Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

25.01.2018 — 09:30

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Демографічна ситуація у Хмельницькій області в січні–листопаді 2017 року

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2017р. становила 1275,3 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 9934 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (7242 особи), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 живонароджених.

Протягом січня–листопада 2017р. на Хмельниччині народилось 10659 немовлят, зареєстровано 17901 померлого. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,7%), друге – новоутворення (13,0%), третє – зовнішні причини смерті (5,2%).

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в 2017 році

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2198,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2016р. становив 121,7%.

Порівняно з 2016р. будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель зросло в 1,6 раза та на 26,8% відповідно, водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 19,0%.

Майже дві третини (66,1%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 7,3% – м. Кам’янця-Подільського та 5,0% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 62,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 30,8% та 7,0% відповідно.

Промислове виробництво у Хмельницькій області в 2017 році

Індекс промислової продукції за підсумками 2017р. у порівнянні з 2016р. становив 100,8%. За цим показником область посіла 17 місце.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2016р. зменшився на 7,5%.

У переробній промисловості в 2017р. виробництво продукції збільшилось на 5,6%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 47,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 4,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,4%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 10,6%, машинобудуванні – на 5,0%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти 2016р. зменшились на 7,2%.