28.12.2015 — 16:23
Основні завдання

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

Обласна державна адміністрація діє на підставі Конституції України (статті 118, 119) та Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року №586-XIV.
Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Хмельницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою
Основними завданнями обласної державної адміністрації є:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовка та виконання обласного бюджету;
5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;
6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Хмельницькою обласною радою повноважень.
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова обласної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання на території області всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі – оприлюднюються.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в обласному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Розпорядження, які стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Порядок оскарження розпоряджень, виданих головою обласної державної адміністрації
та наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що  суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до Кабінету Міністрів України або до суду.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України або в судовому порядку.
Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.