06.03.2023 — 08:59
Відділ містобудування та архітектури ОДА

         Начальник відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації – головний архітектор Хмельницької області

Дунаєвська Ірина Михайлівна.

         Адреса відділу:

вул. Грушевського, 87, м. Хмельницький 29000,  каб. 106, 107,108,

тел. 76-30-60, тел./факс 79-48-05,  E-mail: [email protected]

 

Розклад роботи відділу:

понеділок – четвер – з 9.00 до 18.15

п’ятниця                     з 9.00 до 17.00

 

Графік  особистого прийому громадян начальником відділу:

вівторок, четвер з 10.00 до 13.00.

 

Основні завдання відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації

Основним завданням відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

Організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально –економічного та культурного розвитку області та проектів обласного бюджету відповідно до компетенції.

Надає адміністративні послуги.

Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

Бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

Організовує роботу укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Забезпечує захист персональних даних.

Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

Здійснює передбачені законом наступні галузеві повноваження у сфері містобудування та архітектури:

– підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні;

– організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

– організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

– підготовка пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації та щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

– здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та іншого використання територій;

– визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

– забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

– сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

– розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

– у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

– сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

– підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

– забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– координація діяльності: уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи; суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

– співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

– інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

– забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

– сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;

– організація та забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо – геодезичних матеріалів;

– організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

– сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

Здійснює інші передбачені законом повноваження.