23.01.2018 — 14:25
Релігія та національні меншини

Релігія та національні меншини

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року у Хмельницькій області мешкають представники 90 національностей і народностей – це 87,3 тис. осіб (6% від загальної кількості населення області).

З-поміж них найчисельнішими є: росіяни – 50,6 тис. осіб (3,6%), поляки – 23 тис. (1,6%), білоруси – 2,7 тис. (0,2%), євреї – близько 1,5 тис. (0,1%), вірмени – 1,2 тис. осіб (0,1%), молдовани і румуни – близько 1 тис. (0,1%). Дещо меншими за чисельністю є етнічні групи азербайджанців, грузинів, німців, башкирів, болгарів, чехів, угорців тощо.

За даними Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області зареєстровано та діє 52 громадських об’єднань національних меншин.

З них 11 громадських об’єднань національних меншин мають  обласний статус, 30 – міський, 11 – районний.

Найбільш активними серед представників громадських організацій національних меншин є Хмельницька обласна єврейська община, Хмельницький обласний осередок Спілки поляків України, Хмельницька обласна спілка вірменської національної культури «Арарат».  Переважна більшість громадських організацій національних меншин області займається благодійною діяльністю та при своїх організаціях створюють благодійні фонди

З кожним роком робота закладів культури з національними культурними товариствами ведеться все активніше. Усі міста в області, більшість районів та об’єднаних територіальних громад співпрацюють з національними меншинами, їх творчими колективами та окремими виконавцями.

Діяльність управління культури, національностей, релігій та туризму всебічно спрямована на реалізацію в області єдиної державної політики щодо міжетнічних відносин гарантованих державою прав на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

При громадських організаціях національних меншин діють гуртки художньої самодіяльності, вокальні та хореографічні самодіяльні колективи, які допомагають зберегти і пропагувати культурну й національну спадщину. Представники громадських організацій національних меншин постійно залучаються до участі в заходах, які проводяться на загальноміських, обласних та регіональних рівнях.

В області зареєстровано 4 періодичних друкованих видання нацменшин:

Обласна єврейська благодійна газета «Шалом Алейхем», засновник – Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт», видається з 1999 року щомісяця російською і українською мовами за рахунок благодійних внесків.

Фонд видає власну брошуру “Штетл” (з ідиш “містечко”), в якій публікуються історичні, культурно-освітні матеріали.

Польськомовна газета «Dziennik Kijowski» та «Slovo Polskie», тираж біля 5000 примірників.

Книжкових видань мовами національних меншин не друкувалось.

Польський часопис «Голос Поділля», засновник – міжрайонна Спілка поляків Поділля, видається з 1999 року щомісяця (неперіодично) польською і українською мовами за рахунок спонсорських коштів, тираж 1500 примірників.

Враховуючи викладене, та результати проведення моніторингу стану міжетнічних відносин на Хмельниччині, протягом останніх років випадків ксенофобії, міжетнічної і расової нетерпимості в області не зафіксовано.

Станом на 1 січня 2018 року релігійна мережа Хмельницької області представлена 16 віросповідними напрямами (40 – церков, конфесій та течій), в межах яких діють 1967 релігійних організацій, в тому числі 1899 релігійних громад, 2 центри (духовний центр «Родове вогнище рідної православної віри» та духовний центр «Об’єднання синів і дочок України рідної української національної віри») 13 управлінь (Хмельницької, Шепетівської та Кам’янець-Подільської єпархій УПЦ; Хмельницької єпархії УПЦ КП; Хмельницької єпархії УАПЦ; Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ; Кам’янець-Подільської Дієцезії РКЦ; провінція (управління) Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії ордену отців Маріян Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії РКЦ; управління Українського регіону Згромадження Сестер Францисканок Місіонерок Марії РКЦ;  4 обласних об’єднань ЄХБ, УЦХВЄ, ОЦХВЄ та УХЄЦ), 24 монастиря, 7 духовних навчальних закладів, 3 братства та 19 місій. При релігійних організаціях області діє 624 недільні школи, виходить 17 періодичних духовних видань та одна радіопередача.

Протягом 2017 року у Хмельницькій області зареєстровано статути 25 релігійних громад (протягом 2016 – 22), зокрема: 11 – УПЦ, 6 – УПЦ КП,  5 – Духовного центру «Відродження», 1 – лютеранського направлення, 1 – харизматичного типу та 1 іудейська релігійна громада.

Разом з цим, в поточному році з обліку знято 11 релігійних громад Свідків Єгови, які за власним рішенням припинили свою діяльність як юридичні особи шляхом приєднання до Хмельницької міської релігійної громади, а також 1 релігійну громаду мусульман, яка припинила свою діяльність шляхом ліквідації.

Релігійною мережею найбільш охопленими залишаються Кам’янець-Подільський (154 релігійних організацій), Дунаєвецький (145), Волочиський (116), Чемеровецький (105) райони та міста Хмельницький (135) і Кам’янець-Подільський (76).

Понад 98% релігійних організацій Хмельницької області є християнськими за своєю суттю.

Найбільш розповсюдженим за конфесійною ознакою на території регіону є православ’я, яке нараховує 1354 релігійних організацій, що становить 68,8% від їх загальної кількості.

За православними ідуть протестантські церкви, які нараховують 339 релігійних організацій (17,2%),  та представники католицького віросповідання – 233 релігійні організації (11,8%).

Релігійні організації всіх церков, конфесій, напрямків і течій Хмельниччини обслуговують 1029 священнослужителів (з них 34 іноземці), що складає 54,2% від загальної кадрової потреби.

Зокрема,  986 громадами УПЦ, статути яких зареєстровані встановленим порядком, опікуються 489  священнослужителів, що складає 49,6% від потреби, УПЦ КП – 113(42,2%), УАПЦ – 14 (18,9%), УГКЦ – 28 (36,8%), РКЦ – 76 (59,8%), протестантські конфесії в середньому забезпечені священнослужителями на 100%.

Актуальним є питання підготовки священиків РКЦ з числа громадян України (43,4% іноземці); релігійних організацій іудейського спрямування: з двох священнослужителів 1 є громадянином Франції; Вірменської апостольської церкви – обслуговуючий священнослужитель приїжджає з м. Чернівці.

Новітні та нетрадиційні релігійні організації забезпечені священнослужителями в повному обсязі.

Для задоволення культових потреб станом на 1 січня 2018 року релігійні організації області використовують 1537 культових будівель та приміщень, пристосованих молитовні, з них: 395 – пристосовані, 1399 – будівель та приміщень перебуває у власності релігійних організацій, 138 – у користуванні, в тому числі на умовах оренди.

Протягом 2017 року було завершене будівництво 17 культових будівель, отримано в користування 4 приміщення, пристосовані під молитовні.

В цілому, рівень забезпечення релігійних організацій культовими спорудами становить близько 78,1%.

При цьому, слід відзначити, що в області не переданими до цього часу залишаються 2 об’єкти колишньої церковної власності:

– колишня католицька Вища духовна семінарія (м. Кам’янець-Подільський, площа Польський ринок, 18), на який сьогодні претендує Кам’янець-Подільська Дієцезія РКЦ.  На даний час у приміщенні розміщується КП “Міська друкарня” та проживають сім’ї працівників друкарні;

– колишня православна духовна семінарія (м. Кам’янець-Подільський, вул. П’ятницька, 11), на який претендує Кам’янець-Подільська єпархія УПЦ. Зараз у приміщенні знаходиться міська картинна галерея державного історичного-архітектурного заповідника.

Обидва об’єкти перебувають у комунальній власності м. Кам’янець-Подільський.

В області створено сприятливі умови для розвитку міжнародних зв’язків з одновірцями за кордоном.

Найпоширенішими формами міжнародної співпраці релігійних організацій області залишається священнослужіння, проповідництво та місіонерство.

Певна частина іноземців не контролюється, оскільки їх приїзд погоджується безпосередньо у м. Києві або здійснюється, як приватний візит.

У звітному періоді працівники управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації видавали погодження на перебування і діяльність у регіоні іноземних священнослужителів, проповідників, місіонерів і викладачів, проводили роз’яснювальні бесіди щодо дотримання ними Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Постійна робота з цими громадянами, упереджує серйозні порушення ними вимог чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації, забезпечує його безумовне виконання, дає позитивні наслідки щодо стабілізації релігійної ситуації в області.

Так, протягом року управлінням не зафіксовано жодного порушення ст. 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Інформації щодо вчинення порушень законодавства у релігійній сфері з боку представників релігійних організацій, посадових чи службових осіб державних органів чи органів місцевого самоврядування до управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА не надходило.

Протягом 2017 року облдержадміністрацією продовжувалася робота щодо зміцнення порозуміння та терпимості між релігійними громадами різних конфесій.

З метою недопущення порушень чинного законодавства у релігійній сфері, працівниками управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації регулярно організовувалися зустрічі з керівниками релігійних конфесій області.

Протягом року такі зустрічі проводились з керівництвом Хмельницької та Шепетівської єпархій УПЦ, Хмельницькою єпархією УПЦ КП, а також керівниками релігійних громад ЄХБ, ХВЄ, мусульман, на яких обговорювалися питання щодо недопущення порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації, в тому числі щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дотримання іноземними священнослужителями, вимог ст. 24 Закону.

Крім цього, управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації продовжує практику моніторингу змін діючого законодавства, що стосуються діяльності релігійних організацій, які своєчасно доводяться до всіх без виключення релігійних центрів області.

Завдяки вжитим превентивним заходам вдалося забезпечити порозуміння між релігійними громадами різних конфесій.

Також, не зафіксовано порушень законодавства про військову (альтернативну) службу.

Керівники і представники різних релігійних конфесій області постійно залучалися до участі в заходах місцевих органів виконавчої влади щодо пропаганди серед молоді та підлітків здорового способу життя, культу сім’ї, збереження загальнолюдських моральних цінностей.

Обласною, районними і міськими службами у справах дітей з активним залученням релігійних конфесій проводилась робота з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх у родинні форми виховання.

Райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування забезпечено належний контроль за розглядом звернень релігійних громад щодо виділення їм земельних ділянок для будівництва культових споруд.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у своїй діяльності неухильно дотримуються чинного законодавства  про  свободу совісті та релігійні організації, займають принципову позицію щодо рівного ставлення до всіх, без виключення, існуючих у регіоні конфесій і напрямків та виявляють неупереджене ставлення під час ухвалення рішень щодо виділення релігійним громадам земельних ділянок, передачі культових будівель і майна тощо.

Протягом 2017 року установами культури і мистецтв області у взаємодії із протестантськими релігійними організаціями, на виконання Указу Президента України від 26.08.2016 №357/2016 “Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 935-р “Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації”, організовано та проведено заходи, затвердженні розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 27.12.2016 № 681/2016-р., в тому числі на базі Державного історико-культурного заповідника «Меджибіж» 20.10.2017  проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: релігія і церква як чинник історичних та суспільних процесів Східної Європи».