21.05.2019 — 12:19
Розроблення (оновлення) містобудівної документації

ПОРЯДОК

розроблення (оновлення) містобудівної документації та внесення змін до неї на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території)

Дія Генеральний план План зонування Детальний план в межах населеного пункту Детальний план за межами населеного пункту Примітка
1 Прийняття рішення щодо необхідності розроблення містобудівної документації Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради спільно з уповноваженими органами містобудування та архітектури, інші органи державної влади.

У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України (п.9 ст.17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”

Районна державна адміністрація Подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо передбачення фінансування розроблення містобудівної документації (пп 1 п.7 ст.17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, в тому числі – на розділ „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”, експертизу МБД (для міст) та підготовку рецензії
2 Прийняття рішення про розроблення містобудівної документації сільська, селищна, міська ради (рішення сесії) Районна державна адміністрація (розпорядження голови) ст. 17-19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Мінрегіону України (зі змінами) від 16.11.2011 № 290 надалі – (Порядок 290)
3 Визначення замовників містобудівної документації виконавчі органи сільської, селищної, міської ради (надалі – Замовник) Уповноважені органи містобудування та архітектури районних державних адміністрацій (надалі – замовник) Замовники організовують розроблення містобудівної документації
 4 Оприлюднення рішення про початок розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї замовник замовник Повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення містобудівної документації та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами (пп 4 п.7 ст.17 та пп 1 п.3 ст.21 Закону України „Про регулювання містобудівної документації”, п.4 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України          від 25.05.2011       № 555 (надалі – Порядок 555)
5 Визначення розробника містобудівної документації замовник замовник укладання договору із розробником
6 Складання завдання на розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї замовник, розробник, головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одинці замовник, розробник, головний архітектор району абз. 3 п.1.3Порядку 290
7 Надання розробнику оновленої картографіної основи, складеної відповідно до вимог законодавства замовник замовник абз. 6 п.1.4Порядку 290
8 Звернення до облдержадміністрації щодо визначення державних інтересів замовник замовник – районна державна адміністрація п.4.9 Порядку 290
9 Надання розробнику  вихідних даннх, а також вимог  щодо розміщення  об’єктів державного і регіонального значення або доручення щодо їх збирання замовник азб. 4 п.1.4 Порядку 290
10 Забезпечення проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні замовник відповідно до Порядку 555
11 Здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до містобудівної документації замовник абз. 7 п.1.4 Порядку 290
12 Узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегульованння питань щодо територій спільних інтересів замовник замовник абз. 8 п.1.4 Порядку 290
13 Подання проекту містобудівної документаціїмна розгляд архітектурно-містобудівною радою замовник ст. 20 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”
14 Подання містобудівної документації (тільки генплани міст) експертній організації для проведення експертизи замовник  – Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 25.05.2011 № 548 „Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації”

15 Затвердження містобудівної документації:
– генплану сесія сільської, селищної, міської ради
– плану зонування сесія сільської, селищної, міської ради
– детального плану територій виконкомом сільської, селищної , міської ради, за відсутності плану зонування – сесія сільської, селищної, міської ради(протягом 30 днів з дня його подання) Розпорядження районної державної адміністрації(протягом 30 днів з дня його подання)
16 Оприлюднення містобудівної документації на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних , у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування ст.ст 17 та 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”
17 Передача примірників (комплекту) містобудівної документації замовнику, відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації Ст. 22  Закону України  „Про регулювання містобудівної діяльності