30.03.2023 — 11:41
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «Подільський бекон», ЄДРПОУ 36341377, 31151 Україна, Хмельницька обл. Хмельницький р-н, с.Воронківці, вул. Незалежності, 61, телефон: (097) 985 80 48, електронна пошта: pod.bekon@gmail.com, адреса промислового майданчика відповідає юридичній адресі, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для діючого об’єкта здійсним дозволом на викиди №6824282302-4 від 8.01.2019 року і не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Необхідність отримання нового дозволу пов’язана з приведенням його у відповідність до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-4/1738 від 4.02.2021 року щодо організації санітарно-захисної зони.

Основним напрямком діяльності свинокомплексу є репродукція поросят для подальшої реалізації. Потенційні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів становлять: аміак – 1,687 т/рік; сірководень – 0,371 т/рік; метан – 2,942 т/рік; фенол – 0,0332 т/рік; альдегід пропіоновий – 0,199 т/рік; кислота капронова – 0,111 т/рік; диметилсульфід – 0,222 т/рік; метилмеркаптан – 0,0181 т/рік; диметиламін – 0,886 т/рік; пил недиференційований за складом – 17,439 т/рік; азоту діоксид – 0,357 т/рік; сажа – 0,00006 т/рік; ангідрит сірчистий (сірки діоксид)- 0,0022 т/рік; вуглецю оксид – 0,124 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 – 0,00117 т/рік; мікроорганізми – 4,477 млн.кл/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені. Устаткування для очистки викидів на всіх свинарниках не застосовуються, для знезараження приміщень свинарників використовуються такі препарати, як “Спектраген”  та “Йодоклін”.

Усі зауваження та пропозиції направляти до приймальні Хмельницької ОДА, за адресою: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2, або по електронній пошті regadm@admkm.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №13 (2014) від 29 березня 2023 року.

30.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Фізична особа – підприємець Марущак Н.А. повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря новими джерелами викидів. Майданчик розташований: м. Хмельницький вул. Героїв Маріуполя, 37/2. Спеціалізація підприємства – швейне виробництво.

Згідно «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об’єкта не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. На території майданчика для опалення приміщення використовують два газові котли Buderus, та два твердопаливні котли Ретра-3М -100. Орієнтовані обсяги викидів становлять (т/рік): азоту діоксид-0,38, вуглецю оксид-1,4331, вуглецю діоксид – 285,0, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,08т, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,015, ангідрид сірчистий –0,022, метану – 0,007, діазоту оксид – 0,002, Ртуть металічна – 0,0000006.

Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, згідно нормативних вимог – відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище – відсутній Усі зауваження та пропозиції направляти до приймальні Хмельницької ОДА, за адресою: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2, або по електронній пошті regadm@admkm.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №13 (2014) від 29 березня 2023 року.

30.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Приватне підприємство «Афродіта-Альфа» юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Паркова, 6/1, кв.45 повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на майданчик розташований: м. Хмельницький вул. Транспортна, 26. Спеціалізація підприємства – швейне виробництво.

Згідно «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об’єкта не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. На території майданчика для опалення використовується твердопаливний котел Marten Comfort 80 Квт. Орієнтовані обсяги викидів становлять (т/рік): азоту діоксид-0,0972, вуглецю оксид-0,468, вуглецю діоксид – 50,544 речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,144т, метану – 0,0024, діазоту оксид – 0,00192, неметанові легкі органічні сполуки-0,0216.
Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, згідно нормативних вимог – відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище – відсутній Усі зауваження та пропозиції направляти до приймальні Хмельницької ОДА, за адресою: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2, або по електронній пошті regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №13 (2014) від 29 березня 2023 року.

30.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства Фермерське господарство «НІВА-АГРО» (юридична адреса: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Залісці, вул. Дмитра Філімонова, 5), що займається вирощуванням та сушкою зернових культур, має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. Підприємство складається з двох промислових майданчиків: Промисловий майданчик № 1, с. Залісці, вул. Сонячна, буд. 33, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. Промисловий майданчик №2, с. Залісці, вул. Дмитра Філімонова, буд. 1-Б, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: Промисловий майданчик № 1 – сушильна установка для зернових 210 GZ на дизельному паливі, бункер завантаження зерна, вивантаження сухого зерна на автотранспорт. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: азоту діоксид-0,5т/р, вуглецю оксид-0,2т/р, діоксид сірки-0,1т/р, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом-0,1т/р. Промисловий майданчик № 2 – ємності зберігання дизпалива, бензину, злив дизпалива, бензину в ємності, заправка автотранспорту дизпаливом, бензином. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: вуглеводні граничні – 0,00001т/р, бензин малосірчистий – 0,01т/р.

Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно нормативних вимог – відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище – відсутній. При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Фермерське господарство «НІВА-АГРО» гарантує дотримання вимог і нормативів природоохоронного і санітарного законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян, щодо наміру отримання Дозволу можна надсилати до приймальної Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел.(0382) 76-50-24, 76-57-03, електронна адреса: regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №12 від 22 березня 2023 року.

24.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Згідно постанови КМУ №302 від 13.03.2002р надається Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з стаціонарних джерел ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ для ознайомлення громадськості. МІСЬКВИКОНКОМ, код ЄДРПОУ 04060772, 29005, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, будинок 3, т. (0382) 76-50-05, rada@khm.gov.ua. Місцезнаходження джерел викидів – 31335 Хмельницька область, с. Малашівці, вул. Подільська, 29.

Мета отримання Дозволу на викиди – Додержання вимог природоохоронного законодавства надання права експлуатації об’єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля – висновок відсутній, діяльність не підпадає під сферу застосування оцінки впливу на довкілля згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Загальний опис об’єкта – Для опалення приміщення, використовується котел Данко – 20С, в якості палива – природний газ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів – в атмосферне повітря викидаються п’ять забруднюючих речовини, загальний потенційний викид яких – 1,36 тн на рік. Обсяг викидів забруднюючих речовин: вуглецю оксид (0,022 т/рік), азоту діоксид (0,0078 т/рік), викид парникових газів: двоокис вуглецю (1,33 т/рік), оксид діазоту (0,00001 т/рік), метан (0,0001 т/рік). Максимальні приземні концентрації по всіх забруднюючих речовинах на межі та за межами санітарно-захисної зони підприємства не перевищують їх ГДК. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розроблялися, т.я. об’єкт відноситься до 3-ої групи, відповідно до вимог Наказу МОНПСУ №108 від 09.03.2006р. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказ МОНПСУ №309 від 27.06.2006р, Наказ МЕПРУ №177 від 10.05.2002р.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблено згідно Наказу МОНПСУ №108 від 09.03.2006р. Зауваження та пропозиції громадськості, організацій та окремих громадян щодо отриманню даного дозволу просимо надсилати на протязі 30 календарних днів з моменту публікації на адресу: Хмельницької обласної військової адміністрації – 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд 2, тел. (0382) 76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №11 (2012) від 15 березня 2023 року.

21.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Згідно постанови КМУ №302 від 13.03.2002р надається Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з стаціонарних джерел ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ для ознайомлення громадськості. МІСЬКВИКОНКОМ, код ЄДРПОУ 04060772, 29005, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, будинок 3, т. (0382) 76-50-05, rada@khm.gov.ua. Місцезнаходження джерел викидів – 31336 Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Шаровечка, вул. Григорія Сковороди 37/2.

Мета отримання дозволу на викиди – Додержання вимог природоохоронного законодавства надання права експлуатації об’єкта, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля – висновок відсутній, діяльність не підпадає під сферу застосування оцінки впливу на довкілля згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Загальний опис об’єкта – Для опалення приміщення, використовується котел Вулкан АОГВ30М, в якості палива – природний газ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів – В атмосферне повітря викидаються п’ять забруднюючих речовини, загальний потенційний викид яких – 3,47 тн на рік. Обсяг викидів забруднюючих речовин: вуглецю оксид (0,055 т/рік), азоту діоксид (0,02 т/рік), викид парникових газів: двоокис вуглецю (3,39 т/рік), оксид діазоту (0,00002 т/рік), метан (0,0002 т/рік). Максимальні приземні концентрації по всіх забруднюючих речовинах на межі та за межами санітарно-захисної зони підприємства не перевищують їх ГДК. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розроблялися, т.я. обєкт відноситься до 3-ої групи, відповідно до вимог Наказу МОНПСУ №108 від 09.03.2006р. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказ МОНПСУ №309 від 27.06.2006р, Наказ МЕПРУ №177 від 10.05.2002р.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблено згідно Наказу МОНПСУ №108 від 09.03.2006р. Зауваження та пропозиції громадськості, організацій та окремих громадян щодо отриманню даного дозволу просимо надсилати на протязі 30 календарних днів з моменту публікації на адресу: – Хмельницької обласної військової адміністрації – 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд 2, тел. (0382) 76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №11 (2012) від 15 березня 2023 року.

20.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

TOB «НВК «ЕКОФАРМ»), код ЄДРПОУ 25589583, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для діючого об’єкта. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 03045,м.Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 136-6. (тел. 044 594-05-96, office@ecophanri.ua). Місцезнаходження об’єкта: 30070, Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Улашанівка, вул. Шевченка, 116. Спеціалізація – виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

Опис виробництв та технологічного устаткування: розвантажувально-навантажувальний вузол, дробарка, пилогазоочисна установка, технічні мірники спирту; резервуари зберігання, відпуску спирту; обладнання перколації, капсулювання; відбору зразків та відважування на серію; лабораторне обладнання; місце зарядки акумуляторів, холодильні установки, виробництво теплоносія (паровий і водогрійні газові котли), ремонтні роботи (зварювальний напівавтомат, металообробне обладнання), виробництво електроенергії для власного споживання (дизель-генератори, резервуар зберігання дизельного палива).

Види та обсягів викидів, т/рік: залізо та його сполуки у перерахунку на залізо- 0,000052; ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) -0,0000032; алюмінію оксид- 0,000011; манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану)- 0,000022; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом- 0,671; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту NO2 – 5,128; азоту (1) оксид (N2O) – 0,00626; аміак – 0,0003; азотна кислота- 0,000096; сірки діоксид- 0,482; сірководень (Н2S)- 0,0000012; сульфатна кислота (H2SO4)[cipчана кислота]- 0,00091; оксид вуглецю- 2,856; неметалові леткі органічні сполуки (НМЛОС)- 0,634; ацетон – 0,00015; кислота оцтова- 0,00009; спирт метиловий- 0,00022; трихлорметан (хлороформ)- 0,0000155; метан- 1,852; бром та його сполуки (у перерахунку на бром)- 0,00001; водню хлорид (соляна кислота у перерахунку на НСL- 0,00015; ціаніди- 0,00018; двоокис вуглецю- 1882,2.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів. Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд. 2; тел. (0382) 76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №11 (2012) від 15 березня 2023 року.

16.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ « КОМФОРТ ОIЛ», код ЄДРПОУ 40699423, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для діючого об’єкта. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 02160, місто Київ, проспект Соборності, будинок 17, квартира 2-741 (тел.0975807649, rahunkikomfort@ukr.net). Місцезнаходження об’єкта:30400, Хмельницька обл., Шепетівський район, м. Шепетівка, вул. Руслана Мазунова,25/1. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

Опис виробництв та технологічного устаткування: налив дизельного палива з автоцистерни в наземний резервуар, тривале зберігання дизельного палива (наземний резервуар 10 куб.м), налив дизпалива в паливні баки автотранспорту (колонка паливороздавальна). Види та обсягів викидів, т/рік: сірководень(H2S)- 0,000005; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)- 0,0015. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів. Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд. 2; тел. (0382) 76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №11 (2011) від 8 березня 2023 року.

10.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин Вільховецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Вільховець, Новоушицька ТГ, вул.Базарна, буд.34. ЄДРПОУ: 25879660. Ел. пошта: internat_nu@ukr.net; номер телефону (+38)0978837102. Місцезнаходження промислового майданчика: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Вільховець, Новоушицька ТГ, вул. Базарна, буд.34.

Мета отримання дозволу на викиди – додержання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об’єкту, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів. Висновок з оцінки впливу на довкілля- на об’єкті відсутній, т.я. діяльність об’єкта не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Загальний опис об’єкта. Для вироблення гарячої води та опалення приміщень будівлі-інтернату, використовується котельня, яка обладнана котлом ZAR-50 кВт-1 шт. Основним джерелом викиду забруднюючих речовин є димова труба котельні. Відомості щодо видів та обсягів викидів. Річна кількість викидів забруднюючих речовин становить 1,3686 т, в тому числі оксидів азоту – 0,0870 т/рік, оксиду вуглецю – 0,1101 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,0064; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки- 0,1651 т/рік. Крім того викиди парникових газів: Азоту (1) оксид (N2O); вуглецю діоксид; метан дорівнюють – 57,7261 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів не розроблялися, т.я. об’єкт відноситься до 3-ьої групи, відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказу №309 від 27.06.2006р.; Наказу №177 від 10.05.2002р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд. 2; тел. (0382) 76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №10 (2011) від 8 березня 2023 року.

10.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. ЄДРПОУ:02004634. Місцезнаходження суб’єкта господарювання та місцезнаходження промислового майданчика: 29008 Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 94. Номер телефону: (0382)671555; ел.пошта: xodl94@gmail.com.

Мета отримання дозволу: додержання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об’єкту, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Підприємство відноситься до 3-тьої групи об’єктів. Висновок з оцінки впливу на довкілля на об’єкті відсутній, т.я. діяльність об’єкта не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Загальний опис об’єкта. Для забезпечення безперебійного електропостачання лікарні встановлюються дизельні генератори Vitals Professional 50 кВт та Gesan Grupos Electrogenos 15 кВт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Річна кількість викидів забруднюючих речовин становить 0,032 т, в тому числі оксидів азоту – 0,0266 т, оксиду вуглецю – 0,0011 т; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00006 т; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0024 т, НМЛОС – 0,0014 т. Крім того викиди парникових газів: азоту (1) оксид (N2O); вуглецю діоксид; метан складають – 1,962 т. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, буд. 2; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №10 (2011) від 8 березня 2023 року.

9.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «АРТА- ЛОГІСТИК», код ЄДРПОУ 42469046, Юридична адреса: 30300, м. Ізяслав, вул. Кушнірука Олександра, 28 повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Контактною особою є директор Вальчук Анатолій Миколайович тел. 0679259360. Проммайданчик підприємства розміщений за адресою: 30300, м. Ізяслав, вул. О. Кушнірука, 28, 28А.

В результаті діяльності (опалення адмінбудівлі, господарсько-побутового блоку та машино-місця) на підприємстві можуть викидатися в атмосферне повітря наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,2188 т/рік, оксид вуглецю – 0,2134 т/рік, вуглецю діоксид – 47,100 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,1422 т/рік.

Концентрація забруднювальних речовин на межі СЗЗ не перевищує граничнодопустимих концентрацій.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного повідомлення до Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2; тел.: (0382) 76 50 24; ел. пошта: regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №10 (2011) від 8 березня 2023 року.

9.03.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «КАРБОН ТРЕЙД», ЄДРПОУ 44871887, має намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Костюшка, будинок 21, тел. 097 935 51 33, e-mail: 44871887@ukr.net. Фактична адресапроммайданчика: Хмельницька обл., Хмельницький район (колишній Деражнянський), с. Буцневе, вул. Центральна, 1/б.

Мета – отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для існуючого об’єкту. Основними видами діяльності є – Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний) Код КВЕД 20.14. Діяльність не підлягає розробці ОВД. Термін дії дозволу – 10 років.

Основними джерелами викиду є печі для випалювання вугілля. Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 3 т/рік, НМЛОС – 1,5 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 2 т/рік, Азоту (1) оксид N2O – 1 т/рік, Оксид вуглецю – 80 т/рік, Вуглецю діоксид – 900 т/рік, Метан – 9 т/рік, Діоксид сірки – 2,0 т/рік. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 98,5 т/рік (без врахування Вуглецю діоксид). Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва – відсутні. Заходи щодо скорочення викидів – відсутні.

Зауваження просимо надсилати протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті в Хмельницьку обласну військову адміністрацію, за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад, тел. (0382) 76–50–24, електронна адреса: regadm@adm-km.gov.ua.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Актуально для подолян» №07 (401) від 23 лютого 2023 року.

27.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ПП «Укрпалетсистем» ЄДРПОУ: 32285225. Юридична адреса: 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15. Номер тел: (04142)49476; Ел.пошта: support@upg.ua. Фактична адреса: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 11/3.

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для новоствореного об’єкта. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів. На автозаправний комплекс отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 16.02.2022 р. №202110198769-009/1 (номер справи в реєстрі з ОВД: 202110198769).

На АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск трьох марок бензину, двох марок дизпалива, суміші скрапленого вуглеводневого газу і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що включає в себе продаж супутніх товарів та міні-кафе. Зберігання нафтопродуктів передбачено в двох підземних двостінних металевих резервуарах загальним об’ємом 105 м3 – які поділені на секції, для бензину і дизпалива, в т.ч. секція об’ємом 5 м3 резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному металевому резервуарі об’ємом 19,9 м3 (підземний модуль з паливо-приймальним вузлом та ПРК СВГ). Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати за допомогою 5-ти двохсторонніх ПРК на 5 видів палива кожна, дві з яких комбіновані з СВГ (мультиколонки). Також для резервного електропостачання передбачена дизельна електростанція.

В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 0,0023 т/р, оксид вуглецю − 0,0388 т/р, метан – 0,0029 т/р, діоксид азоту – 0,9698 т/р, азоту (1) оксид [N2O] – 0,0024 т/р, діоксид вуглецю – 71,6033 т/р, сірки діоксид – 0,0893 т/р, НМЛОС – 0,0484 т/р, бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,0264 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) – 0,0886 т/р, бутан – 0,1278 т/р, пропан – 0,1636 т/р, етантіол – 0,000016 т/р, спирт етиловий – 0,0002 т/р, ароматичні вуглеводні – 0,000132 т/р, ацетальдегід – 0,000003 т/р, оцтова кислота – 0,00002 т/р, акролеїн – 0,000015 т/р, толуол – 0,00426 т/р, ксилол – 0,00265 т/р, бензол – 0,00448 т/р, сірководень – 0,00087 т/р. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №8 (2009) від 22 лютого 2023 року.

24.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ФГ «РОДИНА СГ» має намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. ЄДРПОУ – 39590368. Юридична адреса підприємства: 23210, Вінницька область, Вінницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Колгоспна, 17 Б. Фактична адреса промислового майданчика: 32222, Хмельницька область, Хмельницький (Дережнянський) р-н, с. Згарок, вул. Центральна, 4. Контактний телефон: +380964039570, Е-mail:roduna611@ukr.net.

Основним видом діяльності підприємства є КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Термін дії дозволу – необмежений. Основними джерелами викиду є димова труба опалювального пункту, складські приміщення зберігання зернових культур, місце тимчасового відстоювання мінеральних добрив, резервуар зберігання світлих нафтопродуктів з додатковим технологічним обладнанням. Діяльність на промисловому майданчику не підлягає розробці ОВД.

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Метан – 0,00015 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00879 т/рік, НМЛОС – 0,00165580008 т/рік, Діоксид вуглецю – 3,2 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,000123 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,00615 т/рік, Оксид вуглецю – 0,431 т/рік, Аміак – 0,017808 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва – відсутні. Заходи щодо скорочення викидів – відсутні. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 0,466 т/рік (без врахування Вуглецю діоксид).

Із зауваженнями щодо обсягу викидів забруднюючих речовин звертатись протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення до Хмельницької обласної військової адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Тел. 0382 765 024, e-mail: regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №7 (2008) від 15 лютого 2023 року.

17.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ФГ «ГОЦУЛЯК» має намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. ЄДРПОУ 40737809. Юридична адреса підприємства: 32222, Хмельницька область, Хмельницький (Дережнянський) р-н, с. Згарок, вул. Центральна, 4. Фактична адреса промислового майданчика: 32222, Хмельницька область, Хмельницький (Дережнянський) р-н, с. Згарок, вул. Центральна, 4. Контактний телефон+380964039570, Е-mail:roduna611@ukr.net.

Основним видом діяльності підприємства є КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Термін дії дозволу – необмежений. Основними джерелами викиду є димова труба опалювального пункту, складські приміщення зберігання зернових культур, місце тимчасового відстоювання мінеральних добрив, резервуар зберігання світлих нафтопродуктів з додатковим технологічним обладнанням. Діяльність на промисловому майданчику не підлягає
розробці ОВД.

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Метан – 0,00015 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00879 т/рік, НМЛОС – 0,00165580008 т/рік, Діоксид вуглецю – 3,2 т/рік, Азоту(1) оксид (N2O) – 0,000123 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,00615 т/рік, Оксид вуглецю – 0,431 т/рік, Аміак – 0,017808 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва – відсутні. Заходи щодо скорочення викидів – відсутні. Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить – 0,466 т/рік (без врахування Вуглецю діоксид).

Із зауваженнями щодо обсягу викидів забруднюючих речовин звертатись протягом 30 календарних днів з дати опублікування оголошення до Хмельницької обласної військової адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, Тел. 0382 765 024, e-mail: regadm@adm-km.gov.ua

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №7 (2008) від 15 лютого 2023 року.

17.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», код ЄДРПОУ 32285199, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для діючого об’єкта. Місцезнаходження суб’єкта господарювання і об’єкта: 30002, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Козацька,136 (тел. +380384221002, uasl.office@geberit.com).

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. Опис виробництв та технологічного устаткування: підготування сировини (транспортери, бункери, живильники, силоси); приготування шлікеру, приготування глазурі (кульові млини, мішалки, вібросита, електромагніти); лиття виробів(механізовані під тиском стенди), сушка виробів (виробництво теплоносія: сушильні камери), бракування та глазурування (камери бракування: механічне зачищення, обдування поверхонь виробів стисненим повітрям; камери глазурування: метод занурення, метод дисперсного напилення), випал виробів (виробництво теплоносія: тунельна піч, камерні печі); сортування готової продукції; палетування виробів (пакувальна машина, обладнання для термоусадки плівки), розвиток нових видів продукції (виготовлення гіпсових моделей, кап, підставок для напівфабрикатів), зберігання і розподіл паливомастильних матеріалів для потреб підприємства (каністри зберігання зі змащувальними оливами, рідким паливом і іншими нафтопродуктами, наземні резервуари дизпалива, паливні нососи),  опалення приміщень (виробництво теплоносія: газові котли), продувка газового обладнання (продувочні свічки), заміна паливних балонів на автонавантажувачах, електрозварювальні ремонтні роботи (зварювальний напівавтомат), газозварювальні ремонтні роботи (інвертор), фарбувальні ремонтні роботи (фарбувальне обладнання), металообробні ремонтні роботи (металообробні верстати), виробництво електроенергії для власного споживання (дизельні генератори, бензинові генератори).

Види та обсягів викидів, т/рік:  залізо та його сполуки(у перерахунку на залізо)-0,0048; нiкель та його сполуки(у перерахунку на нiкель)-0,00011; ртуть та її сполуки(у перерахунку на ртуть)-0,00012; хром та його сполуки(у перерахунку на триоксид хрому)-0,00082; алюмінію оксид-0,0002; манган та його сполуки(у перерахунку на манган)-0,00051; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом-19,804; оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])-107,425; азоту (1) оксид [N2O]-0,0181; сірки діоксид-15,345; сірководень(H2S)-0,00034; сульфатна кислота(H2SO4) [сірчана кислота]-0,00413; оксид вуглецю-34,683; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)-18,878; ацетон-0,128; бензол-0,000063; бутиловий ефір оцтової кислоти(бутилацетат)-0,008; етилцелозольв-0,007; кислота оцтова-0,105; ксилол-0,462; толуол-0,0471; 1-хлор-2,3-епіксипропан(епіхлоргідрин)-0,0092; метан-18,862; фтор та його сполуки(у перерахунку на фтор)-0,00182; фтористий водень-0,000172; ціаніди-0,008; діоксид  вуглецю-14178,92.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного та екологічного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №7 (2008) від 15 лютого 2023 року.

17.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «Діадема Д» код ЄДРПОУ 37921090, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 22) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Контактною особою є директор Фадєєв Олександр Станіславович тел. 0672730412, ел. пошта: diadema.d.ua@ukr.net.
Проммайданчик підприємства розміщений за адресою: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 15.

В результаті діяльності (опалення приміщення твердопаливними котлами) на проммайданчику викидаються в атмосферне повітря наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,096 т/рік, азоту діоксид – 0,596 т/рік, вуглецю оксид – 0,581 т/рік, вуглецю діоксид – 301,254 т/рік, азоту (1) оксид – 0,012 т/рік, метан – 0,015 т/рік, сірки діоксид – 0,083 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0,134 т/рік. По складу документів об’єкт належить до третьої групи.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №6 (2007) від 8 лютого 2023 року.

14.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «Євро Брук», код ЄДРПОУ 40409708, юридична адреса: 31310, Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Чорноострівська селищна рада, комплекс будівель і споруд №8) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Контактною особою є директор Грицина Віталій Олександрович тел. 06738244446, ел. пошта: irinapavlyuk4446@gmail.com.

Проммайданчик підприємства розміщений за адресою: 31310, Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Чорноострівська селищна рада, комплекс будівель і споруд №8. В результаті виробничої діяльності (виробництво виробів з бетону) на підприємстві викидаються в атмосферне повітря наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок в кількості 2,168 т/рік. По складу документів об’єкт належить до третьої групи.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №6 (2007) від 8 лютого 2023 року.

14.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

КНП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ”, ЄДРПОУ 02004479, 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Пушкіна, 47, телефон: (03854) 32276, електронна пошта: crl_st@ukr.net, адреса промислового майданчика відповідає юридичній адресі, повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для діючого об’єкта, що не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На території лікарні розташований найбільший у районі стаціонар. Для забезпечення громадян, що перебувають на лікуванні, чистою постільною білизною задіяно власну пральню у якій встановлено дві автоматичні пральні машини. Для знезараження білизни використовується водний розчин гіпохлориду натрію. У новому корпусі лікарні задіяно лабораторію, у якій проводяться медичні  досліди з використанням летких речовин. На території підприємства присутній гараж боксового типу без примусової вентиляції. У випадку знеструмлення лікарні використовуються два дизельних електрогенератори: KJ Power Generator 5KJS225ATSB та HERTZ HG 70 RC. Паливо на території проммайданчика не зберігається, ремонтні роботи не проводяться.

Потенційні викиди забруднюючих речовин становлять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0.005256 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NО2]) – 0.9198 т/рік, азоту (1) оксид – 0.00371 т/рік, діоксид сірки – 0.1675 т/рік, оксид вуглецю – 0.1994 т/рік, вуглецю діоксид – 107.878 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки – 0.1282 т/рік, кислота оцтова – 0.00139 т/рік, метан – 0.00446 т/рік, бенз(а)пірен – 0.000000446 т/рік, хлор та його сполуки – 0.0143 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені, перелік заходів щодо скорочення викидів не передбачений, заходи щодо скорочення викидів не передбачені.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №6 (2007) від 8 лютого 2023 року.

13.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «СГП «Агропромтехніка», що займається вирощування зернових культур, має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів за адресою: 31362, ст. Скібнево, вул. Вокзальна, 5, Хмельницького району, Хмельницької області. Адреса юридичної особи: 31362, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Розсоша. Код ЄДРПОУ 34584276. Контактний телефон (0382) 73 55 05, mlyn@mlyn.km.ua.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: завальна яма, пересипка зерна. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом – 0,08т. По складу документів об’єкт належить до третьої групи. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно нормативних вимог – відсутні. Наднормативний вплив на навколишнє середовище – відсутній. При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. ТОВ «СГП «Агропромтехніка» гарантує дотримання вимог і нормативів природоохоронного і санітарного законодавства.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №6 від 8 лютого 2023 року.

10.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «НОВІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», код ЄДРПОУ: 30668776, місцезнаходження: 31312, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Олешин, вул. Центральна, 65, тел.: +38 067 840 22 61, ел. пошта: nat-agro30668776@ukr.net, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою обробки зерна на промисловому майданчику – зерноочисний комплекс, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Олешин, вул. Центральна, 60. Згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» вказана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

До основних процесів на промисловому майданчику відноситься очистка, сушіння та зберігання зерна за допомогою зерноочисного комплексу ЗАВ-50. До зерноочисного комплексу входять: завальна яма; дві норії; два зерноочисних сепаратора БЦС-25; зерносушарка GSI; зерносклад.

Також на промисловому майданчику передбачається зварювання металів за допомогою зварювального апарату та виробництво електроенергії дизельним генератором. Під час здійснення господарської діяльності на промисловому майданчику очікуються викиди таких забруднюючих речовин: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00146 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) – 0,00016 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 8,65631 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 7,607 т/рік; азоту (1) оксид (N2О) – 0,097 т/рік; сірки діоксид – 4,199 т/рік; оксид вуглецю – 6,117 т/рік; вуглецю діоксид – 2347,898 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 4,209 т/рік; формальдегід – 0,039 т/рік; метан – 0,159 т/рік; бенз(а)пірен – 0,00000427 т/рік.

З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин, на двох сепараторах передбачено газоочисні устаткування.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» від 8 лютого 2023 року.

9.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВ «ФІНДЕН», код ЄДРПОУ: 41903622, місцезнаходження: 31433, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Нова Синявка, вул. Енгельса, 12, тел.: +38 097 410 47 43, ел. пошта: aslava.km@gmail.com, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з метою розробки та видобутку гранітів Новосинявського родовища гранітів (ділянка №1), що знаходиться на території Хмельницького (Старосинявського) району Хмельницької області, в 1,0 км на південний схід від с. Нова Синявка.

На Новосинявське родовище гранітів отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 18.03.2019 р. № 7-03/12-20186261122/1 (номер справи в реєстрі з ОВД: 20186261122).

Діяльність передбачає видобуток гранітів Новосинявського родовища на території площею 9,6 га, яке буде відпрацьовуватися відкритим, екскаваторним способом, з попереднім розпушенням корисної копалини БПР, методом свердловинних зарядів. Розкривні породи транспортуються автотранспортом у зовнішні окремі відвали.

Переробка видобутої корисної копалини на щебеневу продукцію планується здійснювати на дробарно-сортувальному заводі (ДСЗ) проектною потужністю 150тис.м /рік (390 тис.т/рік), що розміщується у західному напрямку від родовища на відстані 300 м.

Під час здійснення господарської діяльності на промисловому майданчику очікуються викиди таких забруднюючих речовин: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0005 т/рік; марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) – 0,00006 т/рік; азоту діоксид – 6,4362 т/рік; сажа – 1,4915 т/рік; ангідрид сірчистий – 0,9249 т/рік; вуглецю оксид – 11,7275 т/рік; метан – 0,07539 т/рік; бенз(а)пірен – 0,006513 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РГІК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 1,7551 т/рік; зважені речовини, недиференційовані за складом – 36,2616 т/рік; вуглецю діоксид – 674,9431 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,02575 т/рік.

З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин передбачаються заходи із поливу автомобільних доріг в кар’єрі та зменшення висоти пересипання корисних копалин.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» від 8 лютого 2023 року.

8.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради (КП «Хмельницький міський перинатальний центр») ЄДРПОУ: 02004746. Юридична та фактична адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя,6. Номер телефону: (0382) 67-27-39; Ел.пошта: kmprce@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів. Для забезпечення безперебійного електропостачання перинатального центру встановлюється дизельний генератор HG 250 RS, 200 кВт.
В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 0,002 т/р, оксид вуглецю – 0,04 т/р, метан − 0,003 т/р, діоксид азоту – 0,999 т/р, азоту (1) оксид [N2O] – 0,002 т/р, діоксид вуглецю – 73,351 т/р, НМЛОС (вуглеводні граничні) – 0,05 т/р, діоксид сірки − 0,094 т/р.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №5 (2006) від 2 лютого 2023 року.

6.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Комунальне некомерційне підприємство «Волочиська багатопрофільна лікарня» Волочиської міської ради (КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня») ЄДРПОУ: 02004195. Юридична адреса: 31200, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 68. Номер телефону: (03845)34966; Ел.пошта: licarnia@ukr.net. Фактична адреса: 31200, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 68/1.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт (котельня), з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Діяльність котельні полягає у забезпеченні теплопостачання Волочиської лікарні. В своєму складі котельня має один твердопаливний котел PAYAR-1200. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 7,1174 т/р, оксид вуглецю − 4,779 т/р, метан − 0,125 т/р, діоксид азоту –4,1514, азоту (1) оксид [N2O] – 0,1 т/р, діоксид вуглецю – 2566,556 т/р, НМЛОС (вуглеводні граничні) – 1,1254 т/р.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №5 (2006) від 1 лютого 2023 року.

6.02.23

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства Селянське (фермерське) господарство «Краєвид» що займається вирощування зернових та технічних культур має намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів, в с. Адамівка, вул. Польова, 1, Хмельницького району, Хмельницької області.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: зберігання дизпалива в ємності об’ємом 12т, злив дизпалива до ємності об’ємом 12т, заправка техніки дизельним паливом. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: вуглеводні граничні – 0,000006 т/р. По складу документів об’єкт належить до третьої групи, тому не були проведені розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери та їх перевірка лабораторним шляхом. Перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин згідно нормативних вимог – відсутні.

Наднормативний вплив на навколишнє середовище – відсутній. При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. СФГ «Краєвид» гарантує дотримання вимог і нормативів природоохоронного і санітарного законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо наміру отримання Дозволу можна надсилати протягом 30 календарних днів, з дня опублікування, до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

2.02.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУГ ПОДІЛЛЯ» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами викидів за адресою: 32130, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Правдівка, автодорога Житомир-Чернівці, 207 км, 1 (один). Контактною особою є Ігошин Максим
Ігорович, тел. (098) 037-39-87.

В результаті діяльності (виробництво асфальтобетону) на підприємстві утворюються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 8,505 т/р, оксиди вуглецю – 7,941 т/р, метан – 1,009 т/р, оксиди азоту (у перерах. на діоксид азоту) – 16,339 т/р, сірки діоксид – 63,504 т/р, вуглецю діоксид – 26474,825 т/р, азоту (1) оксид (N2O) – 0,201 т/р, ванадій та його сполуки (у перерахунку на п’ятиоксид ванадію) – 0,006 т/р, ксилол – 1,743 т/р, фенол – 0,093 т/р, етилен – 10,233 т/р, спирт етиловий – 1,386 т/р, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) – 0,451 т/р, пропан – 0,172 т/р, бутан – 0,156 т/р, неметанові леткі органічні сполуки – 16,404 т/р.

По складу документів об’єкт належить до другої групи, за результатами розрахунків розсіювання ЗР в приземному шарі атмосфери перевищень значень граничнодопустимих концентрацій не виявлено. Усі зауваження та пропозиції можуть направлятися на протязі 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення до: Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел. (0382) 61-85-08, 42814282@mail.gov.ua або до відділу роботи із зверненнями громадян (0382) 76-57-03.

Оголошення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря надруковане в газеті «Є» №4 (2005) від 25 січня 2023 року.

30.01.2023