05.04.2024 — 10:35
Інформація щодо виконання заходів із створення безбар’єрного простору

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023р. № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
Завдання 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
Пункт 5. Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Завдання № 7, пункт 5 – порушення суб’єктами транспортної галузі (І квартал 2024 року)

Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
Завдання 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури
Пункт 1. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек.

Завдання № 22 – забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек (І квартал 2024 року)

Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності
Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
Пункт 1. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Завдання № 24 – облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність (І квартал 2024 року)

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання
Пункт 3. Визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання
Пункт 6. Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Завдання № 97, пункт 3, 6 – Розвиток раннього втручання (І квартал 2024)

Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
Завдання 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством
Пункт 5. Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Завдання № 7, пункт 5 – Порушення суб’єктами транспортної галузі

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання
Пункт 3. Визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання
Пункт 6. Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Завдання № 97, пункт 2, 3 – Розвиток раннього втручання

Напрям 5. Освітня безбар’єрність
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя
Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
Пункт 3. Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади

Завдання № 102, пункт 3 – Мережа спеціальних класів