09.07.2024 — 11:35

Запрошуємо до вступу в Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України

Запрошуємо до вступу в Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України дітей військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших працівників органів сектору безпеки і оборони для продовження навчання у 10-11 класах.

Наша місія – надати якісну освіту дітям, насамперед тим, батьки яких загинули (померли) чи зникли безвісти, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час виконання службових обов’язків, брали та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

► Якісна безоплатна повна загальна спеціалізована середня освіта

► Повний пансіон (проживання в комфортабельних, обладнаних сучасними меблями кімнатах, як правило, по 3-4 особи  в кімнаті, забезпечення білизною та постільним приладдям)

► Безкоштовне забезпечення 5-ти разовим харчуванням та форменим одягом за сезоном

► Використання в освітньому процесі сучасних засобів навчання (планшетів, комп’ютерів,  мультимедійних проекторів, дошок та панелей тощо)

► Професійно-орієнтоване навчання

На навчання до Ліцею на підставі направлення органів сектору безпеки і оборони приймаються діти військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших працівників органів сектору безпеки і оборони (зокрема звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби в поліції):

 1. що загинули (померли) чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із їх безпосередньою участю в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України;
 2. які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із їх безпосередньою участю в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України;
 3. які брали і беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації проти України;
 4. інших працівників органів сектору безпеки і оборони (у тому числі звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби в поліції)

     які придатні за станом здоров’я і закінчили 9 клас закладу загальної середньої освіти в рік вступу.

Ліцеї Міністерства внутрішніх справ України розташовані у чотирьох регіонах України: 

► Київ,  Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця.

Вступ до Ліцею передбачає складання тестів:

► Історія України: тестування

► Українська мова: диктант

►  Фізична підготовка: виконання фізичних вправ ( швидкість – біг 30 м, сила -підтягування у висі для хлопців, згинання та розгинання рук в упорі лежачи від лави для дівчат, витривалість – рівномірний біг на 1500 м для хлопців, 1000 м – для дівчат)

► Щоб подати заяву на вступ, Вам необхідні наступні документи:

 1. заява про направлення на навчання;
 2. анкета кандидата на зарахування до Ліцею;
 3. автобіографія;
 4. свідоцтво про народження (копія);
 5. паспорт (копія, якщо є);
 6. довідка про місце проживання;
 7. ідентифікаційний код (копія);
 8. психолого-педагогічна характеристика із закладу загальної середньої освіти (за наявності);
 9. свідоцтво/довідка про успішність (за попередній/поточний рік);
 10. дипломи, грамоти, документи про інші досягнення (копії, за наявності);
 11. карта профілактичних щеплень (копія);
 12. направлення на зарахування;
 13. 6 фото 3х4;
 14. копія одного з документів,що підтверджує право кандидата на вступ до Ліцею ( свідоцтво про смерть батьків (одного з батьків), рішення суду про оголошення батьків  (одного з батьків) померлими, пропавшими безвісти (витяг з ЄРДР), документ про загибель/смерть батьків під час виконання службових обов’язків; документ про інвалідність батьків (одного з батьків); довідка про безпосередню участь у бойових діях батьків (одного з батьків) тощо).

► Оригінали документів на зарахування, що надаються особисто кандидатами під час реєстрації:

 1. заява на ім’я голови приймальної комісії про участь у конкурсному відборі;
 2. згода на обробку персональних даних (заповнюється під час подачі документів у Ліцеї);
 3. паспорт (якщо є) або свідоцтво про народження;
 4. інформація про місце проживання;
 5. ідентифікаційний код (крім осіб, у яких відсутній такий код через релігійні переконання);
 6. свідоцтво про базову середню освіту;
 7. медична довідка (форма № 086/о);
 8. документ, що підтверджує право на зарахування (за квотою).

► Реєстрація проводиться безпосередньо в Ліцеї не пізніше ніж за три дні до вступних випробувань.

► Важливо:

 1. усі документи мають бути подані вчасно та в належному оформленні.
 2. перелік документів може бути змінений, тому рекомендується перед подачею звернутися до приймальної комісії Ліцею.

Відбір кандидатів на зарахування, оформлення та надсилання особових справ до приймальної комісії Ліцею:

►  16 червня – 16 липня 2024 року

Повторне направлення особових справ (у разі усунення недоліків):

► до 31 липня 2024 року

Реєстрація кандидатів на зарахування до Ліцею:

► 05 серпня 2024 року

Конкурсний відбір:

► 08 – 13 серпня 2024 року

Зарахування на навчання:

► 14 серпня 2024 року