08.07.2022 — 10:57

ІНФОРМАЦІЯ про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 08.07.2022 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 801,4 млн грн, що становить 102,1% до показників, затверджених обласною радою на січень-липень 2022 року.

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету в сумі 635,9 млн грн або 58,7% до планових призначень на звітний період, в тому числі:
• трансфертів на виконання власних повноважень – 357,9 млн грн або 97,4% до плану на січень-липень, з них:
– освітньої субвенції – 191,4 млн грн;
– додаткових дотацій – 141,8 млн грн;
¬- базової дотації – 24,7 млн грн;
• інших субвенцій – 278,0 млн гривень.
Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.