019р. – на 8,4%.

 

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Самооцінка домогосподарствами Хмельницької області

 рівня свого матеріального добробуту

 

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Крім того, було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом 2019 року та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, 57% домогосподарств області повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, 40% домогосподарств, а двом родинам із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти також могли дозволити собі лише дві родини із ста.

Неспроможність наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, майже дві третини домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, кожна третя  родина хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Жоден із опитаних заможним або ж представником середнього класу себе не вважав.

Більше половини домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2018 року. У кожному третьому домогосподарстві – добробут погіршився, і лише в дев’яти із ста – відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Аналіз відповідей щодо напрямку змін добробуту населення в наступному році показав, що більшість наших краян налаштовані скоріше песимістично. Так, три з п’яти з них в недалекому майбутньому взагалі не сподіваються на будь-які зміни, понад чверть – очікують на подальше погіршення. Водночас у кожному десятому домогосподарстві області сподіваються на покращення свого матеріального стану.

Очікування стосовно перспектив розвитку економіки України в 2019 році також були не дуже оптимістичними. Лише в кожній п’ятій родині Хмельниччини сподівалися на певне покращення. Третина родин вважали, що  рік буде несприятливим, майже половина опитаних не очікували ніяких змін.

Оцінюючи життєві пріоритети переважна більшість респондентів повідомили, що найбільшою цінністю в житті вони вважають здоров’я. На друге місце поставили сім’ю та дітей, на третє – матеріальний добробут, на четверте – впевненість у завтрашньому дні. Робота, кар’єра, освіта, друзі, спілкування щодалі набувають все меншу значимість.

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–червні 2019 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2019р. становила 1259885 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 4820 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5337 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 517 осіб.

Протягом січня–червня 2019р. на Хмельниччині народилось 4845 немовлят, зареєстровано 10182 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,6%), друге – новоутворення (11,3%), третє – хвороби органів травлення (4,2%).

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–липні 2019 року

 

 

У січні–липні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 110,2%, у т.ч. у підприємствах – 118,6%, у господарствах населення – 100,1%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 195,6 тис.га, що на 34,2% більше, ніж на початок серпня 2018р. Виробництво зерна становило 1043,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 34,2% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 69,8 тис.га (на 20,3% більше, ніж на 1 серпня 2018р.), валовий збір становив 226,4 тис.т (на 17,5% більше).

 

Усіма категоріями господарств накопано 105,9 тис.т картоплі (88,7% до обсягів на 1 серпня 2018р.); зібрано 58,4 тис.т (105,5%) культур овочевих, 22,4 тис.т (60,9%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 50,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,0% більше, ніж у січні–липні 2018р., вироблено 383,5 тис.т молока (на 2,7% більше) та 624,5 млн.шт яєць (на 8,2% більше).

За розрахунками, на 1 серпня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 239,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,2 тис. корів, свиней – 323,1 тис., овець та кіз – 33,4 тис., птиці свійської – 8,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 серпня 2018р. зменшилась на 3,4%, у т.ч. корів – на 2,7%, свиней – на 3,9%, овець та кіз – на 0,6%, птиці – на 7,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. збільшився на 17,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,1%, продукції тваринництва – на 9,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–липень 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. знизились на 1,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,8%, продукції тваринництва – на 0,5%. У липні 2019р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизились на  6,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,3%, продукції тваринництва – зросли на 0,6%.

На 1 серпня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 750,0 тис.т зерна (на 30,0% більше, ніж на 1 серпня 2018р.), у т.ч. 546,9 тис.т пшениці, 28,8 тис.т кукурудзи, 126,1 тис.т ячменю, 5,2 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 404,7 тис.т зерна (у 1,5 раза більше), у т.ч. 280,9 тис.т пшениці, 23,5 тис.т кукурудзи, 57,5 тис.т ячменю, 4,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 345,3 тис.т зерна (на 13,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,7 тис.т, що в 3,5 раза більше, ніж на 1 серпня 2018р.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в липні 2019 року

 

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в липні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,8% та 99,4% відповідно, з початку року – 102,5% та 103,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в липні знизились на 0,1%. Найбільше (на 14,5%) подешевшали овочі, на 0,9–0,3% – молоко, сири, продукти переробки зернових, морозиво. З продуктів переробки зернових на 3,2–1,4% зменшились ціни на крупи ячні, гречані, манні, пшоно, навпаки, додали в ціні вівсяні пластівці (1,9%) та пшеничне борошно (1,3%). Підвищення цін на 2,8–0,7% відбулось на цукор, макаронні вироби, сіль, хліб, рис, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби,  безалкогольні напої, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,9%.

Через сезонні знижки і розпродаж одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема,  одяг – на 2,9%, взуття – на 2,8%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,9% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 10,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 0,8%, зокрема, на послуги санаторно-курортних установ – на 5,0%, консультативні послуги – на 2,8%, послуги лікарень – на 2,1%, фармацевтичну продукцію – на 0,7%.

На зниження цін на транспорт загалом (на 0,7%) вплинуло здешевлення палива та мастил (на 3,4%) та автомобілів (на 1,3%). Водночас подорожчали обслуговування та ремонт власних транспортних засобів (на 8,5%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті (на 3,8%), зокрема, у приміському поїзді – на 21,7%, міжміському – на 2,2%.

Подешевшали товари та послуги у сфері відпочинку та культури (на 0,6%), зв’язку (на 0,3%), зазнали підвищення ціни на послуги ресторанів та готелів (на 0,6%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 0,3%).

в січні–травні 2019 року

 

У січні–травні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 622,9 млн.ткм, що на 6,2% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 3304,6 тис.т вантажів, що на 13,5% більше обсягу січня–травня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 404,9 млн.пас.км, що становить 92,6% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 42,2 млн. пасажирів, що на 8,3% менше, ніж у січні–травні 2018р.

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–травні 2019 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–травні 2019р. становив 9105,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в травні п.р. порівняно з квітнем збільшився на 4,6%, порівняно з травнем 2018р. – на 10,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–травні 2019р. становив 5209,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня–травня 2018р. У травні 2019р. його обсяг становив 1081,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти травня 2018р. збільшився на 12,4%, проти квітня 2019р. – на 4,6%.

 

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області

у І кварталі 2019 року

 

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше1 в І кварталі 2019 р. становила 521,0 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 510,7 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила по 55,8 тис. осіб.

У І кварталі 2019 р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,1%, а серед населення віком 15–70 років – 55,1%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 9,7%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,8%.

 

 

Використання палива в Хмельницькій області

в травні 2019 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в травні 2019р. було використано вугілля кам’яного 35,6 тис.т, газу природного – 19,2 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 12,6 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,1 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, палива дизельного – 2,5 тис.т.

Порівняно з травнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 34,9%, газу природного – на 3,0%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 13,0%, пропану і бутану скраплених – на 7,1%, мазутів паливних важких – на 4,8%, газойлів (палива дизельного) – на 2,0%.

Станом на 1 червня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 143,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,6 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,9 тис.т.

 

Про надання населенню Хмельницької області субсидій

у січні–травні 2019 року

 

У травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 19,8 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні 2019р. зменшився порівняно з травнем 2018р на 34,0%  і становив 147,7 грн.

У січні–травні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 29,7 тис. домогосподарств, що в 2,2 раза менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 48,0% таких звернень, у сільській місцевості – 52,0%. У січні–травні 2019р. призначено субсидії 44,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 21,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 22,9 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 14,6%.

 

У січні–травні 2019р. 14,5 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,7 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 12,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 39,0%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні 2019р. зменшився порівняно з травнем 2018р. на 2,3% і становив 2815,1 грн. У січні–травні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 38,1 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 40,5 млн.грн.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–травні 2019 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–травня 2019р. у порівнянні з січнем–травнем 2018р. становив 87,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–травня 2018р. збільшився на 2,5%.

У переробній промисловості в січні–травні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,6 раза, машинобудуванні – на 17,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 16,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,8%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 7,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–травнем 2018р. становив 80,4%.

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в квітні 2019 року

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9% та 101,0% відповідно, з початку року – 102,9% та 103,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в квітні порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,1%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі, зокрема, білокачанна капуста – на 40,0%, ріпчаста цибуля – на 29,2%, морква – на 9,8%, буряк – на 7,5%. На 3,5–0,7% підвищились ціни на свинину, рибу та продукти з риби, масло, хліб, яловичину, рис, сири, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої. Водночас на 14,4% подешевшали яйця, на 1,7–0,3% – соняшникова олія, молоко, сметана, цукор, кисломолочна продукція, сало, макаронні вироби, м’ясо птиці, продукти переробки зернових. З продуктів переробки зернових відчутно (на 9,1%) зросли ціни на пшоно, навпаки, їх зниження (на 2,1%) спостерігалось на крупи гречані та ячні.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,6%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок збільшення плати за товари та послуги з утримання та ремонту житла на 1,1%, оренду житла – на 0,7%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,2%, а саме: скрапленого газу – на 21,3%, бензину – на 2,1—1,9%. Крім того, на 0,8% збільшилась плата за проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,1% через підвищення абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 3,1%.

Серед інших товарів та послуг на 1,1–0,5% збільшились ціни на одяг і взуття, послуги ресторанів та готелів, у сфері охорони здоров’я. Подешевшали на 0,1% предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, з них: електрочайники – на 2,7%, меблі та предмети обстановки – на 1,8%, холодильники та пральні машини – на 0,7%.

 

Розповсюдженість тютюнопаління

серед населення  Хмельницької області

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

 

Ще в травні 2012 року Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)”. Даним нормативним актом введено додаткові обмеження щодо місць, призначених для тютюнопаління, та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень і досі є неоднозначним, оскільки частка курців, як у цілому по країні, так і на Хмельниччині, зокрема, все ще залишається вагомою.

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен шостий мешканець нашої області у віці старше 12 років. Серед них 40% мають “стаж” паління понад 20 років, більше третини – курять від 11 до 20 років, майже чверть – від року до 10. Більше половини курців спалюють за добу по 16 сигарет і більше. Третині курців пачки сигарет вистачає на декілька днів.

Серед лідерів тютюнопаління в Україні опинилася Дніпропетровська область, де пристрасть до тютюнових виробів мають понад чверть мешканців вищевказаного віку. Водночас найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну можна вважати мешканців Закарпаття та Івано-Франківщини, де курить 13% населення.

Як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки ж коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом сигарет? Як показали останні результати обстеження, в нашій області сільська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачала 103 грн, значно більше міська – 180 грн. Цікаво, що сума коштів середньостатистичної родини Хмельниччини на тютюн та алкоголь лише на 17 грн менша середньомісячних витрат домогосподарств на охорону здоров’я та дещо перевищує середньомісячні витрати на освіту та відпочинок і культуру.

Таким чином, як засвідчило відповідне спостереження, на шкоду здоров’ю ми свідомо витрачаємо майже стільки ж коштів, скільки на його підтримку і більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?

  

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–лютому 2019 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2019р. становила 1262,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 1790 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1982 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 192 особи.

Протягом січня–лютого 2019р. на Хмельниччині народилось 1691 немовля, зареєстровано 3673 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,4%), друге – новоутворення (11,3%), третє – хвороби органів дихання (3,9%).

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–квітні 2019 року

У січні–квітні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 480,0 млн.ткм, що на 6,0% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 2625,4 тис.т вантажів, що на 20,2% більше обсягу січня–квітня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 318,0 млн.пас.км, що становить 91,7% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 33,0 млн. пасажирів, що на 9,5% менше, ніж у січні–квітні 2018р.

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в січні–березні 2019 року

 У січні–березні 2019р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 1,2 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 7,9% менше, ніж у січні–березні 2018р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 27,3%, свиней – 71,5%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої маси великої рогатої худоби становила 25960,8 грн (у січні–березні 2018р. – 29365,9 грн), свиней – 34177,5 грн (37384,6 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 0,8 тис.т власно вирощених тварин (на 37,1% більше, ніж за відповідний період 2018р.).

За січень–березень 2019р. переробними підприємствами області куплено 33,3 тис.т молока (на 3,5% більше, ніж за січень–березень 2018р.), у т.ч. у підприємств – 12,8 тис.т (на 7,0% менше), у населення – 20,5 тис.т (на 11,5% більше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (84,5%), у населення – молоко другого ґатунку (96,6%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–березні 2019р. становила 6342,4 грн проти 6421,1 грн у січні–березні 2018р.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січніберезні 2019 року

У січні–березні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 421,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 129,0%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,9 раза та нежитлових будівель на 48,7%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 14,0%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 55,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 20,6%, м. Кам’янця-Подільського – 7,4%, Хмельницького району – 6,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 72,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 19,3% та 7,9% відповідно.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–березні 2019 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2019р. у порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 82,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2018р. збільшився на 20,1%.

У переробній промисловості в січні–березні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 15,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,8 раза, машинобудуванні – на 25,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 23,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 17,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 75,4%.

 

Про надання населенню Хмельницької області субсидій

у січні–березні 2019 року

 

 У березні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 164,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019р. збільшився порівняно з березнем 2018р. в 1,5 раза і становив 712,6 грн.

У січні–березні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 22,5 тис. домогосподарств, що на 14,1% менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 42,9% таких звернень, у сільській місцевості – 57,1%. У січні–березні 2019р. призначено субсидії 29,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 15,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 0,8%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–березні 2019р. становила 26,6 млн.грн (у міських поселеннях – 14,3 млн.грн, у сільській місцевості – 12,3 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 26,2 млн.грн (у міських поселеннях – 17,5 млн.грн, у сільській місцевості – 8,7 млн.грн).

 

У січні–березні 2019р. 7304 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1193 домогосподарствам, у сільській місцевості – 6111. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 47,1%. За січень–березень 2019р. сума призначених субсидій становила  20,6 млн.грн  (у міських поселеннях – 4,2 млн.грн, у сільській місцевості – 16,4 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 41,0 млн.грн (у міських поселеннях – 6,7 млн.грн, у сільській місцевості – 34,3 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019р. зменшився порівняно з березнем 2018р. на 7,1% і становив 2788,2 грн. У січні–березні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4,9 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 24,5 млн.грн.

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–березні 2019 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2019р. становив 5099,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим збільшився на 11,0%, порівняно з березнем 2018р. – на 10,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2019р. становив 2917,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня–березня 2018р. У березні 2019р. його обсяг становив 1026,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2018р. збільшився на 12,2%, проти лютого 2019р. – на 11,0%.

 

Використання палива в Хмельницькій області

в березні 2019 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2019р. було використано газу природного 77,8 млн.м3, вугілля кам’яного – 15,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 12,5 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,0 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з березнем 2018р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) в 1,7 раза, вугілля кам’яного – на 43,0%, бензину моторного – на 8,8%, пропану і бутану скраплених – на 6,2%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились в 1,7 раза.

Станом на 1 квітня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 84,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,0 тис.т.

 

 

 

Про основні показники Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по Хмельницькій області

на 1 квітня 2019 року

Станом на 1 квітня 2019р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,4 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (23 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,7 тис. (26% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%) та органи влади, організації (установи, заклади) – 4,0 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 905 іноземних засновників із 74 країни світу. Вагома кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11% , Кіпру та Туреччини–  по 8% .

За січень–березень 2019р. в ЄДРПОУ області взято на облік 290 юридичних осіб (1% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (58% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сільському, лісовому та рибному господарстві (14%), будівництві та сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (по 12%), оптовій та роздрібній торгівлі (11%). Із створених за цей період юридичних осіб 50% становили господарські товариства, 14% – об’єднання громадян, 11% – приватні підприємства.

Разом з тим, у січні–березні 2019р. знято з обліку в ЄДРПОУ 255 юридичних осіб, з них найбільше – у м.Хмельницькому (65% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 45% становили підприємства та господарські товариства.

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в березні 2019 року

 

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,0% та 102,4% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в березні зросли на 0,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 4,2% та 3,5% відповідно). Серед овочевої продукції суттєвого підвищення зазнали ціни на капусту – на 35,8%, навпаки, дешевшою на 6,9% стала ріпчаста цибуля. На 1,6–0,4% збільшились ціни на рибу та продукти з риби, цукор, м’ясо птиці, хліб, кондитерські вироби з цукру та борошна, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, вершкове масло. Водночас на 5,7–0,4% подешевшали яйця, молоко, рис, свинина, сметана, соняшникова олія, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подорожчали на 10,2%, зокрема, одяг – на 11,0%, взуття – на 9,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок збільшення тарифів на каналізацію на 2,8%, водопостачання – на 1,0%, плати за оренду житла – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,2% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 4,6%. Разом з тим на 1,9% знизились ціни на автомобілі.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,0% через підвищення абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 5,3%.

Серед інших товарів та послуг суттєво подорожчали ритуальні та фінансові послуги (відповідно на 11,2% та 10,6%). Водночас знизились ціни на туристичні послуги – на 3,3%, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації – на 3,0%.

 

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

в січні–березні 2019 року

 

У січні–березні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 142,4 млн.дол. США і 97,8 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився  на  2,8% (3,9 млн.дол.), імпорт – на 3,6% (3,4 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої  торгівлі товарами становило 44,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,46.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 105 країн світу.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем­–березнем 2018р. на  19,4% та становив 85,4 млн.дол., або 60,0% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–березнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; овочів. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 2,7% та становив 50,8 млн.дол., або 51,9% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; добрив. Зменшилась частка механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 червня 2019 року

 Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2019р. становила 7,2 млн.грн, або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 65,4% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 26,3% – на економічно активних підприємствах та 8,3% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (70,9%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7356 грн, або 88,0% від середньої заробітної плати за травень 2019р.

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у травні 2019 року

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2019р. становила 8358 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 18,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в травні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13773 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (11513 грн), промисловості (9922 грн), сільського, лісового та рибного господарств (8646 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14235 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 54,5 – 72,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у травні 2019р. збільшилась порівняно з квітнем 2019р. на 1,5%, відносно травня 2018р. – на 8,4%.

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у лютому 2019 року

 

У лютому 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 378,6 млн.грн (64,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 138,4 млн.грн. На кінець лютого 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 771,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 274,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 70,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 33,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,3 млн.грн, за постачання електричної енергії –173,9 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в лютому 2019р. становили 2420,0 грн.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–лютому 2019 року

 

У січні–лютому 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 216,1 млн.ткм, що на 6,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 1193,1 тис.т вантажів, що на 25,9% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 152,6 млн.пас.км, що становить 89,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися       15,7 млн. пасажирів, що на 13,5% менше, ніж у січні–лютому 2018р.

 

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області

у 2018 році

 

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2018р. становила 522,0 тис. осіб, а кількість безробітних – 48,0 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2017р. збільшився на 1,2 в.п. та становив 55,9%, серед населення працездатного віку – на 1,5 в.п. та 64,7% відповідно.

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 8,9% у 2017р. до 8,4% у 2018р.

 

Як ми оцінюємо своє здоров’я та чи доступні нам медичні послуги?

 

Здоров’я – це сукупність фізичних та духовних якостей людини, які є основою її довголіття і дозволяють реалізувати свій духовний потенціал, створювати щасливу сім’ю та народжувати дітей. Все це є фундаментом для побудови міцної держави, тому питання можливостей збереження та поліпшення здоров’я людей завжди є актуальними.

З метою вивчення думки населення країни та її регіонів про стан свого здоров’я та доступність медичних послуг, органами статистики проведено опитування серед домогосподарств, що беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

Результати опитування свідчать, що кожен другий українець оцінив стан свого здоров’я як “добрий”, дві особи з п’яти як “задовільний”, кожен десятий наш співвітчизник вважав його “поганим”.

Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похизуватися мешканці Львівської та Полтавської областей (відповідно 66% та 61%). Водночас найбільш хворобливими виявилися мешканці Херсонщини, серед яких майже кожен сьомий вважав своє здоров’я поганим.

На Хмельниччині сім осіб із десяти хворіли протягом року, що передував опитуванню. Понад третина мешканців області мали хронічні захворювання. Найпоширенішими хворобами вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою 68% мешканців нашої області зверталися до поліклініки, кожен третій скористався послугами сімейного лікаря в поліклініці, майже 5% наших краян відвідали платні медичні установи та приватних лікарів, одній особі із ста викликали швидку медичну допомогу.

Доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. Так, 5% домогосподарств області, у яких хто-небудь протягом року потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, повідомили про випадки неможливості задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередні роки, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші, 87% за своє життя народжували дітей. Більше половини з них народили по двоє дітей, понад третина – по одній, кожна десята – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20–24 років.

 

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–лютому 2019 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2019р. у порівнянні з січнем–лютим 2018р. становив 82,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2018р. збільшився на 5,3%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2019р. виробництво продукції зменшилось на 20,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 3,1 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 32,4%, машинобудуванні – на 28,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 21,1%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 19,1%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–лютим 2018р. становив 85,9%.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

в січні 2019 року

У січні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 47,8 млн.дол. США і 25,6 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р.  експорт  збільшився  на  10,6% (4,5  млн.дол.),  імпорт, навпаки, зменшився  на 10,7% (3,0 млн.дол.).  Додатне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами становило 22,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,87.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 92 країн світу.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем 2018р. на  39,1% та становив 32,6 млн.дол., або 68,2% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Польщі, Румунії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Ізраїлю, Марокко.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; овочів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; приладів та апаратів оптичних, фотографічних; чорних металів; виробів з чорних металів. Натомість зменшилась частка електричних машин; насіння і плодів олійних рослин; пластмас, полімерних матеріалів; продукцiї борошномельно-круп’яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня 2018р. на 0,6% та становив 13,8 млн.дол., або 53,9% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; добрив; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; механічних машин; мила, поверхнево-активних органічних речовин; живих тварин; каучуку, ґуми.

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні 2019 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2019р. становила 1263,6 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 1091 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1160 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 69 осіб.

Протягом січня 2019р. на Хмельниччині народилось 911 немовлят, зареєстровано 2071 померлого. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,1%), друге – новоутворення (10,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,0%).

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

в 2018 році

У 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 638,2 млн.дол. США і 446,5 млн.дол. Порівняно з 2017р.  експорт  збільшився  на  36,5%  (170,6  млн.дол.),  імпорт  –  на 7,8% (32,2 млн.дол.).  Додатне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  товарами становило 191,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,43.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 134 країн світу.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського Союзу збільшився порівняно з 2017р. на  33,2% та становив 304,2 млн.дол., або 47,7% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Італії.

 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Туреччини, Молдови.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; цукру і кондитерських виробів з цукру. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; пластмас, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти 2017р. на 0,6% та становив 230,1 млн.дол., або 51,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної  хімії; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; добрив. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; м’яса та їстівних субпродуктів; електричних машин; виробів з чорних металiв.

 

Зовнішня торгівля послугами Хмельницької області

в січні-березні 2019 року

 

У січні–березні 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 5,5 млн.дол. США і 2,9 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р.  експорт   зменшився   на   20,8%  (1,4  млн.дол.),  імпорт  –  на  7,0%  (0,2 млн.дол.). Додатне сальдо становило 2,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,92.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 57 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 18,5% та становив 5,2 млн.дол., або 94,4% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Бельгія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (48,4%) і транспортні послуги (43,7%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–березня 2018р. на 18,5% та становив 2,0 млн.дол., або 69,2% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Польща.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (36,0% від загального обсягу імпорту), послуги, пов′язані з подорожами (29,5%) та ділові послуги (15,1%).

 

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні 2019 року

 

 

У січні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 101,6%, у т.ч. у підприємствах – 104,6%, у господарствах населення – 99,0%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій  10,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 9,8% більше, ніж у січні 2018р., вироблено 36,4 тис.т молока (на 4,0% більше) та 82,1 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2019р. в області налічувалося 230,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,0 тис. корів, свиней – 312,4 тис., овець та кіз – 26,8 тис., птиці свійської – 6,4 млн. голів. Кількість корів в порівнянні до 1 лютого 2018р. зменшилась на 2,5%, свиней – на 2,6%, овець та кіз – на 0,7%, птиці – на 1,3%, а великої рогатої худоби не змінилася.

У господарствах населення утримувалось 70,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 47,4%, овець і кіз – 91,4%, птиці всіх видів – 37,8%.

 

 

 

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

 

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в 2018 році

 

У 2018р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 5,2 тис.т живої маси сільськогосподарських тварин (на 1,9% більше, ніж за 2017р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 30,7%, свиней – 69,1%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої маси великої рогатої худоби становила 26548,5 грн (у 2017р. – 25108,2 грн), свиней – 37227,7 грн  (33203,3 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 3,5 тис.т власно вирощених тварин (на 5,0% менше, ніж за 2017р.).

За 2018р. переробними підприємствами області куплено 176,6 тис.т молока (на 10,4% менше, ніж за 2017р.), у т.ч. у підприємств – 55,6 тис.т (на 42,9% менше), у населення – 113,0 тис.т (на 21,2% більше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (71,3%), у населення – молоко другого ґатунку (95,3%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в 2018р. становила 5575,3 грн проти 5881,7 грн у 2017р.

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в січні 2019 року

 

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в січні 2019р. відносно попереднього місяця становив 100,9% та 101,0% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 16,5%) подорожчали овочі, зокрема, капуста – на чверть, картопля – на 11,0%, цибуля, буряк, морква – на 6,2–2,9%. На 4,7–1,0% підвищились ціни на фрукти, сметану, сіль, хліб, продукти переробки зернових, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, сало, яловичину, сири. Водночас на 1,5–0,2% подешевшали яйця, свинина, цукор, молоко, рис, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,6%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%: одяг – на 3,8%, взуття – на 3,3%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,4% вплинуло підвищення тарифів на гарячу воду на 20,2%, опалення – на 16,8%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,6% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 6,4%. Разом з тим на 1,3% подорожчав проїзд у пасажирському транспорті: залізничному – на 3,2%, автодорожньому – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3% та поштових послуг на 14,3%. Водночас міжміські телефоні розмови подешевшали на 17,6%.

Послуги освіти стали дорожчими на 3,1%, зокрема, плата за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах збільшилась на 15,3%, отримання середньої освіти – на 7,6%, навчання на курсах іноземної мови – на 6,6%.

 

Заступник начальника                                                                   Л. ПРИЛУЦЬКА

 

 Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг

у грудні 2018 року

 

У грудні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 443,7 млн.грн (66,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 119,2 млн.грн.

На кінець грудня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 546,8 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 176,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 60,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 29,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 100,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в грудні 2018р. становили 2427,4 грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в 2018 році

 

У 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 43,5 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 29,7 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30,9%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (26,1%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (16,3%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,4%).

В області 33,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 15,1% – м.Нетішина, 10,7% – Кам’янець-Подільського району.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

 

Використання палива в Хмельницькій області

в грудні 2018 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в грудні 2018р. було використано газу природного 124,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 30,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,1 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, через мережу АЗС було продано населенню пропану і бутану скраплених 2,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,8 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з груднем 2017р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 27,7%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам’яного зменшились на 24,6%, бензину моторного – на 10,5%, газойлів (палива дизельного) – на 7,3%, газу природного – на 1,3%.

Станом на 1 cічня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 88,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 17,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,0 тис.т, бензину моторного – 3,2 тис.т, мазутів топкових важких – 2,2 тис.т.

 

 

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

 

 

 

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у грудні 2018 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2018р. становила 8976 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2018р. була заробітна плата працівників державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14323 грн), сфери фінансової та страхової діяльності (13326 грн), промисловості (11048 грн), сільського, лісового та рибного господарств (9656 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (9043 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20031 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,2 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,1–60,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у грудні 2018р. збільшилась порівняно з листопадом 2018р. на 16,0%, відносно грудня 2017р. – на 8,7%.

 

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 січня 2019 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 січня 2019р. становила 13,3 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р. та збільшилась у порівнянні з груднем 2018р. на 0,4 млн.грн (на 2,8%).

У структурі загальної суми заборгованості 57,5% утворено на економічно активних підприємствах, 40,4% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 2,1% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (84,3%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,4 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 18958 грн, що в 2,1 раза більше, ніж середня заробітна плата за грудень 2018р.

 

 

Перший заступник начальника Л. ПАСТУХОВА

Стан тваринництва Хмельницької області

в 2018 році

 

За попередніми даними у 2018р. господарствами всіх категорій області реалізовано на забій  97,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у 2017р., вироблено 625,0 тис.т молока (на 4,7% більше) та 1089,8 млн.шт яєць (на 16,7% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти 2017р. на 3,9%, у т.ч. свиней – на 5,2%, птиці свійської – на 5,9%, проте овець та кіз зменшився в 2,3 раза, великої рогатої худоби – на 1,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 111,2%.

У 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з 2017р. збільшився на 421 кг і становив 6422 кг.

Виробництво яєць в аграрних підприємствах зазнало суттєвого скорочення в порівнянні з 2017р. (на 18,8%) і становило 916,1 млн.шт.

За попередніми даними, на 1 січня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 230,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,4 тис. корів, свиней – 324,6 тис., овець та кіз – 27,3 тис., птиці свійської – 7,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2018р. зменшилась на 0,1%, у т.ч. корів – на 2,4%, свиней – на 2,3%, а овець та кіз збільшилась на 1,1%, птиці – на 3,6%.

У господарствах населення утримувалось 70,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,9%, свиней – 50,1%, овець і кіз – 91,6%, птиці всіх видів – 36,2%.

 

 

 

 

 

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в 2018 році

 

У 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1540,5 млн.ткм, або 94,5% від обсягу попереднього року. Перевезено 8360,9 тис.т вантажів, що становить 95,7% від обсягу 2017р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 1015,8 млн.пас.км, що на 8,6% менше обсягу 2017р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 104,8 млн. пасажирів (на 5,9% менше).

 

 

Заступник начальника Л. ПРИЛУЦЬКА

 

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–березні 2019 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2019р. становила 1262,1 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 2655 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 2899 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 244 особи.

Протягом січня–березня 2019р. на Хмельниччині народилось 2473 немовляти, зареєстровано 5372 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,1%), друге – новоутворення (11,2%), третє – хвороби органів дихання та органів травлення (3,7%).