10.02.2022 — 09:10
Події

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в 2021 році

 

У 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 64,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 58,4% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 16,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 38,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2021р. становив 51,5 тис.грн.

 

Перший заступник начальника   Лариса ПАСТУХОВА

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в 2021 році

 

У 2021р. на переробні підприємства області надійшло 6,1 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 28,4% менше, ніж у 2020р.) та 145,7 тис.т молока (на 15,8% менше).

Переробними підприємствами області куплено 142,1 тис.т молока (на 16,6% менше, ніж за 2020р.), у т.ч. у підприємств – 69,7 тис.т (на 4,7% менше), у населення – 72,4 тис.т (на 25,5% менше).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства купляли молоко, по області в 2021р. становила 8439,7 грн проти 6870,4 грн у 2020р., зокрема, у підприємств – 9989,5 грн (на 14,1% більше), у населення – 6947,7 грн (на 27,5%).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 63,2% та 79,9%.

В області займалися прийманням молока від населення 99 відповідно обладнаних пунктів.

 

Заступник начальника   Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у грудні 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2021р. становила 16194 грн, що в 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6500 грн), проте на 7,2% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (22738 грн), фінансової та страхової діяльності (19915 грн), промисловості (19664 грн), сільського, лісового та рибного господарств (18911 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (43078 грн) і перевищував середньообласний показник в 2,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував у межах 25,6%–48,8% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників в грудні 2021р. порівняно з листопадом зросла на 28,4%, а відносно грудня 2020р. – на 13,7%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 січня 2022 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня 2022р. становила 18,7 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2021р.

На 1 січня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (79,0%) та будівництво (13,3%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (83,5%).

Вчасно не отримали заробітну плату 808 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 23180 грн, що на 43,1% більше від середньої заробітної плати за грудень 2021р.

 

 

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

у 2021 році

 

У 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 9167,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2020р. становив 115,1%.

У порівнянні з 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 23,2%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 5,6%, а нежитлових будівель – на 3,9%.

Капітальний та поточний ремонти становили 73,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 19,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 6,9%.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в 2021 році

 

Індекс промислової продукції за підсумками 2021р. у порівнянні з 2020р. становив 106,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2020р. збільшився на 46,1%.

У переробній промисловості в 2021р. виробництво продукції збільшилось на 3,1%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 10,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 8,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,0%, машинобудуванні – на 2,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,3%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 10,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з 2020р. становив 109,8%.

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в 2021 році

 

За попередніми даними у 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1244,3 млн.ткм, що на 12,9% більше попереднього року. Перевезено 7304,1 тис.т вантажів, що на 16,8% більше обсягу 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 511,5 млн.пас.км, що на 13,3% менше обсягу 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 54,6 млн. пасажирів (на 16,7% менше, ніж торік). Міським електротранспортом перевезено 22,1 млн. пасажирів (на 22,7% менше).

 

 

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

Стан тваринництва Хмельницької області

в 2021 році

 

За попередніми даними у 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з попереднім роком становив 101,9%, у т.ч. у підприємствах – 103,7%, у господарствах населення – 100,5%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 94,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше, ніж у 2020р., вироблено 643,8 тис.т молока (на 1,2% менше) та 726,0 млн.шт яєць (на 25,4% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти 2020р. на 18,4%, у т.ч. овець та кіз – у 8,1 раза, свиней – на 35,2%, птиці свійської – на 10,9%, а великої рогатої худоби зменшився на 10,4%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 113,1%.

За розрахунками, на 1 січня 2022р. у господарствах усіх категорій налічувалося 223,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 122,8 тис. корів, свиней – 357,8 тис., овець та кіз – 41,1 тис., птиці свійської – 6,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2021р. збільшилась на 1,6%, свиней – на 10,3%, овець та кіз – на 23,8%, а корів зменшилась на 0,4%, птиці – на 6,6%.

У господарствах населення утримувалось 72,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,9%, свиней – 36,7%, овець і кіз – 62,5%, птиці всіх видів – 39,9%.

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в 2021 році

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2021р. становив 33477,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу 2020р. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2021р. порівняно з листопадом збільшився на 15,6%, порівняно з груднем 2020р. –  на 2,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2021р. становив 19440,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу 2020р. У грудні 2021р. його обсяг становив 2074,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2020р. збільшився на 7,9%, проти листопада 2021р. –  на 15,6%.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у листопаді 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2021р. становила 12513 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17021 грн), фінансової та страхової діяльності (15589 грн), сільського, лісового та рибного господарств (15000 грн), будівництва (14083 грн),  промисловості (13879 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21524 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував у межах 35,4–57,7% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників в листопаді 2021р. порівняно з жовтнем зросла на 1,5%, а відносно листопада 2020р. – на 9,3%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 грудня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 грудня 2021р. становила 22,4 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2021р.

На 1 грудня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,5%) та будівництво (13,6%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (80,6%).

Вчасно не отримали заробітну плату 1098 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 20363 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати за листопад 2021р.

 

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–листопаді 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2021р. у порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 105,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2020р. збільшився на 46,8%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2021р. виробництво продукції збільшилось на 2,8%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,7%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, машинобудуванні – на 2,6%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 12,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2020р. становив 109,5%.

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області

за 9 місяців 2021 року

 

За результатами обстеження робочої сили за 9 місяців 2021р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 505,3 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 497,6 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 55,7 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,3%, а серед населення віком 15–70 років – 54,6%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,9%, а серед осіб віком 15–70 років – 10,1%.

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–листопаді 2021 року

 

У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 1133,0 млн.ткм, що на 11,9% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 6595,7 тис.т вантажів, що на 15,8% більше обсягу січня–листопада 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 474,7 млн.пас.км, що на 12,2% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         50,7 млн. пасажирів (на 15,4% менше, ніж у січні–листопаді торік). Міським електротранспортом перевезено 20,8 млн. пасажирів (на 19,7% менше).

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–жовтні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2021р.  становила 1232566 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 11221 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 11213 осіб, міграційне скорочення становило 8 осіб.

Протягом січня–жовтня 2021р. на Хмельниччині народилось 7348 немовлят, зареєстровано 18561 померлого.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

в січні–жовтні 2021 року

 

У січні–жовтні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 704,0 млн.дол. США і 505,7 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2020р. експорт збільшився на 42,0% (208,0 млн.дол.), імпорт – на 25,0% (101,0 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 198,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,39.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2020р. на 40,1% та становив 352,3 млн.дол., або 50,0% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Індонезії.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2020р. збільшилась частка чорних металів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп’яної промисловості; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–жовтня 2020р. на 10,7% та становив 235,5 млн.дол., або 46,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, США, Саудівської Аравії, Казахстану.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; продуктів неорганiчної хiмiї; пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин.

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–листопаді 2021 року

 

У січні–листопаді 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 113,2%, у т.ч. у підприємствах – 119,1%, у господарствах населення – 99,6%.

Станом на 1 грудня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 592,2 тис.га, що на 2,8% більше, ніж на початок грудня 2020р. Виробництво зерна становило 4777,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 25,2% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 14,0% більше, ніж на 1 грудня 2020р.), валовий збір становив 301,2 тис.т (на 43,5% більше). Соняшник  зібрано на площі 161,3 тис.га (на 3,7% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 518,0 тис.т (на 7,5% менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 29,0 тис.га, що на 30,4% більше порівняно з початком грудня 2020р., валовий збір становив 1442,8 тис.т (в 1,6 раза більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1169,3 тис.т картоплі (на 8,6% менше обсягів на 1 грудня 2020р.), зібрано 218,6 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,8% менше), 210,2 тис.т культур плодових та ягідних (на 4,2% більше).

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 79,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,6% більше, ніж у січні–листопаді 2020р., вироблено 602,6 тис.т молока (на 1,1% менше) та 661,4 млн.шт яєць (на 27,2% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. в області налічувалося 227,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 122,5 тис. корів, свиней – 363,1 тис., овець та кіз – 42,6 тис., птиці свійської – 6,5 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 грудня 2020р. збільшилась на 24,2%, свиней – на 11,3%, великої рогатої худоби – на 2,7%, птиці – на 0,6%, а корів зменшилась на 0,6%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–листопад 2021р. порівняно з січнем–листопадом 2020р. зменшився на 6,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,6%, продукції тваринництва зріс на 5,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–листопад 2021р. порівняно з січнем–листопадом 2020р. збільшились на 23,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 35,7%, тваринництва – на 13,1%.

На 1 грудня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1861,6 тис.т зерна (на 48,1% більше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. 258,7 тис.т пшениці, 1453,6 тис.т кукурудзи, 127,9 тис.т ячменю, 10,3 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 338,0 тис.т (на 16,7% більше, ніж на 1 грудня 2020р.).

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–листопаді 2021 року

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2021р. становив 29859,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно з жовтнем збільшився на 3,8%, порівняно з листопадом 2020р. –  на 2,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–листопаді 2021р. становив 17365,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня–листопада 2020р. У листопаді 2021р. його обсяг становив 1782,1 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2020р. збільшився на 8,0%, проти жовтня 2021р. –  на 3,8%.

 

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у жовтні 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2021р. становила 12223 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15908 грн), фінансової та страхової діяльності (15832 грн), сільського, лісового та рибного господарств (14011 грн), будівництва (13994 грн),  промисловості (13920 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22370 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував в межах 42,0–62,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2021р. порівняно з вереснем зменшилась на 2,6%, а відносно жовтня 2020р. зросла на 7,5%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 листопада 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2021р. становила 21,3 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2021р.

На 1 листопада п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (73,0%) та будівництво (12,0%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (75,9%).

Вчасно не отримали заробітну плату 967 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 22031 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за жовтень 2021р.

 

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

у січніжовтні 2021 року

 

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 5508,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2020р. становив 105,4%.

У порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 9,9%, житлових будівель – на 1,8%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 7,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 67,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 23,9%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,4%.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–жовтні 2021 року

 

У січні–жовтні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 48,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 61,8% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,7% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,1% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 7,4% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 35,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–жовтень 2021р. становив 38,8 тис.грн.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–жовтні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–жовтня 2021р. у порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. становив 105,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–жовтня 2020р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–жовтні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 2,6%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 17,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 11,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,2%, машинобудуванні – на 3,4%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 15,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 11,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. становив 107,2%.

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–вересні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 жовтня 2021р.  становила 1234366 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–вересня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 9421 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 9686 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 265 осіб.

Протягом січня–вересня 2021р. на Хмельниччині народилось 6627 немовлят, зареєстровано 16313 померлих.

 

 

 

Перший заступник начальника

 

Лариса ПАСТУХОВА

 

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–жовтні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–жовтні 2021р. становив 26690,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно з вереснем зменшився на 0,2%, порівняно з жовтнем 2020р. збільшився на 3,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–жовтні 2021р. становив 15545,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,3% більше від обсягу січня–жовтня 2020р. У жовтні 2021р. його обсяг становив 1701,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти жовтня 2020р. збільшився на 8,5%, проти вересня 2021р. залишився без змін.

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–жовтні 2021 року

 

У січні–жовтні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2020р. становив 111,9%, у т.ч. у підприємствах – 118,9%, у господарствах населення – 99,7%.

Станом на 1 листопада п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 421,6 тис.га, що на 1,5% менше, ніж на початок листопада 2020р. Виробництво зерна становило 2806,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 26,6% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 14,3% більше, ніж на 1 листопада 2020р.), валовий збір становив 301,1 тис.т (на 43,4% більше). Соняшник  зібрано на площі 156,9 тис.га (на 2,2% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 504,6 тис.т (на 7,4% менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 18,6 тис.га, що на 39,6% більше порівняно з початком листопада 2020р., валовий збір становив 872,7 тис.т (в 1,6 раза більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1168,6 тис.т картоплі (на 8,6% менше обсягів на 1 листопада 2020р.), зібрано 215,6 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,3% більше), 201,5 тис.т культур плодових та ягідних (на 0,3% менше).

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 68,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,5% більше, ніж у січні–жовтні 2020р., вироблено 565,2 тис.т молока (на 0,5% більше) та 602,6 млн.шт яєць (на 28,4% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2021р. в області налічувалося 229,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 121,9 тис. корів, свиней – 361,5 тис., овець та кіз – 42,2 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 листопада 2020р. збільшилась на 15,6%, свиней – на 12,9%, а великої рогатої худоби зменшилась на 0,3%, у т.ч. корів – на 1,8%, птиці – на 1,3%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–жовтень 2021р. порівняно з січнем–жовтнем 2020р. зменшився на 7,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 9,6%, продукції тваринництва зріс на 9,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–жовтень 2021р. порівняно з січнем–жовтнем 2020р. збільшились на 25,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 40,2%, тваринництва – на 13,6%.

На 1 листопада 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 1114,0 тис.т зерна (в 1,6 раза більше проти 1 листопада 2020р.), у т.ч. 308,9 тис.т пшениці, 617,1 тис.т кукурудзи, 142,8 тис.т ячменю, 14,2 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 376,0 тис.т (на 24,1% більше, ніж на 1 листопада 2020р.).

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг у вересні 2021 року

 

У вересні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 356,0 млн.грн (113,6% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець вересня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 396,3 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 194,7 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 142,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 101,8 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 95,6 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 22,8 млн.грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–вересні 2021 року

 

У січні–вересні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 40,7 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 63,5% припадає на переробну промисловість, зокрема, 19,6% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,7% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 7,5% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 33,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–вересень 2021р. становив 32,6 тис.грн.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

в січнівересні 2021 року

У січні–вересні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 4846,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. становив 114,0%.

У порівнянні з січнем–вереснем 2020р. будівництво інженерних споруд зросло на 23,9%,  водночас  будівництво нежитлових будівель скоротилося на 7,2%, житлових – на 0,8%.

Капітальний та поточний ремонти становили 69,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 22,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,8%.

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у вересні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2021р. становила 12469 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області у вересні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15752 грн), фінансової та страхової діяльності (15713 грн), промисловості (15178 грн), будівництва (14068 грн), сільського, лісового та рибного господарств (13060 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28314 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,3 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував в межах 43,4–62,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у вересні 2021р. порівняно з серпнем зросла на 2,0%, а відносно вересня 2020р. – на 12,0%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 жовтня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 жовтня 2021р. становила 21,5 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2021р.

На 1 жовтня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (69,9%) та будівництво (13,8%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (74,4%).

Вчасно не отримали заробітну плату 909 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 23640,7 грн, що в 1,9 раза більше від середньої заробітної плати за вересень 2021р.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–вересні 2021 року

 

У січні–вересні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2020р. становив 97,1%, у т.ч. у підприємствах – 95,2%, у господарствах населення – 99,7%.

Станом на 1 жовтня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 336,4 тис.га, що на 6,6% менше, ніж на початок жовтня 2020р. Виробництво зерна становило 1917,4 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 16,4% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 14,8% більше, ніж на 1 жовтня 2020р.), валовий збір становив 301,0 тис.т (на 44,0% більше). Соняшник  зібрано на площі 53,3 тис.га (на 41,7% менше, ніж на відповідну дату минулого року), валовий збір становив 165,9 тис.т (в 1,8 раза менше). Буряк цукровий фабричний зібрано на площі 5,3 тис.га, що у 2,4 рази більше порівняно з початком жовтня 2020р., валовий збір становив 240,2 тис.т (майже втричі більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1167,3 тис.т картоплі (на 8,7% менше обсягів на 1 жовтня 2020р.), зібрано 189,7 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,5% менше), 169,4 тис.т культур плодових та ягідних (на 0,7% менше).

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 60,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,3% більше, ніж у січні–вересні 2020р., вироблено 510,8 тис.т молока (на 0,9% більше) та 544,2 млн.шт яєць (на 28,5% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2021р. в області налічувалося 232,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,0 тис. корів, свиней – 360,6 тис., овець та кіз – 43,2 тис., птиці свійської – 6,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 жовтня 2020р. збільшилась на 1,2%, свиней – на 13,3%, овець та кіз – на 32,1%, а корів зменшилась на 0,7%, птиці – на 6,5%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–вересень 2021р. порівняно з січнем–вереснем 2020р. зменшився на 8,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,8%, продукції тваринництва зріс на 9,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–вересень 2021р. порівняно з січнем–вереснем 2020р. збільшились на 27,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 49,3%, тваринництва – на 12,7%.

На 1 жовтня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 693,3 тис.т зерна (на 37,5% більше, проти 1 жовтня 2020р.), у т.ч. 412,0 тис.т пшениці, 94,1 тис.т кукурудзи, 166,3 тис.т ячменю, 10,1 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 116,8 тис.т (в 1,8 раза менше, ніж на 1 жовтня 2020р.).

 

 

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в січнівересні 2021 року

 

 

У січні–вересні 2021р. на переробні підприємства області надійшло 4,8 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 20,2% менше, ніж у січні–вересні 2020р.) та 119,4 тис.т молока (на 13,2% менше).

Переробними підприємствами області куплено 116,5 тис.т молока (на 13,8% менше, ніж за січень–вересень 2020р.), у т.ч. у підприємств – 56,1 тис.т (на 0,2% більше), у населення – 60,4 тис.т (на 23,7% менше).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, по області в січні–вересні 2021р. становила 8180,0 грн проти 6579,8 грн у січні–вересні 2020р., зокрема, у підприємств – 9819,8 грн (збільшилась на 15,8%), у населення – 6659,2 грн (на 27,1%).

В області займалися прийманням молока від населення 156 відповідно обладнаних пунктів.

 

 

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–вересні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–вересні 2021р. становив 23647,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,9% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі у вересні п.р. порівняно з серпнем зменшився на 3,6%, порівняно з вереснем 2020р. збільшився на 0,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–вересні 2021р. становив 13813,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,7% більше від обсягу січня–вересня 2020р. У вересні 2021р. його обсяг становив 1654,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти вересня 2020р. збільшився на 6,5%, проти серпня 2021р. зменшився на 3,6%.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–вересні 2021 року

 

У січні–вересні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 905,4 млн.ткм, що на 8,0% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 5080,5 тис.т вантажів, що на 9,3% більше обсягу січня–вересня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 397,2 млн.пас.км, що на 9,7% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         42,9 млн. пасажирів (на 12,3% менше, ніж у січні–вересні торік). Міським електротранспортом перевезено 18,3 млн. пасажирів (на 12,2% менше).

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–вересні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–вересня 2021р. у порівнянні з січнем–вереснем 2020р. становив 102,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–вересня 2020р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–вересні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 0,1%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 18,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 17,4%, машинобудуванні – на 6,3%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,7%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 17,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 15,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 12,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–вереснем 2020р. становив 103,2%.

 

 

Перший заступник начальника

 

Лариса ПАСТУХОВА

Про основні показники Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України по Хмельницькій області

на 1 жовтня 2021 року

 

Станом на 1 жовтня 2021р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало близько 31,0 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у Хмельницькому районі (68% від загальної їх кількості).

Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів господарювання залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,8 тис. (28% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (18%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,7 тис. (12%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 916 іноземних засновників із 72 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації, Польщі та Туреччини – по 10%, Німеччини – 6%.

За січень–вересень 2021р. в ЄДРПОУ області взято на облік 887 юридичних осіб (3% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в Хмельницькому районі (майже три чверті від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (22%), надання інших видів послуг (14%), оптової та роздрібної торгівлі (12%), у сільському, лісовому та рибному господарстві (10%). Із створених за цей період юридичних осіб 42% становили господарські товариства, 21% – об’єднання громадян, 14% – обслуговуючі кооперативи.

Разом з тим, у січні–вересні 2021р. знято з обліку в ЄДРПОУ 391 юридична особа, з них найбільше – у Хмельницькому районі (більше половини від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 52% становили органи влади, організації (установи, заклади).

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–серпні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 вересня 2021р.  становила 1235656 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–серпня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 8131 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 8871 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 740 осіб.

Протягом січня–серпня 2021р. на Хмельниччині народилось 5859 немовлят, зареєстровано 14730 померлих.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–серпні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2021р. у порівнянні з січнем–серпнем 2020р. становив 101,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2020р. збільшився в 1,5 раза.

У переробній промисловості в січні–серпні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,0%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 22,4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 18,5%, машинобудуванні – на 9,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,8%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 20,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 16,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2020р. становив 100,0%.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–серпні 2021 року

 

У січні–серпні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 791,5 млн.ткм, що на 5,8% більше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 4418,1 тис.т вантажів, що на 8,6% більше обсягу січня–серпня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 357,3 млн.пас.км, що на 7,8% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         39,0 млн. пасажирів (на 10,0% менше, ніж у січні–серпні торік). Міським електротранспортом перевезено 17,1 млн. пасажирів (на 6,6% менше).

 

 

 

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області

у І півріччі 2021 році

 

За результатами обстеження робочої сили в І півріччі 2021р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 500,6 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 493,9 тис. осіб. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 57,8 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 47,9%, а серед населення віком 15–70 років – 54,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 10,4%, а серед осіб віком 15–70 років – 10,5%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 вересня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 вересня 2021р. становила 20,6 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2021р.

На 1 вересня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (72,5%) та будівництво (12,4%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (74,5%).

Вчасно не отримали заробітну плату 984 працівники. Кожному з них не виплачено в середньому по 20926 грн, що в 1,7 раза більше від середньої заробітної плати за серпень 2021р.

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у серпні 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2021р. становила 12055 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в серпні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (18075 грн), фінансової та страхової діяльності (15369 грн), будівництва (14085 грн), промисловості (14046 грн), сільського, лісового та рибного господарств (13136 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23836 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував в межах 43,7–63,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у серпні 2021р. порівняно з липнем зменшилась на 2,3%, а відносно серпня 2020р. зросла на 14,2%.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–серпні 2021 року

 

У січні–серпні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 63,8% припадає на переробну промисловість, зокрема, 20,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,7% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 7,2% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 32,9% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2021р. становив 28,3 тис.грн.

 

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–липні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2021р.  становила 1236314 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 7473 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 8166 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 693 особи.

Протягом січня–липня 2021р. на Хмельниччині народилось 5144 немовляти, зареєстровано 13310 померлих.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–серпні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2021р. становив 20814,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 18,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 1,0%, порівняно з серпнем 2020р. – на 7,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2021р. становив 12158,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,9% більше від обсягу січня–серпня 2020р. У серпні 2021р. його обсяг становив 1692,8 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2020р. збільшився на 13,4%, проти липня 2021р. – на 1,0%.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Стан сільського господарства Хмельницької області

в січні–серпні 2021 року

 

У січні–серпні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2020р. становив 108,6%, у т.ч. у підприємствах – 117,0%, у господарствах населення – 99,6%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 302,2 тис.га, що на 7,0% менше, ніж на початок вересня 2020р. Виробництво зерна становило 1726,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 17,6% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 83,0 тис.га (на 13,1% більше, ніж на 1 вересня 2020р.), валовий збір становив 300,9 тис.т (на 41,7% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 1125,0 тис.т картоплі (на 9,3% менше до обсягів на 1 вересня 2020р.); зібрано 138,6 тис.т (на 9,1% більше) культур овочевих, 82,0 тис.т (на 5,3% більше) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,3% більше, ніж у січні–серпні 2020р., вироблено 452,2 тис.т молока (на 0,6% більше) та 483,4 млн.шт яєць (на 28,4% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,7 тис. корів, свиней – 356,9 тис., овець та кіз – 41,4 тис., птиці свійської – 6,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2020р. залишилась на рівні минулого року, у т.ч. корів зменшилась на 0,5%, птиці – на 2,2%, а кількість овець та кіз збільшилась на 25,5%, свиней – на 11,9%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–серпень 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. знизився на 7,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,3%, продукції тваринництва зріс на 7,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2021р. порівняно з січнем–серпнем 2020р. збільшились на 29,7%, у т.ч продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції тваринництва – на 12,0%.

На 1 вересня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 922,8 тис.т зерна (на 16,0% більше проти 1 вересня 2020р.), у т.ч. 662,5 тис.т пшениці, 96,5 тис.т кукурудзи, 142,8 тис.т ячменю, 12,6 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 16,3 тис.т, що на 2,2% більше, ніж на відповідну дату 2020р.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–липні 2021 року

 

У січні–липні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 30,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 62,9% припадає на переробну промисловість, зокрема, 20,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,3% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,8% – на металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 33,8% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–липень 2021р. становив 24,3 тис.грн.

 

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–липні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2021р. становив 17924,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 19,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 7,1%, порівняно з липнем 2020р. – на 11,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2021р. становив 10469,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,4% більше від обсягу січня–липня 2020р. У липні 2021р. його обсяг становив 1681,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2020р. збільшився на 17,7%, проти червня 2021р. – на 7,1%.

 

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

 

Житлове будівництво в Хмельницькій області

у січнічервні 2021 року

 

У січні–червні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 169,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 26,3% більше, ніж у січні–червні 2020р. Із загального обсягу 68,0% прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 32,0% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 2141 квартира. Середній розмір квартири становив 79,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 120,8 м2, у міській – 74,6 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла посів Хмельницький район – 129,9 тис.мзагальної площі житлових будівель, або 76,6% загального обсягу.

Крім того, у січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 14,2 тис.м2, що на 26,3% більше  порівняно з відповідним періодом 2020р.

 

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області

у січні–червні 2021 року

У січні–червні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4275,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 52,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 42,6%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 63,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 10,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 11,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 3,5%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (28,5%), будівництва (24,9%), сільського, лісового та рибного господарств (18,1%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2020р. зросли в 1,8 раза.

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–липні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2021р. у порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 101,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2020р. збільшився в 1,6 раза.

У переробній промисловості в січні–липні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,3%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 21,1%, машинобудуванні – на 12,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 4,7%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції в виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 19,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,0%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 16,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2020р. становив 99,7%.

 

 

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у липні 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2021р. становила 12338 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 14,0% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2021р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17430 грн), фінансової та страхової діяльності (16251 грн), промисловості (14217 грн), будівництва (14189 грн) та сільського, лісового та рибного господарств (12482 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23730 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  перебував в межах 42,2–61,3% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2021р. порівняно з червнем зменшилась на 5,2%, а відносно липня 2020р. зросла на 12,9%.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

у січнілипні 2021 року

 

У січні–липні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2774,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 113,0%.

У порівнянні з січнем–липнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд на 16,3%, житлових будівель – на 10,7%, нежитлових будівель – на 4,6%.

Капітальний та поточний ремонти становили 60,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 29,1%, реконструкція та технічне переоснащення – 10,4%.

 

 

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 серпня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2021р. становила 23,1 млн.грн, або 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2021р.

На 1 серпня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (71,5%) та будівництво (11,7%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район (75,6%).

Вчасно не отримали заробітну плату 1486 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15558 грн, що на 26,1% більше від середньої заробітної плати за липень 2021р.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–червні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2021р.  становила 1236623 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 7164 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7522 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 358 осіб.

Протягом січня–червня 2021р. на Хмельниччині народилось 4334 немовляти, зареєстровано 11856 померлих.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Самооцінка домогосподарствами Хмельницької області

 рівня свого матеріального добробуту

 

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Опитування проводилося у січні 2021 року, респондентам було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом поточного року та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, 57% домогосподарств області повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, 37% домогосподарств, а одній родині із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти також могли дозволити собі лише шість родин із ста.

Неспроможність наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, більше половини домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, 41% родин хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Тільки дві родини зі ста опитаних вважали себе представниками середнього класу. Жоден із опитаних заможними себе не вважав.

Понад 43% домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2020 року. В кожному другому домогосподарстві добробут погіршився, і лише в восьми домогосподарствах із ста відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Оцінка домогосподарствами економічних очікувань стосовно перспектив свого матеріального стану у наступні 12 місяців продемонструвала, що думки краян розділилися майже навпіл, не сподіваються на будь-які зміни 47% домогосподарств, 50% домогосподарств очікує на подальше погіршення. Водночас у 3% домогосподарств області сподіваються на покращення свого матеріального стану.

 

Стан сільського господарства Хмельницької областів                       січні–липні 2021 року

 

У січні–липні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2020р. становив 102,7%, у т.ч. у підприємствах – 105,4%, у господарствах населення – 99,0%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 102,5 тис.га, що на 12,0% менше, ніж на початок серпня 2020р. Виробництво зерна становило 557,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,5% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 56,0 тис.га (на 6,4% менше, ніж на 1 серпня 2020р.), валовий збір становив 197,5 тис.т (на 16,6% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 81,3 тис.т картоплі (71,7% до обсягів на 1 серпня 2020р.); зібрано 50,7 тис.т (85,6%) культур овочевих, 23,5 тис.т (93,4%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 50,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,7% більше, ніж у січні–липні 2020р., вироблено 388,8 тис.т молока (на 1,0% більше) та 420,5 млн.шт яєць (на 28,0% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 232,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,9 тис. корів, свиней – 349,4 тис., овець та кіз – 42,3 тис., птиці свійської – 6,5 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 серпня 2020р. зменшилась на 0,2%, у т.ч. корів – на 1,0%, птиці – на 12,9%, а кількість овець та кіз збільшилась на 24,4%, свиней – на 9,5%.

Обсяг реалізованої підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–липень 2021р. порівняно з січнем–липнем 2020р. знизився на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,4%, продукції тваринництва зріс на 7,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–липень 2021р. порівняно з січнем–липнем 2020р. збільшились на 29,1%, у т.ч продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції тваринництва – на 11,2%.

На 1 серпня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують зернові та зернобобові культури, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, було в наявності 398,6 тис.т зерна (на 7,4% більше проти 1 серпня 2020р.), у т.ч. 228,7 тис.т пшениці, 92,8 тис.т кукурудзи, 60,9 тис.т ячменю, 9,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 16,4 тис.т, що на 27,6% більше, ніж на відповідну дату 2020р.

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–квітні 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 травня 2021р.  становила 1238564 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–квітня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 5223 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5463 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 240 осіб.

Протягом січня–квітня 2021р. на Хмельниччині народилось 2911 немовлят, зареєстровано 8374 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (55,7%), друге – новоутворення (9,5%), третє – зовнішні причини смерті (3,3%).

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні–травні 2021 року

 

У січні–травні 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,1%, у т.ч. у підприємствах – 96,7%, у господарствах населення – 99,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 39,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,6% більше, ніж у січні–травні 2020р., вироблено 254,8 тис.т молока (на 1,2% більше) та 304,0 млн.шт яєць (на 25,0% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня–травня 2020р. на 16,1%, у т.ч. овець та кіз – в 6,7 раза, свиней – на 33,6%, птиці свійської – на 1,1%, великої рогатої худоби – на 0,8%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 105,7%.

За розрахунками, на 1 червня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 231,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,9 тис. корів, свиней – 331,2 тис., овець та кіз – 44,0 тис., птиці свійської – 5,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 червня 2020р. зменшилась на 0,1%, у т.ч. корів – на 1,6%, птиці – на 9,5%, а овець та кіз збільшилась  на 23,6%, свиней – на 5,7%.

У господарствах населення утримувалось 73,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,7%, свиней – 40,7%, овець і кіз – 76,4%, птиці всіх видів – 46,2%.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг у квітні 2021 року

 

 

У квітні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 633,7 млн.грн (118,5% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець квітня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 570,2 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 348,4 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 169,1 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком –90,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –92,1 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 17,5 млн.грн.

 

 

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в травні 2021 року

 

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в травні 2021р. порівняно попереднім місяцем становив 100,9% та 101,3% відповідно, з початку року – 105,1% та 106,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в травні п.р. зросли на 0,5%. Найбільше (на 9,4% та 8,9% відповідно) подорожчали соняшникова олія та фрукти. У межах 3,3–0,4% підвищились ціни на м’ясо птиці, рис, сало, кондитерські вироби з борошна та цукру, продукти переробки зернових, яловичину, свинину, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 18,3% подешевшали яйця, на 5,1–0,2% – овочі, молоко, сметана, цукор, маргарин, сири, кисломолочна продукція, масло, хліб, безалкогольні напої.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2%, ціни на алкогольні напої знизились на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,4% зумовлено підвищенням тарифів на природний газ на 11,1%. Також збільшилась плата за оренду житла (на 2,4%), його утримання та ремонт (на 2,0%).

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 0,8%, що спричинено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,0%.

 

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,6% за рахунок подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 2,9% та 1,8% відповідно. Крім того, паливо та мастила додали в ціні 0,5%. Разом з тим на 0,6% подешевшали автомобілі.

У сфері зв’язку підвищення цін (тарифів) на 2,2% відбулось внаслідок подорожчання послуг мобільного зв’язку на 4,5%.

Серед інших товарів та послуг зростання цін (на 2,3–0,1%) відбулось на харчування поза домом, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, одяг та взуття.

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

в січні–квітні 2021 року

 

У січні–квітні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 286,0 млн.дол. США і 191,3 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2020р. експорт збільшився на 34,4% (73,1 млн.дол.), імпорт – на 26,7% (40,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 94,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,50.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 108 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–квітнем 2020р. на 19,5% та становив 122,3 млн.дол., або 42,8% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини, Білорусі, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження; зернових культур; чорних металів; меблів; різних харчових продуктів; залишків і вiдходів харчової промисловості; молока та молочних продуктів, яєць птиці; натурального меду. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп’яної промисловості; солі, сірки, землі та каміння.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–квітня 2020р. на 6,3% та становив 87,4 млн.дол., або 45,7% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Казахстану, США, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; зернових культур; інших текстильних волокон; різноманітної хімічної продукції. Зменшилась частка механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин.

 

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

у Хмельницькій області в 2020 році

 

Упродовж 2020р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 380 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 38% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 84% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, 16% – капітальні інвестиції.

Серед видів економічної діяльності найбільша питома вага витрат на охорону навколишнього природного середовища (65%) припадала на водопостачання, каналізацію, поводження з відходами.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (87%).

 

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–квітні 2021 року

 

У січні–квітні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 325,1 млн.ткм, що на 20,9% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1719,5 тис.т вантажів, що на 14,8% менше обсягу січня–квітня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 183,2 млн.пас.км, що становить 88,1% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         20,7 млн. пасажирів (на 11,2% менше, ніж у січні–квітні торік). Міським електротранспортом перевезено 10,0 млн. пасажирів (на 7,5% менше).

 

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

 

 

Житлове будівництво в Хмельницькій області

у січніберезні 2021 року

 

У січні–березні 2021р. в області прийнято в експлуатацію 56,0 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 12,4% менше, ніж у січні–березні 2020р. Із загального обсягу 50,8% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,2% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію 564 квартири. Середній розмір квартири становив 99,3 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 144,1 м2, у міській – 94,6 м2 загальної площі.

В обласному центрі прийнято в експлуатацію 28,6 тис.м2  загальної площі житлових будівель, або 51,1% загального обсягу.

Крім того, у січні–березні 2021р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 5,7 тис.м2, що на 16,0% більше  порівняно з відповідним періодом 2020р.

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у квітні 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у квітні 2021р. становила 11801 грн, що майже в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в квітні 2021р. була заробітна плата працівників сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (16778 грн), фінансової та страхової діяльності (15537 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (14097 грн), будівництва (12739 грн), промисловості (12645 грн),

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20969 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 23,4–40,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2021р. порівняно з березнем зменшилась на 1,4%, а відносно квітня 2020р. зросла на 22,4%.

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 травня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних з початку року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 травня 2021р. становила 16,3 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2021р.

На 1 травня п.р. за видами економічної діяльності найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (71,1%) та будівництво (19,9%), в районному розрізі – на Кам’янець-Подільський район.

Вчасно не отримали заробітну плату 782 працівники. Кожному з них не виплачено в середньому по 20840 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за квітень 2021р.

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

у січніквітні 2021 року

 

У січні–квітні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1033,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 130,1%.

У порівнянні з січнем–квітнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 раза, житлових будівель на 9,2%, нежитлових будівель – на 4,4%.

Капітальний та поточний ремонти становили 50,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 37,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 12,2%.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні–квітні 2021 року

 

У січні–квітні 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 99,4%, у т.ч. у підприємствах – 99,8%, у господарствах населення – 99,0%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 33,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,7% більше, ніж у січні–квітні 2020р., вироблено 186,5 тис.т молока (на 1,2% більше) та 243,6 млн.шт яєць (на 19,7% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня–квітня 2020р. на 16,7%, у т.ч. овець та кіз – в             6,0 раза, свиней – на 37,0%, великої рогатої худоби – на 0,5%, а птиці свійської зменшився на 0,1%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 105,1%.

За розрахунками, на 1 травня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 229,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,8 тис. корів, свиней – 320,3 тис., овець та кіз – 43,8 тис., птиці свійської – 5,9 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 травня 2020р. зменшилась на 0,6%, у т.ч. корів – на 1,6%, птиці – на 7,3%, а овець та кіз збільшилась  на 24,4%, свиней – на 4,4%.

У господарствах населення утримувалось 73,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 40,9%, овець і кіз – 76,3%, птиці всіх видів – 40,3%.

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–квітні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–квітні 2021р. становив 9718,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в квітні п.р. порівняно з березнем зменшився на 19,6%, порівняно з квітнем 2020р. збільшився на 41,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–квітні 2021р. становив 5704,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,5% більше від обсягу січня–квітня 2020р. У квітні 2021р. його обсяг становив 1520,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2020р. збільшився на 36,4%, проти березня 2021р. зменшився на 4,7%.

 

Утворення та поводження з відходами  в Хмельницькій області

в 2020 році

 

За попередніми даними протягом 2020р. в області утворилось         500,9 тис.т відходів, у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 364,8 тис.т, у домогосподарствах – 136,1 тис.т. Переважну частину (99,8% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,2%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр території області в 2020р. утворено 24,3 т відходів, на одну особу – 0,4 т.

Упродовж 2020р. утилізовано 409,1 тис.т відходів, у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 3,0 т. У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2020р. становила 81,7%.

На кінець 2020р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах області накопичилось 291,9 млн.т відходів.

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–квітні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2021р. у порівнянні з січнем–квітнем 2020р. становив 108,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2020р. збільшився на 37,7%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2021р. виробництво продукції збільшилось на 1,6%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 30,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 22,7%, машинобудуванні – на 7,1%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,5%.

Поряд з цим зменшився випуск продукції в виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції  на 31,0%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 13,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–квітнем 2020р. становив 117,9%.

 

Капітальні інвестиції в Хмельницькій області

у січні–березні 2021 року

 

У січні–березні 2021р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1633,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 6,9% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 59,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 35,1%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 69,6% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 13,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 5,0%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (33,9%), сільського, лісового та рибного господарств (21,3%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–березнем 2020р. зменшилися на 22,1%.

 

 

 

 

Перший заступник начальника

 

Лариса ПАСТУХОВА

 Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–березні 2021 року

 

У січні–березні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,2 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 53,1% припадає на переробну промисловість, зокрема, 20,2% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 5,3% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 44,3% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–березень 2021р. становив 9,8 тис.грн

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні–березні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2021р. становив 7480,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,0% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим збільшився на 12,9%, порівняно з березнем 2020р. – на 29,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2021р. становив 4183,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–березня 2020р. У березні 2021р. його обсяг становив 1584,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2020р. збільшився на 14,1%, проти лютого 2021р. – на 17,4%.

 

Використання палива в Хмельницькій області

  • в березні 2021 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2021р. було використано газу природного 83,1 млн.м3, вугілля кам’яного – 16,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,6 тис.т.

Порівняно з березнем 2020р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 2,4 раза, газу природного – на 14,6%. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 37,1%, бензину моторного – на 26,9%, пропану і бутану скраплених – на 18,8%.

Станом на 1 квітня 2021р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 151,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 11,6 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т.

 

 

Діяльність закладів середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у Хмельницькій області на початок 2020/21 навчального року

 

За даними Міністерства освіти і науки України на початок 2020/21 навчального року (н.р.) в області працював 621 заклад загальної середньої освіти (на 28 закладів менше, ніж на початок 2019/20 н.р.), із них 5 закладів приватної форми власності.

У мережу закладів загальної середньої освіти входило 620 денних закладів, серед яких по 97 гімназій та ліцеїв, 88 навчально-виховних комплексів (об’єднань).

На початок 2020/21 н.р. у закладах загальної середньої освіти навчалось     138,7 тис. учнів (на 1,0% більше, ніж на початок 2019/20 н.р.), переважна більшість з них (99,8%) – у денних закладах.

У 2020 році 11,4 тис. учнів одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти (на 5,0% менше, ніж у попередньому році), 7,3 тис. – атестат про здобуття повної загальної середньої освіти (на 10,0% більше).

Станом на 1 вересня 2020 року. навчальний процес в області забезпечували 16,3 тис. учителів. Порівняно з 2019/20 н.р. їхня кількість скоротилася на 1,0%.

У 2020 році підготовку кваліфікованих робітників у області здійснювали 26 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобували професію  9,1 тис. осіб, що на 2,0% більше, ніж у попередньому році. Закінчили повний курс навчання (випущено) протягом року 4,7 тис. учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на 14% менше, ніж у 2019р.).

 

Промислове виробництво у Хмельницькій області

в січні–березні 2021 року

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2021р. у порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 102,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2020р. збільшився на 15,8%.

У переробній промисловості в січні–березні 2021р. виробництво продукції зменшилось на 6,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції – в 1,9 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 18,2%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,1%, машинобудуванні – на 5,0%.

Поряд з цим збільшився випуск продукції в металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 1,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2020р. становив 120,7%.

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–березні 2021 року

У січні–березні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 230,0 млн.ткм, що на 29,8% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1139,4 тис.т вантажів, що на 24,1% менше обсягу січня–березня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 140,5 млн.пас.км, що становить 69,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 15,7 млн. пасажирів (на 30,6% менше, ніж у січні–березні торік). Міським електротранспортом перевезено 7,4 млн. пасажирів (на 27,2% менше).

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

 січні–лютому 2021 року 

У січні–лютому 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 142,5 млн.дол. США і 73,9 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2020р. експорт збільшився на 30,1% (33,0 млн.дол.), імпорт зменшився на 6,0% (4,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 68,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,93.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 92 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–лютим 2020р. на 13,3% та становив 59,0 млн.дол., або 41,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Іспанії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Білорусі, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2020р. збільшилась частка зернових культур; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп’яної промисловості; електричних машин; солі, сірки, землі та каміння.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–лютого 2020р. на 22,7% та становив 35,5 млн.дол., або 48,0% від загального обсягу.

 

Про лісогосподарську діяльність у Хмельницькій області

в 2020 році

 

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали в користуванні або власності ліси, в 2020р. були проведені рубки лісу на площі 14,4 тис.га, у результаті яких заготовлено 686,5 тис.м3 деревини. У 2020р. було вироблено 649,3 тис.м3 круглого лісу.

Підприємствами області проведено роботи по відтворенню лісів на 1,4 тис.га земель лісового фонду (на 14,5% менше, ніж у 2019р.), з яких 1,2 тис.га – шляхом садіння і висівання лісу, 0,2 тис.га – шляхом природного поновлення лісу. Упродовж 2020р. лісокультурні роботи проведені на площі 1,8 тис.га, що на 24,1% більше, ніж роком раніше. До вкритих лісовою рослинністю земель переведено 1,4 тис.га ділянок лісових культур та 0,4 тис.га площ з природним поновленням.

Загальна площа загибелі лісових насаджень збільшилась проти 2019р. на чверть і становила 214 га, з них 146 га пошкоджено шкідливими комахами, 50 га загинуло від хвороб лісу, 12 га – від лісових пожеж та 6 га – від впливу несприятливих погодних умов.

Упродовж 2020р. виникли нові осередки шкідників і хвороб лісу на площі 12,4 тис.га, з них на площі 7,2 тис.га – осередки хвороб лісу, на 5,2 тис.га – осередки шкідників лісу. В результаті проведених заходів працівниками лісу та під впливом природних факторів були ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу на площі 11,6 тис. га. Лісозахисні заходи зі знищення осередків шкідників та хвороб лісу, зокрема,  профілактичні біотехнічні заходи, проведено на площі 3,0 тис. га.

 

 

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в січні–лютому 2021 року

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2021р.  становила 1241649 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 2138 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 2221 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 83 особи.

Протягом січня–лютого 2021р. на Хмельниччині народилось 1407 немовлят, зареєстровано 3628 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,1%), друге – новоутворення (9,7%), третє – зовнішні причини смерті (3,8%).

 

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в січніберезні 2021 року

 

 

У січні–березні 2021р. на переробні підприємства області надійшло 2,0 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,1% менше, ніж у січні–березні 2020р.) та 23,1 тис.т молока (на 28,9% менше).

Переробними підприємствами області куплено 22,6 тис.т молока (на 29,1% менше, ніж за січень–березень 2020р.), у т.ч. у підприємств – 12,5 тис.т (на 15,2% менше), у населення – 10,1 тис.т (в 1,7 раза менше).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, по області в січні–березні 2021р. становила 8610,9 грн проти 7328,3 грн у січні–березні 2020р., зокрема, у підприємств – 10084,4 грн (збільшилась на 12,5%), у населення – 6777,4 грн (на 14,6%).

В області займалися прийманням молока від населення 106 відповідно обладнаних пунктів.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні–лютому 2021 року

 

У січні–лютому 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,4 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 50,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 21,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 12,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 4,4% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 46,9% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–лютий 2021р. становив 5,9 тис.грн.

 

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

Мисливські тварини в Хмельницькій області

в 2020 році

 

У 2020р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (6,0 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (85,6 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (448,6 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4,6 тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 169 оленів, 84 лосі, із хутрових звірів – 45 тис. зайців,  14 тис. ондатр, 8 тис. білок, 5 тис. куниць, 4 тис. тхорів, по 3 тис. бобрів і борсуків, 2 тис. лисиць, 1 тис. видр, із пернатої дичини – 108 тис. голубів, 100 тис. качок, 81 тис. лисух, 47 тис. куликів, 41 тис. перепілок, 27 тис. курочок водяних, 26 тис. норців великих,  12 тис. куріпок, по 3 тис. гусей і лебедів та 1 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2019р. збільшилась кількість хутрових звірів на 5,7%, поголів’я копитних тварин – на 5,5%, кількість пернатої дичини – на 1,8%.

Серед мешканців мисливських угідь три чверті копитних тварин становили козулі та майже п’яту частину – кабани, серед хутрових звірів кожен другий – заєць, кожна шоста – ондатра, кожна одинадцята – білка, серед пернатої дичини – майже чверть голуби,  одна п’ята – качки і кожна шоста – лиски.

За 2020р. в області добуто 322 копитних тварини (67% – козулі, 26% – кабани), 9,5 тис. хутрових звірів (65% – зайці, 35% – лисиці), 69,9 тис. пернатої дичини (майже по третині – лиски та качки, майже одна п’ята – голуби).

 

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у лютому 2021 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2021р. становила 10942 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2021р. була заробітна плата працівників фінансової та страхової діяльності (15506 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (13233 грн), промисловості (12753 грн), будівництва (11784).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23394 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,1 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 35,3–62,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2021р. порівняно з січнем збільшилась на 0,8%, а відносно лютого 2020р. зросла на 13,0%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 березня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2021р. становила 13,6 млн.грн, що на 12,5% менше порівняно з початком лютого 2021р.

На 1 березня п.р найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (74,3%) та будівництво (11,0%).

Вчасно не отримали заробітну плату 705 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 19329 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2021р.

 

 

 

Перший заступник начальника    Лариса ПАСТУХОВА

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в січні–лютому 2021 року

 

У січні–лютому 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 139,3 млн.ткм, що на 32,6% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 780,4 тис.т вантажів, що на 26,8% менше обсягу січня–лютого 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 91,6 млн.пас.км, що становить 60,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         10,2 млн. пасажирів (на 38,9% менше, ніж у січні–лютому торік). Міським електротранспортом перевезено 4,8 млн. пасажирів (на 34,0% менше).

 

 

Зайнятість та безробіття населення Хмельницької області

в 2020 році

 

За результатами обстеження робочої сили в 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 510,9 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 505,0 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 55,6 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,5%, а серед населення віком 15–70 років – 54,8%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,9%.

 

Як ми оцінюємо своє здоров’я та чи доступні нам медичні послуги?

 

Здоров’я – це сукупність фізичних та духовних якостей людини, які є основою її довголіття і дозволяють реалізувати свій духовний потенціал, створювати щасливу сім’ю та народжувати дітей. Все це є фундаментом для побудови міцної держави, тому питання можливостей збереження та поліпшення здоров’я людей завжди є актуальними.

З метою вивчення думки населення країни та її регіонів про стан свого здоров’я та доступність медичних послуг, органами статистики проведено опитування серед домогосподарств, що беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

Результати опитування свідчать, що кожен другий українець оцінив стан свого здоров’я як “добрий”, більше третини як “задовільний”, кожен десятий наш співвітчизник вважав його “поганим”.

Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похизуватися мешканці Чернівецької, Львівської (66%) та Рівненської (65%) областей. Водночас найбільш хворобливими виявилися мешканці Сумщини, серед яких кожен шостий вважав своє здоров’я поганим.

На Хмельниччині вісім осіб із десяти хворіли протягом року, що передував опитуванню. Хронічні захворювання мали 41% мешканців області. Найпоширенішими хворобами вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою мешканці нашої області зверталися переважно до поліклініки (31%) та до сімейного лікаря в поліклініці (67%), 5% наших краян відвідали платні медичні установи та приватних лікарів, одна особа зі ста викликала швидку медичну допомогу.

Доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. Так, 6% домогосподарств області, у яких хто-небудь протягом року потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, повідомили про випадки неможливості задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередні роки, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші, 89% за своє життя народжували дітей. Більше половини з них народили по двоє дітей, 40% – по одній, 9% – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20–24 років.

 

 

Заступник начальника Світлана СЛОБОДЯН

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в січні 2021 року

 

У січні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,6 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 48,4% припадає на переробну промисловість, з неї: 19,5% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 12,8% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 4,1% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 49,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень 2021р. становив 2,9 тис.грн.

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

Стан тваринництва Хмельницької області

в січні 2021 року

 

У січні 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з з відповідним періодом попереднього року становив 106,4%, у т.ч. у підприємствах – 112,4%, у господарствах населення – 100,6%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 10,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,3% більше, ніж у січні 2020р., вироблено 38,9 тис.т молока (на 5,7%) та 65,2 млн.шт яєць (на 11,6%).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня 2020р. на 11,3%, у т.ч. овець та кіз – в 3,6 раза, свиней – на 31,2%, великої рогатої худоби – на 12,2%, а птиці свійської зменшився на 14,6%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 100,4%.

За розрахунками, на 1 лютого 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 221,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,2 тис. корів, свиней – 311,3 тис., овець та кіз – 33,3 тис., птиці свійської – 6,7 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 лютого 2020р. зменшилась на 0,9%, у т.ч. корів – на 1,9%, птиці – на 6,4%, а овець та кіз збільшилась  на 24,7%, свиней – на 4,2%.

У господарствах населення утримувалось 72,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 42,5%, овець і кіз – 75,7%, птиці всіх видів – 37,4%.

 

 

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в січні 2021 року

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні 2021р. становив 2312,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,9% менше від обсягу січня попереднього року. У порівнянні з груднем 2020р. його обсяг зменшився майже на третину.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні 2021р. становив 1274,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% більше від обсягу січня 2020р. і на 31,6% менше обсягу грудня попереднього року.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

Демографічна ситуація у Хмельницькій області

в 2020 році

 

За попередніми даними чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 січня 2021р. становила 1243787 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 10915 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 11129 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 214 осіб.

Протягом 2020р. на Хмельниччині народилось 9694 немовляти, зареєстровано 20823 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,4%), друге – новоутворення (12,0%), третє – зовнішні причини смерті (4,4%).

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

 

 

 

Індекси споживчих цін у Хмельницькій області

в січні 2021 року

 

Індекс споживчих цін по області в січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 101,1%, по Україні – 101,3%.

На споживчому ринку області в січні 2021р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше (на 15,7%) подорожчали яйця. У межах 5,8–1,3% підвищились ціни на макаронні вироби, овочі, пшоно, маргарин, рис, м’ясо птиці, цукор, кондитерські вироби з борошна та цукру, сало, сири, молоко, на 0,9–0,2% – на кисломолочну продукцію, хліб, соняшникову олію, яловичину, сметану. Водночас на 2,5–0,1% подешевшали свинина, фрукти, крупи гречані, масло, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,7%, тютюнові вироби – на 1,1%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,0%: одяг – на 2,2%, взуття – на 1,9%.

На зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,1% вплинуло підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 20,9%, водопостачання – на 15,5%. Крім того, товари та послуги з утримання та ремонту житла подорожчали на 0,9%, оренда житла – на 0,3%. Поряд з цим на 10,0% знизились ціни на природний газ.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,9%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 2,0%, транспортних засобів – на 1,6%. Водночас на 0,3% зменшились ціни на транспортні послуги, у т.ч. залізничного пасажирського транспорту – на 1,9%.

У сфері зв’язку зростання цін на 1,2% спричинено подорожчанням міжміського та місцевого телефонного зв’язку (на 11,2% та 9,5% відповідно), послуг Інтернету (на 3,5%).

Вартість послуг освіти зросла на 0,8% внаслідок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 7,1%.

Серед інших товарів та послуг на 34,2% збільшились ціни на ритуальні послуги, на 2,7–0,1% – на фінансові послуги, у сфері охорони здоров’я, відпочинку та культури, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля послугами Хмельницької області

в 2020 році

 

У 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 24,4 млн.дол. США і 25,0 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт зменшився на 9,6% (2,6 млн.дол.), імпорт – на 12,7% (3,6 млн.дол.). Від′ємне сальдо становило 0,6 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,98.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 65 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 9,2% та становив 22,7 млн.дол., або 93,1% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Литва, Італія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили послуги з переробки матеріальних ресурсів (43,8%) і транспортні послуги (38,8%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 10,1% та становив 20,5 млн.дол., або 82,3% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Ірландія, Франція, Польща, Німеччина, Кіпр, Нідерланди.

Основу структури імпорту становили роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (36,8% від загального обсягу імпорту), транспортні послуги (24,5%), послуги, пов′язані з подорожами (12,8%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (11,0%).

 

Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області

  • в 2020 році

 

У 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 663,5 млн.дол. США і 508,8 млн.дол. Порівняно з 2019р. експорт збільшився на 3,3% (21,2 млн.дол.), імпорт зменшився на 9,8% (55,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 154,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,30.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 133 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з 2019р. на 1,3% та становив 327,0 млн.дол., або 49,3% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Єгипту, Туреччини, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2019р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження; зернових культур; електричних машин. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти 2019р. на 6,8% та становив 270,3 млн.дол., або 53,1% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Саудівської Аравії, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; каучуку, гуми; їстівних плодів та горiхів. Зменшилась частка електричних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів; виробів з чорних металiв.

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

 

Про надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства Хмельницької області

в 2020 році

 

 

У 2020р. на переробні підприємства області надійшло 8,5 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,9% менше, ніж у 2019р.) та 173,1 тис.т молока (на 0,1% більше).

За 2020р.  переробними підприємствами області куплено 170,3 тис.т молока (на 0,4% більше, ніж за 2019р.), у т.ч. у підприємств – 73,1 тис.т (на 11,8% більше), у населення – 97,2 тис.т (на 6,7% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств та населення переважало молоко першого ґатунку, відповідно, 76,1% та 83,4%.

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в 2020р. становила по області 6870,4 грн проти 6264,0 грн у 2019р., зокрема, у підприємств – 8758,2 грн (збільшилась на 12,9%), у населення – 5451,0 грн (на 2,3%).

В області займалися прийманням молока від населення 188 відповідно обладнаних пунктів.

 

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА

 

Заробітна плата працівників Хмельницької області

у грудні 2020 року

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2020р. становила 12951 грн, що в 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн), проте на 8,7% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2020р. була заробітна плата працівників сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (18516 грн), промисловості (16644 грн), фінансової та страхової діяльності (15038 грн),  професійної, наукової та технічної діяльності (13353).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (35836 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 24,8–47,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у грудні 2020р. порівняно з листопадом 2020р. зросла на 23,4%, а відносно листопада 2019р. – на 13,8%.

 

 

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 січня 2021 року

 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня  2021р. становила 12,0 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 51,7% утворено на економічно активних підприємствах, 43,3% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 5,0% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у грудні 2020р. зросла  в 2,1 раза. Найбільша сума заборгованості (99,3%) зазначених підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримав заробітну плату 271 працівник економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22874,54 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за грудень 2020р.

 

 

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області

у 2020 році

 

У 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 6472,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2019р. становив 158,3%.

У порівнянні з 2019р. зросло будівництво інженерних споруд в 2,4 раза та  житлових будівель на 0,1%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 23,2%.

Капітальний та поточний ремонти становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 18,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 13,9%.

 

 

Про оплату населенням Хмельницької області

житлово-комунальних послуг у грудні 2020 року

 

 

У грудні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 625,5 млн.грн (75,3% нарахованих за цей період сум).

На кінець грудня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 772,2 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 299,8 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 120,5 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 84,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 74,4 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,8 млн.грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у Хмельницькій області

в 2020 році

 

У 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,3 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 65,2% припадає на переробну промисловість, з неї: 26,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,2% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції, 6,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 31,5% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2020р. становив 37,5 тис.грн.

 

 

 

 

Перший заступник начальника Лариса ПАСТУХОВА

Роздрібна торгівля Хмельницької області

в 2020 році

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2020р. становив 28168,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2020р. порівняно з листопадом збільшився на 15,6%, порівняно з груднем 2019р. – на 24,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2020р. становив 16146,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу 2019р. У грудні 2020р. його обсяг становив 1847,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2019р. збільшився на 18,6%, проти листопада 2020р. – на 15,6%.

 

Використання палива в Хмельницькій області

у грудні 2020 року

 

Підприємствами та організаціями Хмельницької області у грудні 2020р. було використано газу природного 106,3 млн.м3, вугілля кам’яного – 30,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 14,0 тис.т, бензину моторного – 1,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС бензину моторного становив 3,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,8 тис.т.

Порівняно з груднем 2019р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) в 1,5 раза, пропану і бутану скраплених – на 25,2%, газу природного – на 13,3%, бензину моторного – на 11,5%. Разом з тим обсяги використання  вугілля кам’яного зменшились на 28,7%.

Станом на 1 січня 2021р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 116,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,1 тис.т, бензину моторного – 3,6 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,4 тис.т.

 

 

Підсумки роботи транспорту Хмельницької області

в 2020 році

За попередніми даними у 2020р. вантажообіг підприємств транспорту

області становив 1095,9 млн.ткм, що на 31,5% менше обсягу попереднього року. Перевезено 6241,3 тис.т вантажів, що на 23,6% менше обсягу 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 590,2 млн.пас.км, що становить 60,8% від обсягу 2019 року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 65,5 млн. пасажирів, що становить 64,4% від обсягу 2019р. Міським електротранспортом перевезено 28,5 млн. пасажирів (на 32,0% менше).

 

 

Заступник начальника Людмила ПРИЛУЦЬКА