31.12.2021 — 10:14

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 31.12.2021 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1353,9 млн грн, що становить 104,1% до показників, затверджених обласною радою на січень – грудень 2021 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 2 832,3 млн грн або 93,6 % до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 665,5 млн грн або 100,0% до плану на січень – грудень, з них:
– освітньої субвенції – 357,3 млн грн;
– додаткової дотації – 226,4 млн грн;
¬- базової дотації – 81,8 млн грн;
– інших субвенцій – 2 166,8 млн гривень.
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків не допущено.