10.06.2022 — 11:55

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 10.06.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 644,0 млн грн, що становить 94,9% до показників, затверджених обласною радою на січень-червень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 570,4 млн грн або 61,3% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 300,4 млн грн або 90,9% до плану на січень-червень, з них:
– освітньої субвенції – 160,0 млн грн;
– додаткових дотацій – 119,8 млн грн;
¬- базової дотації – 20,6 млн грн;
– інших субвенцій – 270,0 млн гривень.
Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.