20.02.2024 — 08:56
Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній військовій адміністрації

Відповідно до п.2 ст.16 Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”, п.9 Типового положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року №364, органи місцевого самоврядування створюють і забезпечують роботу координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності на відповідній території.

За організаційної підтримки відділу молоді управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації формується склад координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності (далі – Координаційна рада) – це постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який заплановано створити при Хмельницькій обласній військовій адміністрації, з метою участі в оцінюванні ефективності державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності та сприянню координації діяльності суб’єктів відносин у зазначеній сфері на території Хмельницької області.

До складу Координаційної ради можуть входити:

 ➡ голова координаційної ради – заступник начальника обласної військової адміністрації, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

➡ заступник голови координаційної ради – представник громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою);

➡ секретар координаційної ради – керівник або заступник керівника структурного підрозділу обласної військової адміністрації до функціональних обов’язків якого належить реалізація державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

➡ представники територіальних органів Головного управління Національної поліції в області, Адміністрації Державної прикордонної служби, Головного управління ДСНС України в області, Державного агенства лісових ресурсів України в області, інших центральних органів виконавчої влади, а також СБУ в Хмельницькій області, органів місцевого самоврядування (за згодою);

➡ представники військових частин Збройних Сил, Національної гвардії, розташованих на території області, закладів освіти військового спрямування, підприємств оборонної галузі, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

➡ керівники, заступники керівників або представники структурних підрозділів обласної військової адміністрації;

➡ посадова особа обласної військової адміністрації, відповідальна за мобілізаційну роботу;

➡ представники громадських об’єднань ветеранів – учасників бойових дій, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій, керівники громадських штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) (за згодою);

➡ представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (за згодою);

➡ представники місцевих засобів масової інформації, дитячих і молодіжних друкованих видань патріотичного спрямування (за згодою);

➡ представники закладів освіти, закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, органів учнівського та студентського самоврядування, дитячих та молодіжних громадських об’єднань (за згодою);

➡ вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, представники підприємств, установ, організацій, діяльність яких спрямована на утвердження української національної та громадянської ідентичності (за згодою).

До складу координаційної ради може бути делеговано не більш як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, у тому числі громадського об’єднання ветеранів війни та місцевого медіа.

Строк повноважень складу координаційної ради становить два роки.

Члени координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Основними завданнями Координаційної ради є сприяння здійсненню повноважень місцевого органу виконавчої влади у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, співпраця з інститутами громадянського суспільства, які ведуть діяльність у вищезазначеній сфері та висвітлення їх діяльності, провадження інформаційно-просвітницької діяльності, удосконалення нормативно-правової бази, визначення шляхів і способів вирішення питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Для подання кандидатури необхідно до 15 лютого 2024 року включно надати наступні документи у паперовому варіанті (м. Хмельницький, вул. Свободи, 70) та на електронну адресу [email protected]:

– лист про делегування представника до складу Координаційної ради або подання для громадських організацій, комунальних установ і закладів додаток 1 ;

– згоду на обробку персональних даних (додаток 2);

– інформація про діяльність інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності протягом 2023 року додаток 3 

Відповідальна особа:

САМОЛЮК Інна Олександрівна, головний спеціаліст відділу молоді управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації, тел. 097-608-22-44

Додаток 1

БЛАНК ІГС (за наявності)

 

Від_________________ № _______

Управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації

 

 

Про делегування до складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності

 

 

Прошу делегувати до складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Хмельницькій обласній військовій адміністрації ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові делегованої особи, посада)

____________________________________________________________________

(контактний номер телефону та адреса електронної пошти)

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

____________________          ____________                        __________________

(посада керівника, назва ІГС)                                       (підпис)                                                    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Виконавець: ПІБ, контактний номер телефону

Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я,  ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” з ціллю включення моєї кандидатури до складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Хмельницькій обласній військовій адміністрації даю згоду обробку моїх персональних даних.

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію для оновлення моїх персональних даних.

 

_________________                                                        «___»________________202_р.   

(підпис) 

 

Я,  ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2023 року

 

 1. Назва ІГС
 2. Скорочена назва ІГС.
 3. Дата реєстрації, легалізації ІГС.
 4. Місцезнаходження, адреса електронної пошти ІГС, номер контактного телефону.

5.Мета та напрями діяльності.______________________________________

_______________________________________________________________

 1. Проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми протягом звітного періоду.
Період проведення заходу, проекту, програми Назва заходу, проекту, програми, мета Місце (територія реалізації) заходу, проекту, програми Партнери, учасники, результати проведення заходу, проекту, програми Джерела інформації про захід, проект, програму
         
         
         

 

 1. Друковані видання.
 2. Пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості.
 3. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при облдержадміністрації.
 4. Досвід організації та проведення заходів ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності (національно-патріотичного виховання):
 5. Дослідження та публікації, наукова діяльність, громадська діяльність:
 6. Спеціальні навички (знання іноземних мов тощо):
 7. Опишіть ваше бачення становища утвердження української національної та громадянської ідентичності (національно-патріотичного виховання) в Україні:
 8. Опишіть один чи два конкретних проекти, які ви втілите протягом членства в Координаційній раді з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності

 

 

Посада керівника ІГС                     (підпис)                            (ініціали, прізвище)                                                                                                                            

                             М.П.(за наявності)

 

Список представників територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства, рекомендованих робочою групою до включення в координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при обласній військовій адміністрації

№ з/п ПІП делегованого представника Орган, що делегує
1. БАРАНОВСЬКИЙ Володимир Іванович КПРДГО “Клуб Юних Миротворців”
2. БІГУС Ярослав Олегович в/ч 3053 Національної Гвардії України
3. ВЕРБІЦЬКИЙ Олександр Віталійович ГО “Підтримка України”
4. ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ Ігор Казимірович Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка
5. ДОБРЯНСЬКИЙ Сергій Вікторович відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської ТГ
6. ЄРМЕНЧУК Юрій Михайлович ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
7. ЖУРАКОВСЬКИЙ Вадим Васильович Кам’янець-Подiльський лiцей з посиленою вiйськово-фiзичною пiдrотовкою Хмельницької області
8. КОВАЛЬЧУК Анна Андріївна Летичівський ліцей № 2 Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області
9. КОВАЛЬЧУК Сергій Юрійович НАДПС України ім. Б.Хмельницького
10. КОЛЕСНИК Андрій Андрійович ВПМО “Пласт – НСОУ” в Хмельницькій окрузі
11. КУЛИК Петро Миколайович обласний ТЦК СП
12. КУХАРЕНКО Анатолій Аркадійович ГО “Відродження об’єднаних територіальних громад”
13. ЛЕСЬКОВА Світлана Василівна Департамент освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації
14. МАКАРЕНКО Людмила Василівна Головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконавчого комітету Меджибізької ТГ
15. МАКОВЕЙ Олександр Олександрович ГО “Спілка інвалідів війни та учасників АТО Хмельниччини”
16. МАРИНЮК Михайло Вікторович Хмельницький обласний науково-технічний центр учнівської молоді
17. МАРТИНЮК Віталій Миколайович департамент з питань оборонної роботи т цивільного захисту обласної військової адміністрації
18. МАТУС Олена Олександрівна Нетішинська гімназія “Ерудит”
19. МЕЛЬНИК Микола Володимирович КЗ “Молодіжний центр “Великорадогощанська Січ” Плужненської сільської ради
20. МИХАЙЛОВА Інна Григорівна департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій
21. МОРОЗ Сергій Володимирович Благодійна організація “Оберіг Поділля
22. НІКІТЧУК Василь Іванович Відділ мобілізаційної роботи Хмельницької обласної військової адміністрації
23. ОСЯК Валентин Васильович в/ч 1538
24. ПОЛІЩУК Ольга Володимирівна управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації
25. ТОМУСЯК Наталія Павлівна Начальник управління молоді, фізичної культури і спорту
26. ФІЯРСЬКА Світлана Ігорівна Департамент освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації
27. ФОРЕСЬ Олег Аркадійович відокремлений підрозділ по Хмельницькій області ГС “Конгрес громадських об’єднань України”
28. ФУРМАН Наталія Сергіївна телеканал “Перший Подільський”
29. ХАМСЬКИЙ Олексій Валерійович ГО “Хмельницький міський центр фізичної культури та спорту “БАЛУ”
30. ЦИМБАЛЮК Сергій Володимирович ГУ НП у Хмельницькій області
31. ЧЕРНИШ Дмитро Валерійович УСБ України у Хмельницькій області
32. ЮРЄВ Володимир Васильович Заступник начальника обласної військової адміністрації