01.02.2016 — 11:55
Нормативно-правове забезпечення.

Адміністративні послуги.
Нормативно-правове забезпечення.

Pозпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”

Закон України від 6 вересня 2012 року №5203-VI„Про адміністративні послуги”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 №13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги”

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №57 “Про затвердження порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 №915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1076-р “Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р „Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України 29.05.2013 року № 379 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України 01.08.2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 614-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року”