17.09.2021 — 11:28

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 17.09.2021 року  

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 691,9 млн грн, що становить 100,4% до показників, затверджених обласною радою на січень – вересень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 1 309,1 млн грн або 98,9 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень –  459,3 млн грн або  95,7% до плану на січень – вересень, з них:

– освітньої субвенції – 232,7 млн грн;

– додаткової дотації – 169,8 млн грн;

­- базової дотації – 56,8  млн грн;

– інших субвенцій – 849,8 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:

– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;

– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.