Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

23.10.2017 — 10:23

Увага, конкурс! “Молодий правник області”

Повідомляємо, що з 17 жовтня розпочато прийом заявок на участь в конкурсі “Молодий правник області”. Анкету необхідно за адресою: 29007, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91, Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області та дублювати на електронну пошту: info@km.minjust.gov.ua, в одному примірнику.

Положення про конкурс та анкета додаються.

Анкета учасника

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Хмельницької обласної
міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової
освіти населення
_______________ В.Ц. Олійник
«18» жовтня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний конкурс серед юристів
«МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення регулює порядок проведення та визначення переможців регіонального конкурсу серед юристів «МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ» (далі- конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою:
підвищення кваліфікації і професійного росту молодих юристів та престижу їх праці;
сумлінного виконання молодими юристами їхніх службових обов’язків,постійного вдосконалення організації роботи, розвитку ініціативності та творчості;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
розширення участі правничої молоді у науково-дослідній роботі;
утвердження поваги до права через довіру до правників.

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Організатором конкурсу є Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. Координатором проведення Конкурсу є Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

2. Учасником конкурсу є юристи віком до 35 років, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 2-х років. Кількість учасників Конкурсу не обмежується.

3. Переможцями Конкурсу визнаються учасники, які досягли найкращих результатів у роботі за підсумками 2016 року та до 01 жовтня 2017 року включно та відповідають вимогам професійної і ділової етики, що будується на загальноприйнятих засадах служіння народу України, професіоналізмі, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональній відповідальності за виконання службових обов’язків, дисципліні тощо, за такими номінаціями:
– молодий юрист – теоретик;
– молодий юрист – практик.

4. Конкурс проводиться у 3 етапи:
прийом анкет учасників Конкурсу (з 17 жовтня по 17 листопада 2017 року);
відбір найкращих номінантів для участі у наступному етапі конкурсу по номінаціях (до 30 листопада 2017 року);
участь у «круглому столі» фіналістів на тему: «Юридична освіта та практика: проблеми сьогодення» та урочисте нагородження переможців ( з 01 по 15 грудня 2017 року).

5. Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються на офіційних веб-сторінках Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

ІІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ

1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

2. Організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет (далі – Оргкомітет), який формується із членів Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. До складу Оргкомітету Конкурсу за посадою входять голова, секретар ради, заступники голови та інші члени Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області. До Оргкомітету можуть входити представники Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Робота Оргкомітету здійснюється на громадських засадах.
Персональний склад Оргкомітету затверджується протоколом Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області і публікується на офіційній веб-сторінці Головного територіального управління юстиції у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів».

3. Проведення конкурсу та визначення переможців покладається на Оргкомітет.

4. Оргкомітет Конкурсу:
– збирає, аналізує, узагальнює інформацію учасників Конкурсу;
– визначає дату проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу;
– організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу;
– приймає рішення про публікацію інформації, що стосується проведення Конкурсу на офіційній веб-сторінці Головного територіального управління юстиції у підрозділі «Координаційна рада молодих юристів»;
– вживає заходи із залучення до підтримки у проведенні конкурсу професійних і громадських об’єднань правників, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;
– забезпечує інформування населення щодо проведення Конкурсу у засобах масової інформації Хмельницької області тощо.

5. Розпорядчими органами Конкурсу є Голова Оргкомітету і Секретар Оргкомітету.

6. Голова Оргкомітету:
– керує роботою Оргкомітету і організовує виконання його рішень;
– представляє Оргкомітет у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями.

7. Секретар Оргкомітету веде протоколи засідань, готує необхідну інформацію та здійснює відповідне листування.

8. Рішення Оргкомітету оформлюється протоколом, який підписується Головою та Секретарем. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. На Конкурс подаються анкети встановленого зразка (Додаток 1 до цього Положення).

2. Право участі у Конкурсі з власної ініціативи мають працівники у галузі права:
органів державної влади;
органів місцевого самоврядування;
органів судової влади та прокуратури;
правоохоронних органів;
підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності;
громадських об’єднань;
наукові працівники.

3. Пропозиції щодо участі у Конкурсі подаються до Оргкомітету шляхом надсилання анкети, за адресою: 29007, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91, Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області та дублюється на електронну пошту: info@km.minjust.gov.ua, в одному примірнику.

4. Анкета повинна містити обґрунтування мотивів висування кандидата, стислу інформацію про вагомість діяльності номінанта, його особисті досягнення у правовій сфері за період з 01.01.2016 року до 01.10.2017 з їх підтвердженням (не більше 5 додатків до анкети).

5. Оргкомітет здійснює поділ учасників за інформацією, яка зазначена у поданих анкетах та додатках до них, за критерієм особистих досягнень у правовій сфері за двома номінаціями для участі у наступному етапі.

6. Повідомлення про підсумки першого етапу Конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
7. Час та місце проведення урочистої церемонії нагородження визначаються Оргкомітетом. Оргкомітет електронною поштою або через засоби зв’язку запрошує номінантів Конкурсу для участі у другому етапі.

8. Другий етап Конкурсу відбувається за участі фіналістів двох номінацій у вигляді «круглого столу».

9. Учасник-фіналіст має підготувати доповідь на тему: «Юридична освіта та практика: проблеми сьогодення». Фіналісти можуть обговорювати доповідь шляхом задавання запитань та висловлювання власної думки.

10. Оргкомітет за результатами проведення другого етапу визначає переможців за наступними критеріями:
ораторське мистецтво;
активна участь в обговоренні;
теоретичні знання;
пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

11. По кожному критерію Оргкомітет оцінює учасників-фіналістів за п’ятибальною шкалою.

12. У разі незгоди з результатами Конкурсу учасник може подати апеляцію до Оргкомітету у той самий день. Оргкомітет розглядає апеляційну скаргу невідкладно.

13. Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами I, II та III ступенів із зазначенням відповідної номінації і цінними подарунками.

14. Відзначення переможців Конкурсу відбувається в урочистій обстановці. Нагородження здійснюють представники Хмельницької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, у тому числі голова, заступник голови ради, голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

15. Результати Конкурсу підлягають опублікуванню на офіційних веб-сайтах Хмельницької обласної державної адміністрації, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

16. Фінансування Конкурсу здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки.

Додаток 1

АНКЕТА
учасника регіонального конкурсу серед молодих юристів
«МОЛОДИЙ ПРАВНИК ОБЛАСТІ»

Всі поля – обов’язкові для заповнення!

1. Прізвище, ім’я, по-батькові_________________________________________
2. Дата народження__________________________________________________
3.Освіта:_____________________________________________________________________________________________________________________________
4.Спеціалізація:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Загальний досвід роботи в юриспруденції:___________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________6. Місце роботи та посада:___________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Науковий ступінь, вчене звання:____________________________________ __________________________________________________________________8. Державні нагороди, професійні відзнаки:____________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Особисті досягнення в правовій сфері:_______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Номінація у якій бажаєте взяти участь:______________________________
11. Номер телефону та електронна адреса: ______________________________

Додатки: на ___ арк.

Дата Підпис