14.04.2020 — 19:13
Нормативні документи з питань цивільного захисту населення

Законодавчі, нормативно-правові документи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, навчально-методична література

Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VІ

Закони  України

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями» від 24 березня 2004 року № 368.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 04 лютого 1999 року № 140
 3. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій» від  30 вересня  2015 року  № 775
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» від 27 вересня 2017 року № 733
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 15 липня 2002 р. №175
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використовування коштів резервного фонду бюджету» від 29 березня 2002 року № 415
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» від 19 серпня 2002 року №1200
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» від 29 серпня 2002 року №1288
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26 червня 2013 року № 443
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 року № 444 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 26.07.2018 №592)
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2013 року № 581
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок  ведення  обліку  надзвичайних  ситуацій» від 9 жовтня  2013 року  № 738
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту» від 21 серпня 2013 року № 616
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» від 09 жовтня 2013 року № 787
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» від 23 жовтня 2013 року № 819 
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 30 жовтня 2013 року № 841
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання» від 18 грудня 2013 року № 947
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту» від 09 січня 2014 року № 6
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січня 2014 року № 11
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 26 січня 2015 року № 18
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» від 4 березня 2015 року № 83.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» від 11 березня 2015 № 101
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»  від 17 червня 2015 року № 409
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» від 8 липня 2015 року № 469
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» від 10 березня 2017 року № 138
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної системи цивільного захисту» від 09 серпня 2017 року № 626
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження» від 18 квітня 2018 року № 282
 28. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» від 26 січня 2015 року № 47-р.
 29. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій» від 31 січня 2018 року № 43-р

Накази МВС, МНС, ДСНС України

 1. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» від 26.12.2014 № 1406
 2. Наказ МВС України «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» від 04.09.2014 № 905
 3. Наказ МВС України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» від 10.07.2017 № 579 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за № 938/30806)
 4. Наказ МВС України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 06.08.2018 № 658
 5. Наказ ДСНС  України  «Про  Табель  термінових  та  строкових  донесень    з  питань  цивільного  захисту» від  10.2014 №578
 6. Наказ ДСНС  України  «Про  організацію  роботи  штабу  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації  та  забезпечення  його  готовності» від  03.2015 №149
 7. Наказ МВС України «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» від 09.07.2018 № 579 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331)
 8. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження» від 11.08.2010 № 649
 9. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах» від 07.06.2011 № 587
 10. Наказ МНС України «Про внесення змін до наказу МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та в особливий період» від 08.08.2011 № 809
 11. Наказ МНС України «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 06.08.2002 № 186
 12. Наказ МВС України «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту» від 31.01.2015 № 113
 13. Наказ МВС  України    «Деякі  питання  проведення  перевірок  щодо  додержання  суб’єктом  господарювання  вимог  законодавства  у  сфері  цивільного  захисту,  техногенної  та  пожежної  безпеки» від 02.11.2015 №1337 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за №1467 /27912
 14. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту» від 06.02.2017 № 92 (зареєстровано в міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за № 276/30144)
 15. Наказ МВС України «Про затвердження Типового положення про підрозділів з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання» від 20.01. 2017 № 325 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2017 р. за № 626/30494)
 16. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації» від 08.07.2009 № 463
 17. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ та організацій на особливий період» від 16.07.2009 № 494
 18. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів» від 10.02.2012 № 485
 19. Наказ ДСНС України «Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту» від 29.01.2014 № 44 (у редакції наказу ДСНС України від 18.05.2017 №273)
 20. Наказ ДСНС України «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях» від 19.02.2016 № 83
 21. Наказ ДСНС України «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання» від 12.07.2016 № 335
 22. Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001 № 73/82/64/122 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.04.2001 за № 326/5517.)

Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації Хмельницької облдержадміністрації

Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №01
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №03
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №05
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №09
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №11
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №12
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №16
Розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації №21