24.06.2022 — 11:09

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 24.06.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 718,9 млн грн, що становить 106,0% до показників, затверджених обласною радою на січень-червень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 602,2 млн грн або 64,7% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
– трансфертів на виконання власних повноважень – 329,2 млн грн або 99,6% до плану на січень-червень, з них:
– освітньої субвенції – 186,1 млн грн;
– додаткових дотацій – 119,8 млн грн;
¬- базової дотації – 23,3 млн грн;
– інших субвенцій – 273,0 млн гривень.
Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.