Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

10.10.2019 — 14:26
Щомісячна доповідь

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ

У СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2019р. становила 1259590 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 5115 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5991 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 876 осіб.

Протягом січня–липня 2019р. на Хмельниччині народилось 5772 немовляти, зареєстровано 11763 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,7%), третє – зовнішні причини смерті (4,3%).

 

Доходи населення

 

У січні–серпні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 8363 грн, що в 2,0 раза більше мінімальної заробітної плати (4173 грн) і на 18,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали підприємства фінансової та страхової діяльності, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,6 та 1,9 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (відповідно 53,1% та 71,1% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–серпні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 вересня 2019р. становила 5,6 млн.грн, або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2019р., при цьому 78,5% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких упроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 10,7% – на економічно активних підприємствах та 10,8% – на економічно неактивних підприємствах.

На початок вересня 2019р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримав заробітну плату 81 працівник. Кожному з них не виплачено в середньому по 7346 грн, що становить 85,2% середньої заробітної плати за серпень 2019р.

 

Соціальний захист

 

У січні–серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 118,8 тис. домогосподарств (на 13,9% більше відповідного періоду 2018р.), з них у міських поселеннях – 66,2 тис., у сільській місцевості – 52,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2019р. становила 36,2 млн.грн (у міських поселеннях – 22,2 млн.грн, у сільській місцевості – 14,0 млн.грн), у січні–серпні 2018р. – 32,7 млн.грн (у міських поселеннях – 22,5 млн.грн, у сільській місцевості – 10,2 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. збільшився порівняно з серпнем 2018р. у 1,6 раза і становив 117,5 грн.

Крім того, у січні–серпні 2019р. 16,7 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 14,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,7%.

За січень–серпень 2019р. сума призначених субсидій становила  46,8 млн.грн  (у міських поселеннях – 6,3 млн.грн, у сільській місцевості – 40,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 74,9 млн.грн (у міських поселеннях – 9,0 млн.грн, у сільській місцевості – 65,9  млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 3,1% і становив 2654,5 грн.

У січні–серпні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 47,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 62,7 млн.грн.

У серпні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 135,5 млн.грн (117,6% нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 73,7 млн.грн.

На кінець серпня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 378,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 132,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 80,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 47,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 94,6 млн.грн.

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2019р. становив 102,4% (у січні–серпні  2018р. – 103,6%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільшого підвищення зазнали ціни на пшоно та фрукти – на 35,2% та 20,1% відповідно. Відчутно подорожчали хліб (на 12,6%) та цукор (на 10,2%), на 7,1–2,3% – макаронні вироби, м’ясо птиці, риба та продукти з риби, пшеничне борошно, кондитерські вироби з борошна та цукру, масло, кисломолочна продукція, яловичина. Поряд з цим на 18,8–7,2% знизились ціни на яйця, овочі, сало, рис, молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 9,3%, а саме: тютюнові вироби – на 14,0%, алкогольні напої – на 5,1%.

Одяг та взуття подешевшали на 5,4%: одяг – на 5,8%, взуття – на 5,5%.

Головним чинником зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,5% було зменшення тарифів на природний газ на 22,6%. Разом з тим відбулось підвищення тарифів на гарячу воду та опалення на 19,1%, плати за утримання будинків та прибудинкових територій, водопостачання, каналізацію, оренду житла, утримання та ремонт житла – на 6,6–3,0%.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,2% вплинуло подорожчання амбулаторних послуг на 5,6% та послуг лікарень на 4,8%. Ціни на фармацевтичну продукцію збільшились на 2,5%.

На транспорт у цілому зниження цін (на 0,5%) викликане здешевленням автомобілів (на 7,1%), палива та мастил (на 6,4%). Вартість транспортних послуг збільшилась на 5,5%, з них проїзду залізничним та автодорожнім пасажирським транспортом – на 24,1% та 3,1% відповідно. Крім того, на 26,4% зросла плата за обслуговування та ремонт власних транспортних засобів.

Послуги освіти подорожчали на 3,2%: плата за утримання дітей у дошкільних закладах зросла на 15,9%, за навчання в закладах середньої освіти – на 7,6%, на курсах іноземної мови – на 6,6%, незмінною протягом зазначеного періоду залишалась вартість навчання в закладах вищої освіти.

У межах 6,9–4,9% подорожчали послуги ресторанів та готелів,  перукарень, зв’язку. Навпаки, дешевшими на 0,8% стали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла; товари та послуги  відпочинку і культури.

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2019р. у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2018р. збільшився на 2,9%.

За січень–серпень 2019р. видобуто 2259,1 тис.т каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та креміня), 403,5 тис.т пісків будівельних, таких як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), 113,7 тис.т вапняку, флюсу вапнякового та іншого вапнякового каменю для виготовлення вапна й цементу (крім подрібненого вапнякового наповнювача та каменю вапнякового заданих розмірів).

У переробній промисловості в січні–серпні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, машинобудуванні – на 17,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 10,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 6,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,2%.

За січень–серпень 2019р. вироблено 0,5 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 1,6 тис.т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 2,5 тис.т м’яса курей, курчат, свіжого чи охолодженого – тушок, 2,6 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 23,0 тис.т олії соєвої та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 6,4 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 7,4 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 0,7 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 2,2 тис.т сирів тертих, порошкових, голубих та інших неплавлених (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 59,0 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 25,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання.

У січні–серпні 2019р. вироблено 65,8 тис.шт костюмів та комплектів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 68,8 тис.шт жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, жіночих та дівчачих, 109,6 тис.шт суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 72,2 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 1439,9 тис. пар взуття з верхом із гуми або полімерних матеріалів, призначеного для носіння на вулиці.

Виготовлено 27,2 тис.шт котлів центрального опалення, 584,3 тис.шт лічильників для рідин (уключаючи калібрувальні; крім насосів для рідин).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 71,6%. За січень–серпень 2019р. вироблено 5826,5 млн.кВт.год електроенергії, що на 3639,3 млн.кВт.год (38,4%) менше, ніж за січень–серпень 2018р.

 

Сільське господарство

 

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 108,2%, у господарствах населення – 94,4%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 359,8 тис.га, що на 4,9% більше, ніж на початок вересня 2018р. Виробництво зерна становило 1912,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,9% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 53,2 ц зерна (на 3,9% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 71,8 тис.га (на 12,5% більше, ніж на 1 вересня 2018р.), валовий збір становив 234,9 тис.т (на 12,6% більше) при середній урожайності 32,7 ц з 1 га (на рівні минулого року).

Усіма категоріями господарств накопано 1037,8 тис.т картоплі (81,2% до обсягів на 1 вересня 2018р.); зібрано 180,0 тис.т (126,6%) культур овочевих, 78,5 тис.т (84,1%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у січні–серпні 2018р., вироблено 446,0 тис.т молока (на 2,4% більше) та 705,9 млн.шт яєць (на 6,2% більше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 238,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 128,4 тис. корів, свиней – 321,6 тис., овець та кіз – 32,5 тис., птиці свійської – 8,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2018р. зменшилась на 3,2%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 2,9%, овець та кіз – на 3,0%, птиці – на 7,0%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшився на 17,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,5%, продукції тваринництва – на 8,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. знизились на 2,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,1%, продукції тваринництва – на 0,2%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 971,4 тис.т зерна, у т.ч. 718,3 тис.т пшениці, 24,5 тис.т кукурудзи, 205,9 тис.т ячменю, 7,7 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,1 тис.т.

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1990,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 109,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель у 1,6 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 6,5% та 10,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 49,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,3%, Хмельницького району – 8,8%, м. Кам’янця-Подільського – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 27,6% та 5,1% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–липні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 329,8 млн.дол. США і 309,6 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2018р. експорт зменшився  на  0,6% (1,9 млн.дол.), імпорт збільшився на 24,0% (60,0 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 20,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,07.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 120 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–липнем 2018р. на 10,3% та становив 169,5 млн.дол., або 51,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Білорусі, Ізраїлю, Російської Федерації.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–липнем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горiхів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–липня 2018р. на 16,7% та становив 160,0 млн.дол., або 51,7% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин; ефiрних олій.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2019р. становив 15047,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 0,7%, порівняно з серпнем 2018р. – на 8,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2019р. становив 8608,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–серпня 2018р. У серпні 2019р. його обсяг становив 1209,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2018р. збільшився на 10,3%, проти липня 2019р. – на 0,7%.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1038,6 млн.ткм, що на 4,5% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 5389,6 тис.т вантажів, що на 3,3% більше обсягу січня–серпня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 642,7 млн.пас.км, або 94,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 66,2 млн. пасажирів, або 93,2% від обсягу січня–серпня 2018р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 40,1 млн. пасажирів, що на 9,8% менше, ніж у січні–серпні 2018р.

Міським електротранспортом перевезено 26,1 млн. пасажирів (на 1,8% менше обсягу січня–серпня 2018р.).

 

 

Заступник начальника   Л. ПРИЛУЦЬКА