02.06.2023 — 11:22

Інформація про надходження та використання коштів обласного бюджету станом на 01.06.2023 року

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 811,1 млн грн, що становить 49,2% до показників, затверджених на 2023 рік (з урахуванням змін).

Крім того, обласним бюджетом отримано трансфертів з державного бюджету по загальному та спеціальному фондах в сумі 518,9 млн грн, в тому числі:

• дотацій – 82,5 млн грн, з них:
– додаткових дотацій – 56,9 млн грн;
– базової дотації – 25,6 млн грн;

• субвенцій – 436,4 млн гривень.

Отримані обласним бюджетом доходи спрямовано на:
– виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
– фінансування інших видатків, необхідних для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетних програм.