06.05.2022 — 13:12

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 06.05.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 469,8 млн грн, що становить 85,5% до показників, затверджених обласною радою на січень-травень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 398,3 млн грн або 63,2% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 244,8 млн грн або 92,4% до плану на січень-травень, з них:
– освітньої субвенції – 117,8 млн грн;
– додаткових дотацій – 110,5млн грн;
¬- базової дотації – 16,5 млн грн;
– інших субвенцій – 153,5 млн гривень.
Отримані місцевими бюджетами доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.

Простроченої кредиторської заборгованості за захищеними статями видатків не допущено.