24.12.2021 — 09:05

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 24.12.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 303,2 млн грн, що становить 100,2% до показників, затверджених обласною радою на січень – грудень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 2 316,4 млн грн або 77,9 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:

– трансфертів на виконання власних повноважень – 627,5 млн грн або 99,6% до плану на січень – грудень, з них:
– освітньої субвенції – 321,6 млн грн;
– додаткової дотації – 226,3 млн грн;
¬- базової дотації – 79,6 млн грн;
– інших субвенцій – 1 688,9 млн гривень.

Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків не допущено.